<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Allen Ginsberg

VYLÍZANEJ MOZEK
náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize můžete listovat pouze v rozmezí 2 stran.]

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
   1   >

 

Září na Jessore Road

 Miliony dětí k obloze vzhlíží
 Nadmutá břicha, oči se klíží
 Chatrče z bambus z písku a brázd
 Na Jessore Road není ani kde srát
 
 Milióny otců v deštivé bouři
 Milióny matek v bolestném hoři
 Milióny bratrů má v bídě žít
 Milióny sester nemá ka jít
 
 Na milión stařen ze světa schází
 Na milión starců je v pláči doprovází
 Milióny dědků sklíčených bez domova
 Milióny babek šílených beze slova
 
 Milióny dcer kráčejících bahnem
 Milióny dětí omývá povodeň
 Milióny dívek zvrací & sténá
 Pro milióny rodin samota beznadějná
 
 Jessore Road v jednasedmdesátém roce
 Milióny duší, nad hlavou kalné slunce
 Milióny přes Bangladéš do Kalkaty jdou
 Na milión mrtvých už to má za sebou
 
 Po J. R. jede taxikář Září
 Hubený vůl náklady sváží
 skrz záplavy deště přes mokrá pole
 Okolo chatrčí s škraloupy hnoje
 
 Promoklá procesí Rodiny jdou a jdou
 zakrslí mlčící chlapci s velkou hlavou
 Lebky & němá oči v zuboženém stavu
 Hladoví černí andělé v lidském hávu
 
 Uplakaná matka u svých synů klečí
 Mají hubené nohy pokroucené křečí
 Ruce o almužnu zoufale prosí
 Jsou tu pět měsíců hladoví a bosí
 
 Na podlaze rohož a prázdná miska
 Na jejich podíl se vlastní otec chystá
 Slzy se derou do matčiných očí
 bolestí matka Maya trojčí
 
 Dvě děti kryté stínem dlaní
 Mlčky na mneciví bez přestání
 Příděl rýže čočky jednou týdně
 a sušené mléko pro nemluvně
 
 Bez jídla, peněz, práce pro muže
 Rýže tak čtyři dny může vydržet
 Pak další tři dny se hlady trmácí
 Potom se nacpou a všechno vyzvrací
 
 Na J. R. lkala matka u mých nohou
 "Prosím vás pane" volala bengálštinou
 Průkaz totožnosti odhodila na zem
 Její starej marně čeká před úřadem
 
 Hrál jesm si s dítětem Kolem stoupá voda
 Žaludky prázdné Hlad v nich krutě hlodá
 Vyndal jsem z chlecníku poslední zbytky
 Nevinné děcko a prokletí smrtky
 
 Tisíce chlapců dva poldy obklopilo
 Hlučící dav na který nic nezbylo
 Hvízdání & dlouhé bambusové hole
 Prostranctví se mění v bitevní pole
 
 Rozbitá linie Fronta se blíží
 Vyzáblý pěšák se bludištěm plíží
 Dva bratři tančí vpřed blátivou scénou
 Za nimi se vzteklí stážnící ženou
 
 Na jednom místě je srocení dětí
 Smích, hlava na hlavě & křik vzduchem letí
 Proč ochotně čekají? Na jaký lék?
 Protože v tom Domě dávají chléb
 
 Muž vychází ze dveří & slova hled
 Tisícihlavý dav a šum se zvadá
 Radosti? modlidbou? "Dnes již není chléb"
 Na tisíc hrdel hned propukne v jek
 
 Ženou se domů kde čekají hlady
 na ně Na posly s chlebem od vlády
 Chléb dneska není! & do dřepu se skání
 Bolaví nemocní sračka je prohání
 
 V tisících kostlivců hlodá podvýživa
 Úplavice náhle vyprazdňuje střeva
 Ošetřovatelka mává kartou
 Diagnóza: tyfus a léky nejsou
 
 Tábory uprchlíků Lazaret z chatrčí
 Nazí kojenci se matkám v klínech krčí
 Týden starý revmatický zrak dětí
 Otrava krve Gastroenteritida končí smrtí
 
 Rikšu jsem viděl na Jessore Road v září
 Jediný tábor Padesát tisíc tváří
 Zatopené řady bambusových chat
 Rodiny v dešti, plné stoky & hlad
 
 Auta odříznutá, jídlo zůstalo zpět
 Andělský stroji z USA prosím přileť hned
 Velvyslanec Bunker, kde je, kdo to ví?
 Jeho Heliosy střílí na děti?
 
 Kde jsou helikoptéry, americká pomoc?
 Pašují drogy z Bangkoku celý den celou noc
 Co vojenské letectvo, americká elita?
 Shazují bomby na Laos, jinam teď nelítá
 
 A co prezidentovi Zlatí hoši, kde jsou?
 Miliardová flotila Kam je vlny nesou?
 Přináší sem potravu a na nemoci lék?
 Nebo vezou do Vietnamu napalm a zármutek?
 
 Kde jsou naše slzy? Kdo opláče žal?
 Kam půjdo tyto rodiny? Co bude s nimi dál?
 Z Jessore Road do snu děti utíkají
 Kde budou spát když tátové umírají?
 
 Kdo sežene rýži? Kdo se bude starat?
 Kdo přinese chleba do páchnoucích doupat?
 Miliónům dětí osamělých v dešti!
 Miliónům dětí plačících bolestí!
 
 Ať hlásají jazyky světa tu bídu
 Ať Láskou zní neznámé hlasy lidu
 Zvony ať probudí lidstvo z bezvědomí
 Ať v americkém mozku ozve se svědomí
 
 Kolik už sešlo ze světa synů?
 A co ty dcery podobné stínům?
 Duše máme pusté Co jsme to jen zač?
 Muzika vyhává, chce přehlušit pláč -
 
 Křik v bahně pod střechou ve stoce odpadu
 Noc v mokré díře, v dešti a ve smradu
 Zástupy u studny - to je svět! A děti?
 V náručí matek jdou hladové vstříc smrti
 
 Je pryč už všechno co sám jsem udělal?
 Jsem básník Slunce? Ptám se co bude dál
 Nechat je bez pomoci a přidat do kroku?
 Věnovat se lásce a vlastnímu rozkroku?
 
 Jen o svoje města a auta máme starost?
 A o kšefty s Marsem? Kdy budem mít dost?
 Kolik miliónů je v New Yorku tou dobou
 usazených u stolů a cpe se vepřovou?
 
 Kolik miliónů piva se vylilo
 do Matky oceánů? Co by za to bylo?
 Doutníky, benzín a asfalt - auto snů
 Hnusný svět hasnoucích hvězdných paprsků - 
 
 Povzdechem ze svého nitra vyžeň válku
 Ochutnej slzy ve svém vlastním lidském zraku
 Měj soucit s fantomy co vidíš v televizi
 Milióny jich samsarou prochází v krizi
 
 Kolik ještě miliónů dětí umře
 než vyslyšíš naše matky, velký Bože?
 Kolik dobrých otců zaplatí svou daň
 než pyšné armády skolní k zemi zbraň?
 
 Kolik duší provází Maya v neštěstí?
 Kolik oklamaných dětí zůstane na dešti?
 Kolik ztracených rodin má mdlý zrak?
 Kolik babek se proměnilo v přízrak?
 
 Kolik milenců nemělo ještě nikdy chléb?
 Kolik stařen s dírou v hlavě má ve tváři škleb?
 Kolik našich sester už hnije pod zemí?
 Kolik dědků než to skončí hrůzou oněmí?
 
 Kolik otců ještě bude v kledbě žít?
 Kolik synů musí do prázdnoty jít?
 Kolik dcer bez jídla týdny hladoví?
 Kolik chromých strýců přijde o nohy?
 
 Milióny nemluvňat v bolesti
 Milióny matek v neštěstí
 Milióny bratrů nemá klid
 Milióny dětí neví kam jít
 

(New York 14.-16. listopadu 1971)

Pozn.: Jessore Road - oblast Bangladéše v deltě Gangy, shromaždiště utečenců v době válečného konfliktu Indie s Pákistánem v roce 1971.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

   1   >

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist