<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Václav Havel

ASANACE
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Recenze

Společně s hrami Largo desolato a Pokušení se poprvé objevila tragikomedie Asanace v samizdatovém vydání časopisu “O divadle” v revolučním roce 1989. Je úsměvnou alegorií na situaci v Československu v druhé polovině osmdesátých let.

Celý příběh se odehrává ve vstupní síni jakéhosi prastarého středověkého hradu, ve kterém dočasně přebývá skupina architektů. Mezi ně patří hlavní projektant Bergman a architekti Albert, Luisa, Ulč, Plechanov a Macourková. Dále se tam vyskytuje jakýsi záhadný Tajemník, který je skutečným autorem celého projektu a sekretářka Renata, která se vroucí láskou zamilovala do architekta Alberta. Ten jí však nevěnuje dostatečnou pozornost, neboť upřednostňuje o mnoho let (15) starší Luisu. Tato celá společnost připravuje demolici středověkého malebného městečka v podhradí, na jehož místě má být vystavěno panelové sídliště pro 2000 obyvatel.

Na hrad přicházejí dva zástupci občanů s peticí, kterou podepsalo 216 obyvatel. Vyjadřují v ní rezolutní nesouhlas s plánovanou asanací. Hlavní projektant Bergman je přijme a vysvětlí jim, že on sám nemůže nic rozhodnout, ale že se stejně nemusí ničeho obávat, neboť asanace je z technických důvodů absolutně neproveditelná. Když se o jejich nesouhlasu dozvídá tajemník, odmítá je s tím, že jde o nátlak menšiny, která se lživě vydává za hlas většiny, a proto je nechává zavřít do hladomorny.

Architekt Albert s občany soucítí a zastává názor, že nelze zbourat město, které vznikalo po dlouhá staletí a nahradit je něčím, co někdo naplánoval. Díky svému názoru se dostává do sporu s Ulčem.

Jednoho dne jim Tajemník představí nového Inspektora, původem z podhradí. Ten hovoří přehnaně lidově, až primitivně a oznámí jim, že asanace nebude, že chápe jejich námitky a že bude konec útisku. Nechá propustit neprávem zavřené občany. Architekti se radují z tvůrčí svobody, která se jim díky novým podmínkám naskytla. Druhého dne však Tajemník přivádí druhého Inspektora. Ten čte svůj projev z papíru, který je pln ohraných frází a ruší rozhodnutí prvního Inspektora.

Albert, který byl nadšen ze získané svobody, již nechce déle zůstávat na hradě a rozhodne se odejít. Tajemní mu to však nedovolí a zavře ho do hladomorny. Když tuto bezvýchodnou situaci vidí Renata, pokouší se otrávit plynem, ale na poslední chvíli je zachráněna.

Na hrad tentokráte přicházejí dvě ženy. Jsou to manželky mužů, kteří na hrad přišli s peticí a na základě rozhodnutí druhého Inspektora byli opět zavřeni do hladomorny. Ženy jim nesou jablka, tajemník je však v podezření rozřeže na kousky a nalézá v nich ukrytý vzkaz. Na dotaz, proč jsou jejich muži zavřeni, odpovídá, že jsou podezřelí z rozpoutání hysterických nálad mezi obyvatelstvem podhradí.

Krátce nato přichází opět druhý Inspektor. Oznamuje, že projektové práce budou prozatím zastaveny a vyzývá všechny, aby se nebáli pravdy a měli odvahu a sílu. Propustí architekta Alberta z hladomorny, ten je však totálně apatický. Závěrem hry spáchá Plechanov sebevraždu.

Václav Havel ve své hře dokonale zachytil situaci v tehdejším Československu. Architekti mají symbolizovat moc, která má právo rozhodnout o čemkoli. Tajemník je však nejvyšší mocí, která má vždy poslední slovo. Autor jednoznačně dává najevo strach z toho, že převrat k lepšímu by nemusel mít dlouhého trvání a život by se mohl brzo vrátit do svých starých kolejí. Odpor je zbytečný, neboť vše se děje z vůle nejvyšší moci. Nikomu není umožněno uniknout z tohoto světa, což je pravděpodobně alegorie a neprodyšnou hranici mezi Východem a Západem. Staré podhradní město má symbolizovat historickou kontinuitu, tradice a hodnoty, na kterých lidé staví. Jedině zbouráním tohoto města, tj. absolutním zapomněním na historii a fundamentální lidské hodnoty, se může dosáhnout naplánovaného. To však není možné, neboť lidé nejsou stroji, aby se jim mohlo z paměti něco vymazat. To je také důvodem toho, že v éře komunismus se našel dostatek odvážných odpůrců, kteří sice znamenali hlas většiny, ale většiny, která se bála moci. Jejich námitky tak nebyly vyslyšeny a sami byli krutě trestáni.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist