<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Karel Kryl

ZNAMENÍ DOBY
recenze, ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Výbor z písňových textů Karla Kryla, jedné z významných osobností české kultury poslední čtvrtiny 20. století, obsahuje Krylovy písňové texty v chronologickém řazení od roku 1965 do roku 1990 a je rozdělen do pěti oddílů, představujících pět etap Krylova života a jeho písňové tvorby.

Vydalo Nakladatelství Mladá Fronta, Praha, v roce 1996

CHARAKTERISTIKA DÍLA:

Jedná se o výbor textů, které byly zhudebněny. Autor zde často kritizuje soudobou společnost a mravní hodnoty společnosti. Jeho hlavní kritika je zaměřena na komunismus, kdy byl člověk utlačován a nemohl se svobodně vyjadřovat. Sbírka je rozdělena do 5 oddílů, které znázorňují časové úseky autorova života a písňové poetiky.

I. oddíl - texty, které vznikly před 21.8.1968

II. oddíl - texty z let 21.8.1968 - 9.9.1969, kdy Kryl odjíždí do západního Německa na hudební festival a žádá o azyl

III. oddíl - texty z Krylova exilu 1969 - 1971

IV. oddíl - texty z exilu 1972 - 1989

V. oddíl - texty z období po 17.11.1989

TÉMA:

Zobrazuje krutost a nesmyslnost komunistického režimu.

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Poukazuje na morální hodnoty člověka, na ironii tehdejší doby, která se tváří jako dokonalá a zároveň ničí lidské osudy a sny.

KOMPOZICE:

5 oddílů označených římskými čísly: I. oddíl - 8 básní; II. oddíl - 11 básní; III. oddíl - 11 básní; IV. oddíl - 22 básní; V. oddíl - pouze 1 báseň. Monology, za každou básní doba vzniku, na konci je doslov (Jan Šulc), ediční poznámka (Jan Šulc).

JAZYK:

Hovorová čeština, je odstraněna interpunkce, střídá se verš s volným veršem, ruské výrazy, časté anafory, refrén, přirovnání.

OBSAH:

I. ODDÍL

Anděl

O člověku, který našel anděla, staral se o něj a představoval si budoucnost. On ho ale opustil. Objevují se narážky na vojáky.

Anafora - "pak hlídali jsme oblohu pozorujíce ptáky"

Refrén - "a proto prosím věř mi ... a nemine"

Epizeuxis - "co mě čeká a nemine / co mě čeká a nemine"

Veličenstvo Kat

Kritika komunistické vlády - cenzura, morálka tehdejší společnosti, kolaborantství, strach lidí.

Personifikace - "vstříc černý nápis hlásá"

II. ODDÍL

Bratři

Kritika komunismu jako vnuka Stalinova, když přišli, šeřík měli, teď do lidí střílejí děli.

Aliterace - "vnuci Stalinovi / však ne tak jako včera"

Anafora - "nikagdá nězabúděm / nikagdá nězabúděm"

Marat ve vaně

Zachycuje osobnosti z dějin, jejich smrt za svou pravdu; i když se později zjistilo, že měli pravdu, jsou nedoceněni.

Refrén - "laskavé šero ... pro anděla"

III. ODDÍL

Divný kníže

Věří zde v český národ, že se vzbouří, i když jim hrozí smrt. Zachycuje jejich úpadek - "místo chrp roste plevel".

Aliterace - "a potkany a krysy / a difosgen a chlor"

Dachau blues

Stále se mu vrací utrpení lidu v koncentračních táborech. Kritika fašismu.

Anafora - "Když zlato pláče mosazi / Když vzduch se oděl do sazí"

IV. ODDÍL

Zapření Petrovo

Paralela biblického příběhu o zapření Petra, smrt Ježíše jako metafora smrti českého lidu, který je slabý se vzepřít. Autor věří, že se vzepře.

Personifikace - "Trny zdraví Mesiáše"

Číslo na zápěstí

Říká, že když se člověk narodí, má už vše předurčené, dostane číslo a nikdo se nezajímá o jeho duši. Celý život ho provází číslo, je jakým si továrním výrobkem pro toto století. Objevuje se zde víra v lepší zítřek a hrdost člověka.

V. ODDÍL

Monology

V této básni zachycuje pád komunismu. Říká, že i když lidé spolu mluví, nerozumí si.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist