<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Jarmila Loukotková

BŮH ČI ĎÁBEL
recenze, ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

 Břemenem dávných vin svých tak znaven
 A nepravost má vžilá tak mě hroutí,
 Že strach mám, že snad klesnu v prostřed pouti
 A rukou vrahovou, že budu zdáven...
 

F.Petrarca

 

Tento román nás přenáší do staré Francie v dobách anglofrancouzských válek a jeho hlavní postavou je baron Jiljí de Retz, spolubojovník a blízký přítel Jany z Arku. Kniha je napsána obvyklým stylem Jarmily Loukotkové. Již na prvních stránkách se ocitáme skoro na konci románu, ale všechny důležité věci i souvislosti, ba celý Retzův životní příběh se dozvídáme průběhem knihy. Retz se mění z rytířského, pobožného, pravdivého a ušlechtilého mladíka, který by neublížil prosťáčkovi v člověka, který se spolčuje s ďáblem, nehledí na nějaké provinění a dokonce je schopen ďáblu obětovat nevinné děti.

Baron de Retz je mladý, oplývá vtipem a bohatstvím, svou první bitvu vyhraje geniálním řešením a vysvobodí velmi vlivného šlechtice - vévodu z Monfortu, který ho přivede ke královskému dvoru. Retzova sláva je velmi patrná a tak ho králevic Karel VII. rovnou u prvního setkání jmenuje kapitánem své armády. Tam se později setkává s Janou z Arku, kterou považuje za světici a byl by ochoten pro ni udělat vše na světě. Když však dojde k jejímu soudu a následovnému upálení, zavrhuje Jiljí Boha, protože nechal zemřít Janu, která vždy plnila jen jeho vůli a obrací se k ďáblu. Nejprve truchlí zavřen ve svém sídle a poté začne pořádat obrovské hostiny, pitky a divadla, až postupně utratí skoro všechen svůj majetek. Jeho nejbližší sluhové a tzv. přátelé ho okrádají, kde mohou a tak se Retz snaží přemluvit ďábla, aby mu dal zlato. Šarlatán Francesco Prelati si vymýšlí různé způsoby, jak pánovi dokázat existenci ďábla, a když baron Retz už přestává věřit, řekne mu, že musí ďáblu přinášet krvavé oběti, a to oběti nevinných dětí. O všem zločinném počínání Maršála Jiljího se dozvídá biskup Jan z Malestroitu od sluhy, který maršálovi vodil děti a zahajuje proti tomuto vysokému šlechtici soud. Jiljího nakonec podrazí všichni, vévoda z Monfortu, protože chce jeho majetek, král, protože se dozví jeden drb a nakonec i šarlatán Prelati, protože velkým pánům se zamlouvá, že s pomocí ďábla dokáže vyrobit zlato. Baron Jiljí de Retz končí sám, bez přátel, bez majetku, bez své ženy i milenek na šibenici na zelené louce. S ním tak je pouze sluha, který ho udal. Prelati se dokázal ze všeho vykroutit. A tak umírá Jiljí s vědomím, že spravedlnost už na světě není.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist