<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Kosmas

KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ
(CHRONICA BOËMORUM)
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Základní Kosmovou ideou bylo odpovědět si na otázky: Čím Češi jsou, odkud přišli a kam směřují... Líčením minulosti míří do současnosti a jde mu především o mír mezi Čechy a mezinárodní postavení, tato idea do díla velice proniká... Kronika se dochovala celkem v 15 rukopisech z 12. - 16. století, přičemž tři z nich byly za válečného neklidu v 19. - 20. století zničeny. Kosmas si někdy přetvářel historii k obrazu svému, aby byla v souladu s jeho idejí.

Doba byla primitivní a také lidé. Vzdělanci byli jen příslušníci církve, uměli psát a využívali latiny. Kosmas viděl dlouhou a velkou slávu české země, dával jí mnoho nadějí, a to se podepsalo na jeho kronice.

V Kosmově kronice je kladen větší důraz na formu než na obsah. Je propojeno líčení jednoho roku po druhém (anály) s historickým vyprávěním v próze. Není psána jako pouhý výčet dat, ale vytváří drama a děj mezi jednotlivými postavami, obsahuje hodně přímé řeči, smyšlené-fiktivní dialogy, odkazy na Bibli a starověkou antiku, přívlastky, slovní hříčky, metafory a přirovnání atd.

Přímo na Kosmase navázal Kanovník vyšehradský a tzv. Mnich sázavský. O Kosmase se opírali však také další historici, protože je to nejen dílo umělecké, ale i historicky hodnotné.

Hlavní postavy

Vysoká šlechta, lidé, kteří měli vliv na chod státu i světce, například sv. Václav a hlavně tedy dynastie Přemyslovců.

Postavy lze rozdělit na historicky doložené a nedoložené, například Křesomysl, Neklan, Mnislav.

Stručný děj

Kosmova kronika se dělí na tři díly.

První

Jejím zdrojem jsou povídání starců, začíná potopou světa, potom vypravuje známé pověsti z pohanských dob (Krok, Krokovy dcery, praotec Čech, dívčí válka)...

Mezi chudým neznalým národem povstal muž jménem Krok, byl po všech stránkách výjimečný. Rozsuzoval lidi a dával rady. Měl tři dcery: Kazi, Tetu a Libuši.

Libuše s Přemyslem ustanovili společenský pořádek, jenž měl dlouhé trvání.

Jsou zde zapsány mravy a zvyky této doby. Kniha končí únosem Jitky z kláštera Svinibrodského a nastoupením Břetislava I.

Druhý

Začíná výpravou Břetislava I. do Polska, převezením ostatků sv. Vojtěcha do Prahy. Jsou zde záznamy o středověkém mučení - oddělení končetin od těla či vyjmutí očí...

Tato kniha končí nastoupením Břetislava II. v roce 1092.

Zdrojem této knihy jsou Kosmovy zážitky.

Třetí

Začíná zúčtováním s pohanstvím za Břetislava II., sváry mezi Přemyslovci, občanskou válkou mezi Přemyslovci. Zaznamenává i určité zázraky - Ludmilin šátek, který odolal ohni.

Zdroj: věrohodné povídání lidí. Posledním záznamem je zmínka (anonymní) o Kosmově smrti.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist