<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Viktor Dyk

OKNO
ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Země mluví

 Tvrdá matka byla jsem tobě.
 Těžce chléb jísti dala.
 Nehýčkala jsem robě,
 muže jsem zraňovala.
 Když prohlédly poprvé tvé oči vyjevené,
 smutný se obzor před tebou šířil.
 Mluvila jsem o ráně zasazené,
 kterou čas neusmířil.
 
 Na nás oba padal těžký stín.
 Matka tvrdá byla jsem, ty tvrdý syn.
 Nepozdvihl jsi pro mne rámě.
 S láskou jsi nepomyslil na mě.
 Když vítr zahučel, zapraštěl mráz,
 neslyšel jsi můj hlas.
 A já přec mluvila, vidouc tvou psotu,
 bídu, jež věčně tě štve.
 A z úst mých zamlklých zaznělo tu:
 Vezmi si své!
 
 Těžké břímě nosím.
 Přichází radost anebo děs?
 Slyšíš mne dnes?
 Matka syna prosím.
 Haj si mne. Braň si mne. Neoslyš matky.
 Haj si mne. Braň si mne. Ať shoří statky,
 pole ať udupou, zničí.
 Zítra zas símě vzklíčí.
 Chystala jsem ti úděl, děcko.
 Úděl jsem tobě chystala.
 Chraň si mne. Haj si mne. V moci tvé všecko:
 aby ztroskotala loď, anebo přistála.
 
 Neoslyš slova varující: 
 neprodej úděl za čočovici. 
 Třeba mne opustíš, 
    nezahynu. 
     Ale víš,
 kolik sem přijde stínů? 
 Kolikrát pěst bude potomek zatínat, 
 a syn tvůj kolikrát tě bude proklínat?
 
 Nezahynu, věčna jsem, 
 ale žít budu s trapným úžasem: 
 kterak jsi zapomněl dědičný na díl? 
 Kterak jsi váhal? A kterak jsi zradil? 
 Jak možno kletý čin provésti vědomky? 
 Sebe jsi zradit moh. Ale své potomky? 
 Dokavad dýchal jsi, proč ses vzdal?
    Čeho ses bál?
    Co je to smrt? 
 Smrt znamená jít ke mně.
    Tvá matka země 
 otvírá náruč: možno, bys jí zhrd? 
 Pojď, poznáš, jak je země náruč měkká 
 pro toho, který splnil, co čeká. 
 Prosím tě, matka tvá; braň si mne, synu! 
 Jdi, třeba k smrti těžko jdeš. 
 Opustíš-li mne, nezahynu, 
 Opustíš-li mne, zahyneš.
 
 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist