<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Thomas Mann

BUDDENBROOKOVI: Úpadek jedné rodiny
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze

Román je mistrným vylíčením sestupné tendence tří generací spisovatelovy rodiny (v postavě mladého Hanna je zpodobněn sám autor) a zároveň věrným odrazem pozvolného rozkladu německé buržoasie v období přechodu kapitalismu do stádia imperialismu.

Důsledky průmyslové revoluce pronikají i do tichých kontoirů Mannových předků, zámožných lubeckých velkoobchodníků; jejich podnikatelská zdatnost a robustnost je z počátku ještě s to zakrýt první trhliny ohrožující starý patricijský dům z roku 1758, jemuž je předurčeno definitivně vzít za své až za jedné z hrůzných nocí druhé světové války, více než padesát let po tom, co vlastní hrdina knihy, Mannův otec (předloha románového Thomase Buddenbrooka) umírá.

Autor, jeden z nejpřednějších německých prozaiků, nedovedl sice správně odhadnout úlohu proletariátu, dokázal však s nevšedním mistrovstvím zachytit poslední "předsmrtné" křeče zanikajícího světa buržoasie.

Stručný obsah:

Román se odehrává v městě Lübeck v letech 1835-1876 a popisuje osudy čtyř generací obchodnické rodiny Buddenbrooků, její rozmach a následný pád.

1. generace - zakladatel firmy Buddenbrook

2. generace - konzul Jan Buddenbrook

3. generace - Tomáš Buddenbrook, Kristián Buddenbrook a Tony Buddenbrooková

4. generace - Tomášův nezletilý syn Hanno

V centru pozornosti jsou sourozenci Tomáš, Kristián a Tony, na jejichž osudech je popisován úpadek rodiny. Úpadek se týká jak smyslu pro "praktično", tak biologického oslabení. Zatímco Jan Buddenbrook, otec tří sourozenců je ještě harmonický, vyvážený člověk ze zlatého věku měšťanství, jeho děti už představují slabší generaci. Kristián je černou ovcí rodiny, je to naprostý budižkničemu, lhář, hypochondr a podvodník, svůj život dožívá v ústavu pro choromyslné. Tony zažívá několik životních krachů: nejprve je nucena provdat se za muže, jehož nemiluje a toto manželství nakonec končí rozvodem. Tony má ovšem silně vyvinutý smysl pro rodinnou čest, a proto se zanedlouho vdává znovu, aby jako rozvedená paní nevrhala špatné světlo na rodinu. Ani druhé manželství se však nevydařilo, její druhé dítě umírá při porodu a ona posléze opouští svého manžela, který ji ve všem zklamal. Nakonec tedy přece jen končí jako rozvedená paní a všechny její naděje se upínají k jejímu bratru Tomášovi a jeho rodině. Tomáš Buddenbrook, dědic firmy, se snaží zůstat solidním obchodníkem po vzoru svých předků, ale není schopen čelit nástupu mladé, ničeho se neštítící buržoazie, kterou stejně jako všichni Buddenbrookové pohrdá. Posléze už udržení podniku není v jeho silách, nedokáže přistoupit na praktiky nově nastupující buržoazie, a tak úpadek maskuje. Navenek žije tak okázale a blahobytně jako nikdy předtím. Uzavře manželství s Gerdou, dcerou nizozemského obchodníka, která se však buddebrookovskému světu vymyká a i pro svého manžela představuje tajemství. Je hudebně nadaná, což je schopnost, kterou Buddenbrookové postrádají. Z Tomáše se časem stává unavený muž s pocuchanými nervy. Jeho život končí bizarní smrtí, poté, co mu zubař vytrhne zub, zemře přímo na ulici na selhání srdce.

Další důležitou postavou je pak Tomášův syn Hanno, který představuje poslední a také nejslabší článek rodiny Buddenbrooků. Hanno nezdědil nic z praktických základů svých předků, nemá nadání pro obchod, navíc je fyzicky neduživý a psychicky nevyrovnaný. Po matce zdědil hudební talent a hudba se mu stala jediným útočištěm před světem, kterého se bál. Hanno umírá v mladém věku na tyfus a jeho smrtí rod Buddebrooků vymírá.

Vznik románu:

Původním úmyslem bylo napsat pouze nerozměrnou dětskou novelu o malém Hannovi, o jeho neschopnosti k životu a útěku z něho nejprve do hudby, a konečně do nemoci a smrti. Koncept se změnil až při práci, Hannova rodina se rozrostla a převážila - ze zamýšleného centrálního motivu se stala pouze epizoda.

Hlavní myšlenky:

Staví do protikladu umělce a měšťana, praktický život a estetické sklony. Autor vyslovuje varování, že citovost oslabuje praktický život. Rodina Buddenbrookova představuje konzervativní měšťanstvo, které nemá šanci obstát vedle dravější mladé buržoazie, a proto zaniká. Vyjadřuje blízkost krásy a smrti, velkoleposti a zániku a také zbytnělost stavovského a rodinného principu.

Umělecké prostředky:

Tradiční románový postup (chronologicky vyprávěny osudy generací, podrobné popisy), ale i moderní prvky; návraty, obměny promluv, v popředí osudy a pečlivá kresba postav; využití autobiografických prvků, realistické obrazy, časté dialogy, vnitřní monology. Už ne kritika společnosti, ale spíše důraz na duševní život jednotlivce.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist