Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Frank Herbert


[životopis] [dílo] [odkazy] [citáty

 

Franklin Patrick Herbert, Jr. - citáty

 


Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy.

Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.

Přijatelnost hodnot závisí vždy na jejich úspěchu. Každý, kdo se snaží dosáhnout falešné vyváženosti, destabilizuje společnost. Rozsudky musejí být váženy jen z toho hlediska, jaký mají význam pro udržení spořádané společnosti. Nesčetné dávné civilizace ztroskotaly právě na útesech spravedlnosti pro všechny. Taková pošetilost ničí přirozenou hierarchii, která je mnohem důležitější. Každý jedinec nabývá na významu jen ve vztahu k celé společnosti. Když společnost nebude uspořádána v logických krocích, nikdo v ní nemůže najít své místo - ani ten nejnižší, ani ten nejvyšší.

Většinou lidé věří, že uspokojivá budoucnost vyžaduje návrat k zidealizované minulosti, jaká skutečně neexistovala.

Buď připraven, abys ocenil, co potkáváš.

Nic nemůže vzniknout z ničeho.

Čím opovrhuješ? Podle toho tě opravdu poznáme.

Jaké smysly to vlastně postrádáme, že nemůžeme vidět a slyšet kolem sebe jiný svět?

Je stejně snadné být zničený dáváním jako braním.

Snést sebe sama může být ta nejtěžší věc ve vesmíru.

Někdo, kdo celý život strávil vytvářením jednoho určitého obrazu sebe sama, raději zemře, než by se stal protikladem toho obrazu.

Nevinní nevěří ve zlo.

Stagnace je nejnebezpečnější z nepřirozených věcí. Jediné, co trvá, je pohyb. Záleží jen na změně.

Krutost je chápána jako krutost jak obětí tak pachatelem, i všemi, kdo se o ní dozvědí, ať už jakkoliv vzdáleně. Krutost nemá žádnou omluvu, nic ji nemůže ospravedlnit. Krutost nikdy nenapraví, ani nevyváží minulost. Krutost jen vyzbrojí budoucnost k dalším krutostem.

Člověk musí odložit stará trápení jako had odkládá kůži jen proto, aby mu narostla nová a aby přijal všechna její omezení.

Když činíš dobro, vyvaruj se hlasitosti, když činíš zlo, vyvaruj se vědomí sebe sama.

Onemocnění lhostejností ničí mnoho věcí.

Dělat si nárok na absolutní vědění znamená stát se obludným. Znalost je nekonečné dobrodružství na hraně nejistoty.

Zůstat vzhůru celou noc znamená prodloužit si život o den.

Mnohé závisí na tom, o čem lidé sní v skrytu svých srdcí.

Minulost se pořád mění, ale málokdo si to uvědomuje.

Vědomí nepotlačuje pocity.

Smrt je ta nejhlubší zkušenost každého stvoření.

Věci, které ji zrcadlí, které ohrožují život nás učí jak přežít.

Současnost je rozptýlení, budoucnost je sen, jen paměť může odhalit význam života.

Je těžké žít v současnosti, nesmyslné žít v budoucnosti a nemožné žít v minulosti.

Žiješ tam, kde se strach z bytí a láska k bytí spojují v jedné osobě.

Díváš se na věci tak, jak to nikdo jiný neumí. Bojíš se o to podělit, ale přitom se o to chceš podělit víc než o cokoliv jiného.

Semínko, které dnes letí ve větru, může být zítra vrbou.

Něco chybí, spolu se se životem se to taky ztrácí.

Opatrnost je stezkou prostřednosti. Většina lidí si myslí, že to největší, čeho mohou dosáhnout, je plynoucí prostřednost bez vášně.

Láska vede k zoufalství.

Lidé žijí nejlépe, když každý z nich má své místo, když každý ví, kam v pořádku věcí patří a čeho může dosáhnout. Znič místo a zničíš osobu.

Vidět zlo v dobru a dobro ve zlu.

Dar překvapení je ten největší dar vůbec.

To, co člověk nemůže ovládat, musí přijmout.

Každý z nás naslouchá Bohu sám.

Logika může být slepá stejně jako jakákoliv jiná schopnost.

Hniloba v jádru se vždycky šíří směrem ven.

Některá hniloba může být ušlechtilá a cenná.

Nenávidíme jen to, co je nám skutečně nebezpečné.

Pravda by nám nikdy neměla být nepříjemná, ikdyž bolí.

Tím, že věříte v singularity, v zrnka absolutních pravd, popíráte pohyb, dokonce i pohyb vývoje! Zatímco necháváte zrnitý vesmír přetrvávat ve svém vědomí, jste slepí vůči pohybu. Když se věci mění, váš absolutní vesmír mizí, není už dosažitelný vnímáním, které jste si sami omezili. Vesmír se pohnul mimo váš dosah.

Vyznej své srdce a nalezni nevinnost.

Člověk je jen oblázek vhozený do tůně. A pokud je člověk jen oblázek, všechno jeho dílo nemůže být ničím víc.

Bez vznešeného cíle nejsme nic.

Všechny ty nejrůznější druhy hladu, které může tělo vnímat a doufat v jejich uspokojení. Na čem jiném by mohlo záležet?

Kam vstoupí nenávist, může ji následovat láska.

Srdce skryté za silnými hradbami se mění v led.

Je zneklidňující snít sny někoho jiného.

Byl jeden muž, který každý den seděl a díval se svislým otvorem po jediném vypadlém prkně ve vysoké dřevěné ohradě. Každý den kolem úzkého otvoru procházel divoký osel z pouště - nejdřív čenich, pak hlava, přední nohy, dlouhý hnědý hřbet, zadní nohy a nakonec ocas. Jednoho dne muž vyskočil se září velkého objevu v očích a vykřikl, aby ho všichni slyšeli: "Je to jasné! Čenich je příčinou ocasu!"

Paměť nikdy nezachycuje skutečnost. Paměť rekonstruuje. Každá rekonstrukce mění originál a stává se vnějším rámcem odkazů, které jsou nevyhnutelně nedokonalé.

Svět patří živým. Kdo však živý je?

Vzývám temno cestou k záři dne.

Ona je vítr, co mi v cestě stál.

Zemřel jsem místo ní. A žiji dál.

Tělo se mění v duch a život v dým.

Slovo je víc než svět. Světlo je vším.

Ti, kteří hodlají opakovat minulost, musí zvládnout lekce dějin.

Promarněný čas je nebezpečný.

Ti, kteří si nejsou schopni zapamatovat minulost, jsou odsouzeni k jejímu opakování.

Formy života, jsou-li ohroženy, se množí nejvíce.

Hradby jakéhokoliv druhu jsou živnou půdou nenávisti těch, co stojí za nimi.

Osoba, která banální a obyčejné věci osvětlí z jiného úhlu, může být pro nás zdrojem zděšení. Nechceme měnit naše představy. Cítíme se takovými požadavky ohroženi. "Všechno podstatné už víme!" prohlašujeme. Potom se ukáže Ten-který-mění a rozmetá naše vžité představy.

Jsme náchylní přejmout to nejhorší, čemu čelíme.

Život je vždy reakcí na tlaky.

Omezíš se na pozorování a provždy ti ujde smysl tvého života. Cíl lze definovat takto: Život je hra, jejíž pravidla se naučíš, pokud se do ní vrhneš a hraješ ji s plným nasazením. Jinak ti její proměnlivý vývoj vezme dech a ty do konce hry nevyjdeš z údivu. Vlažní hráči často kvílí a lamentují, že jim nepřeje štěstí. Odmítají pochopit, že si kus svého štěstí mohou vybojovat sami.

Hromadíš spoustu drobných postřehů, tvé smysly je vnímají, ale do tvého vědomí nikdy nedojdou.

Slova postrádají znaménko hodnoty. Nespoléhej na ně.

Interpretuj sebe, ne toho, kdo stojí před tebou. Spoléhej na své vnitřní reakce.

Jazyk je překážkou.

Nesmíš nic vědět, nauč se být zcela naivní.

Žádní nevinní neexistují.

Myslet si, že něco vlastníš, je chůze po tenkém ledě.

Všechno je pomíjivé.

Bolest učí.

Slova jsou pomalá, pocity rychlejší.

Represivní zákony obvykle posilují to, co měly zakázat.

Člun, který je k něčemu, se houpe.

Z nekonečna může vzejít cokoliv.

Žádná realita neexistuje. Pouze náš vlastní řád ve všem kolem nás.

Nejsem řeka, jsem síť.

Čas nehraje roli, stačí se podívat na kružnici a je ti to jasné.

Vědění může vzejít i z býlí.

Někteří pocestní nejsou vítáni.

Blahosklonní jsou ti, jež skrývají slabosti druhých i před nimi samotnými.

Známo může svazovat více než neznámo.

Krása nového spočívá v překvapení.

Nenávidím ji a miluji. Jsem rozerván.

I nejvýznamější věci se mohou v jediném okamžiku změnit na docela bezvýznamné.

Nikdy se nedej nikým řídit, aniž by sis nepoložil vlastní otázky.

Naostři svou vnímavost. Všímej si, co děláš podvědomě. Neustále se ptej: "Když jsem to udělala, čeho jsem tím chtěla dosáhnout?"

Žádná radost nemůže trvat věčně. Vše je dočasné. "I toto pomine" se vztahuje na celý náš živý svět.

Odhalují jizvy více než skrývají nebo je tomu opačně?

Minulost nás nikdy neopouští.

Promluvila k dobytku namačkanému u plotu: "Žerte svoji travičku. Očekává se to od vás."

Hrbáč svůj hrb nevidí.

Chceš-li dobře poznat nějakou věc, poznej její hranice. Skutečná povaha věcí se projeví až za hranicemi jejich únosnosti.

Hledej volnost, a staneš se zajatcem svých přání. Hledej řád, a najdeš svobodu.

Nakonec je vše známo, protože chceš věřit tomu, že všechno víš.

Neunáhluj se pronášením soudů. Skytý úsudek bývá pádnější.

Chvíle, kdy chceš vzít osud do vlastních rukou, je chvíle, kdy můžeš být rozdrcen. Buď opatrný. Připravený na nečekané. Když tvoříme, jsou zde i jiné síly.

Všehncy ilulky musí být trpké, aby byly účinné. Sladké nehojí.

Dvojice protikladů definují tvé touhy a tyto touhy jsou ti vězením.

Akce tohoto týdne:

Karel Čapek: balíček 52 elektronických knih (PDF+ePub)     za 2065  723 Kč (-65%)

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist