<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Alois Jirásek

U NÁS I
ÚHOR

kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
    1   >

 

KNIHA PRVÁ: ÚHOR

Psáno roku 1895–1896
(Lumír)

 

Tenkráte, v první polovici devatenáctého století, panovala u nás, na Náchodském panství, Kateřina Zaháňská. Ta se třikráte provdala a třikrát se dala rozvést a skoro pořád cestovala, aby prý měla ustavičně jaro, aby stále viděla svět v jasné záři a v samém květu.

Ta vévodkyně, kterou na Ratibořicích carové a králové navštěvovali, kterou Tiedge opěval, byla paní Náchodského panství, ale vrchní Essentr jím vládl. Před ním se rychtářové ze vsí a poddaných městeček krčili a ruce mu líbali, když se o „amtstáku“ sešli na Náchodském zámku.

Nebylať tenkráte ještě nadobro odpravena a uklizena robota, „ta ukrutnost tatarská, zkrácení celého národa, ztupilost lidu“. Tenkráte ještě chodil potlukač, tloukl na okna a oznamoval, aby robotíři přišli v tu a tu dobu k Plhovskému nebo Dubenskému dvoru na robotu. I pouto na nohu a na ruku ještě nosíval v šátku pro toho, kdo několikrát neposlechl.

Tenkráte za vrchního Essentra byl v městečku Padolí na tom panství Náchodském rychtářem Josef Lelek, jenž o lejstra tuze nestál a péro bral těžko do ruky. Chodíval v koženkách po kolena, bez punčoch a bos nejen po domě, ale i po městečku, a jeho konšelé větší parády také nehonili, ať měli lýtka hladká čili nic. Anobrž konšel Mityska se po domácku i povříslem opasoval, jako leckdes na vsi v okolí dělali, ač byl „půlpán“, neboť v městečku Padolí byli samí „půlpáni“. Tak jim přezdívali.

Příbytek konšela Mitysky stál do „městečka“, to jest do rynku, sit venia verbo. Před tím stavením měl vysoký jeřáb a hodnou lípu a louž, která byla nejnepříjemnější v zimě. Poblíže té louže do téhož městečka či rynku měl výše psaný konšel s povříslovým pasem chlév a v tom chlévě bílou kobylu, na které nikdo nemohl chytat vlaštovičky, pročež si ji starý farář vypůjčoval, když v tmavomodrém límcovém plášti a v čepici s ušima se přes pole vydával.

Kolem nedlážděného náměstí stály dřevěné domy s podsíněmi. V těch se pěkně slavila černá hodinka za vlažných večerů, kdy všecko městečko tichlo, a když u mariánské statue prostřed rynku pod čtyřmi košatými jasany se do černa setmělo a jen zarudlé světlo z lucerny tam tiše svítilo. Tenkráte měli padolští „půlpáni“ skoro všecka stavení ode dřeva pod šindelovými nebo doškovými střechami. Ty od větrů a dešťů do temna zešedly; ale také se zelenaly sametovým mechem, z něhož se čepejřilo bejlí a povívaly porůznu i obilné klasy ze zbloudilých zrn.

Roubená byla i škola mezi ovocnými stromy na malém návrší nad cestou či jedinou ulicí z rynku vedoucí, škola chudičká, o jedné klase. Ode dřeva byla i fara opodál v zátopě psího vína; i zvonice šindelové, špičaté střechy měla dřevěný svršek, prkenné bednění na zděném spodku. S okna tohoto bednění konal každý rok o sv. Jakubě bradatý, ověnčený kozel skutečné salto mortale dolů, kde čekal pověrčivý dav s muzikou, dychtivý hrozného, smrtelného skoku i kozlovy krve.

Jen kostel byl zděný. Probělával se opodál zvonice prostřed hřbitova, za nímž jeho návrší táhlo se do výše a šířilo se a rostlo do svahu a strání. Po těch pole a políčka v pestré směsi a mezi nimi odshora dolů táhlé průrvy, travnaté ouvaly, zapadlé, tiché dolce. Nad nimi šustěly osamělé březinky mezi kamením, ve vřesu, v mateřídoušce, zkropené rudými slzičkami, nahoře lesy a od těch s pláně jaké rozhledy!

Dolů pod lesy a mezi ně do oupadů, do kotlin zelených palouků tak snivých a poetických, ať dřímají na parném slunci, kdy mlčí i les, ať nad nimi svítí osamělá hvězda, když vlhnou rosou a tmějí se v soumraku a tonou ve tmách černých kol lesů.

Nebo dolů do dlouhého údolí při řece, do koberce jeho luk světlé zeleni mezi tmavými vrchy, a nad ně po širý obzor k Turovu, za nímž vyvstává Sněžka na nebe jako nadechnutá, k Ostaši ve tmavém plášti lesů, ke spoustám Teplických skal, po pásmo příkrých Stěn na půlnoc, kterým sousedí modravá Hejšovina, a dál k hranicím na východ pod táhlý, skalnatý Bor opodál cesty do Kladska, kterou hlídá Homole se zapadlým hradem kdys Jiříka krále a nad kterou naproti po kopcích tmějí se široširé, husté lesy, někdy králů českých, až po vrchol Kačenčiných Hor.[1]

Z vesnic k Padolí pletivo cest a stezek dolem i strání, bělavé, červené; mnoho tu červené země, červených polí i červených lomů. A když v neděli, ve svátek zazvučel z městečka zvonový hlahol údolím, do strání až za „vrcha“, oživly cesty a zpestřily se živými barvami.

Ze Zlíčka, Srbské, Sedmákovic, ze Žďárek, kde mají jenom krok do Prus,[2] a z ostatních přifařených vesnic až do Turova báječného kopce chodili staří, mladí v koženkách, v modrých kazajkách i v zelených kabátech s lesklými knoflíky, v čepicích i vysokém „mezníku“,[3] chodily staré, mladé v mezulánkách, kandraškách veselých barev, v kabátcích s varhánky, v bělostných holubinkách nebo v „plackách“ z pestrých šátků.

V ty slunečné jarní a letní neděle, tak zářící a krásné, plné míru a posvátného ticha, kvetly všechny ty cesty a stezky jako záhony máku. A dole v městečku blýskaly se cestou ke kostelu zlaté čepce půlpanských sousedek v angorových šátkách, salupech s velikými esy, nebo se leskla i hedvábná šerpa měňavé barvy přes záda a lokte lehounko přehozená.

Toho času byli „půlpáni“ víc sedláci než řemeslníci. O pole dbali nade vše. Pracovali na něm klopotně v slotě, v palčivém slunci, až mívali hřbet do hněda opálený, neboť ho tenkráte zplna nekryla košile, na zádech otevřená, v týle olověným knoflíkem spínaná.

Dřeli se, půda však nedávala bohaté úrody. Dost s ní neuměli a celé lány ležely ladem. Úhořilo se a v širých pastvinách leželo také mnoho mrtvé síly. Tenkráte víc pásli nežli krmili drobné kravky, množství koz, dost ovcí a také koně.

V polích nezardíval se žádný kus jetelem. Ještě ho neznali. Zato celé lány prosvítaly svěží, libou zelení vysokého lnu a promodrávaly se jeho něžným květem. Tenkráte všechno přadlo: báby, mladé ženy, dívky, starci i pacholci po práci, ba i kantor, i farář, a po vsích i v městečku, v chalupách, často i ve statcích hlučely a rachotily tkalcovské stavy, až se stavení otřásala.

V lukách na dole proudila přes kamení čistá řeka, ničím nekalená. Na jejích březích nad spoustou lupenice[4] a fialového kostivalu trčely jen staré stromy, javory, košaté olše a vrby, při nichž se chvěla změť divokého chmele. Nikde tu nedýmal vysoký komín a pronikavá tovární píšťala nehvízdala už za ranního šera na dělníky.

Ale první „světáci“ tenkráte už nastali. Do světa, ze světa ještě jen formané jezdili, do Prahy a dál, někdy až k moři, do Terstu. Jejich vozy, pod bělavými plachtami vysoko naložené, rachotily a klapaly po bídných cestách za dne i za soumraku. Jím se rdívala jejich lucerna a tratila se s vozem ve tmách lesa nebo pod kolnou osamělé hospody u cesty.

Jinak byl svět zavřen a málokdo o něj zavadil. Leda že tu ten z městečka se vydal na vandr a že každého roku musil houfec mladých mužů do světa, na čtrnáct, pak na deset let. A když uplynula dlouhá doba těžké vojenské služby, nevrátili se všichni, a z těch, kteří zase přišli, byl nejeden zmrzačen nebo zchromlý. Mnoho pak vypravovali o světě, o Veroně, Benátkách i Mantově, o krásách Itálie, a chodili nádeničit, drva klát, nebo nakonec žebrotou, prosit, jako mnozí z těch starců, kteří nosili dělový křížek na vetchém plášti a kteří kdysi bojovali proti Napoleonu.

Tenkráte se ještě neblýštěly na slunci železné koleje drobným kamením na vysoké trati v lukách, lokomotiva nesupala tichým údolím, neházela do něho oblaky dýmu, neoddechovala za tmy rudými zážehy mezi lesy.

Těch bylo tenkráte víc, a ještě se v nich zjevovaly lesní ženy. Z přítmí hvozdů sestupovaly někdy travnatými břehy až do kvetoucích luk, do zlatých pruhů pryskyřníku, v zardělé ostrovy masopustu[5], nebo v podzimní čas do zarosených palouků modrých kakostem a posněžených květy pamasie, když ve stráních kvetl hořec.

Zjevovaly se. Vídali je jistojistě, leckterý kmotr vrazil také na výžlata ženoucí se v měsíčné záři pustým, tichým lesem. A jiné čertoviny bylo také ještě dost. Duchové přicházeli si ponaříkat a postrašit své milé příbuzné, za tmavých nocí svítil opilcům i střízlivým ohnivý muž, a vodník, ten skoro každé noci jinak se ukazoval, i jako kůň bez spodní kabele[6], i jako hořící lucerna na vodě v černém stínu olší. Hrůzu plodil vždycky.

Ale také s těmi duchy tenkrát uměli. Citirovali je mocným, kouzelným slovem v kruzích svěcené křídy; leckterý krajánek, šelma, i to dovedl do černa přimrazit i odmrazit, třeba formana s koňmi a s celým povozem; a čarovných babic, které košile dojily, aby dojení kazily, a jinak svá kouzla strojily, byl poslední zlatý věk.

Ten národ, který teď panuje, neumí zpívat. Dříve se zpívalo, doma i na polích, až se všecko rozléhalo, až se kopce ozývaly. Pobožnou písní vítali den a na noc se písní poroučeli v ochranu Nejvyššího. Zpívali ženci při díle, zpívaly žnečky, přástevnice, zpívali všude. A tancovali! A jak, s jakou chutí, s jakým ohněm, s jakou silou! Tenkráte když spustili maděru, David Žid, mlynář, velký a silný, roztočil svou velkou a silnou ženu tak, že mezulánkou vyrazila všecky z kola a že pak měla s mužem sólo.

Tenkráte se tedy mnoho zpívalo, i v tanci. Ale málo četlo. Skoro nic. Noviny zabloudily sotva na faru, z knížek říkali skoro jen v kostele, a to ještě ne všichni. Jen helveti pod skalnatým Borem v Máchovském zákoutí mezi lesy a hrstka jiných sem tam po vsích se navštěvovali a Písmo čítali, skoro však tajně a s bázní, ač po zákonu směli. Ale mocnější nežli zákon byla nesnášelivost sousedů.

Co tísnilo ostatní národ, oč pracovali jeho nejvěrnější, o to u nás tenkráte dbal málokdo. Ale nespouštěli se starého mravu, ani své jadrné, mateřské mluvy tu na kraji země, na samých hranicích království, a zachovali ji až za ně. Méně tenkráte přemýšleli a uvažovali, aby bylo líp; více snášeli a trpěli na své klopotné cestě za krušným chlebem, na níž nebylo mnoho veselých zastávek.

Až přišly novoty, nejprve volným, tichým krokem, a počaly měniti a prosakovati náš kraj někdy při zemské bráně do Slez a Polska, kterou kdysi hřměly vozové řady vítězných husitů, kterou se brali do vyhnanství naši emigranti a kterou se nejprv přihnaly pruské přívaly, hrozné pro ten náš kraj, hroznější nežli „boží moc“, když nadělá po lesích spoustu vývratů, ztluče osení a potrhá pole.

Bylo, bývalo.

Teď jiné živobytí, jiný lid, jiné blaho a jiná tíha. Mnoho se změnilo a jako stín pominulo. Ale ať nezajde bez památky, jak u nás chodilo tenkrát, když panovala vrchnost a vládl vrchní, když rychtář z půlpanského Padolí chodil o „amtstáku“ na zámek a chodili rychtářové všichni, když nastali první „světáci“ a přišla pak svoboda, a jak si ji u nás předkládali, a pak když se počaly duše hřát ohněm národního vědomí; jak chodilo, nežli za hučící lokomotivou a dýmající továrnou přihrnuly se proměny a jako jarní vody splachovaly, smývaly, stíraly prach i svěží, osobitou barvu, nežli idyla nouze a odevzdané, až tupé trpělivosti počala se měniti v drama zápasu za uvolnění, aby ta cesta za chlebem nebyla tak krušná, aby věk dělného lidu byl lidštější.

Jak tedy tenkrát bývalo –

[1] [Vrchmezí.]

[2] [Dnes Polska.]

[3] Vysoká čepice, také persiánka.

[4] Lopuchy.

[5] Kohoutků.

[6] Pysku.


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist