<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Thomas Mann

DOKTOR FAUSTUS
recenze, ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Doktor Faustus je román, který vypráví o hudebním skladateli Adrianu Leverkühnovi, jenž trpí zákeřnou chorobou, která na čas vybičuje jeho duševní schopnosti na samu hranici možností, aby z něj pak tím rychleji udělala lidskou trosku, je vyprávěna jeho přítelem, solidním humanistou, který se stejnou hrůzou sleduje osud svého druha, jako později osud svého národa. Hluboce promyšlené analýzy Beethovenových děl se střídají s fascinujícími popisy hrdinových skladeb a tvoří ucelený obraz vývoje německé a světové hudby.

Thomas Mann začal na tomto díle pracovat již v roce 1943 a celou tuto práci popsal v eseji Jak jsem psal Doktora Fausta. Thomas Mann měl velmi hluboký vztah k hudbě a díky tomu v díle rozebírá různé hudební skladby, například od Ludwiga van Beethovena.

Hlavní postavy:

Adrian Leverkühn - hudební skladatel; uzavře smlouvu s ďáblem, aby mohl komponovat hudbu

Dr. Serenus Zeitblom - vypravěč, přítel Adriana

Hetaera Esmeralda - prostitutka v Lipsku, s níž se seznámí Adrian

Stručný obsah:

Adrian je ze sedlácké rodiny a ve svém mládí žije na statku se svými rodiči. Brzy se zjistí, že je velmi inteligentní, a proto ho rodiče posílají na gymnázium, na kterém Adrian vyniká. Na gymnáziu zjistí, že ho velice zajímá hudba, ale přesto jde na vysokou školu studovat teologii. Jeho touha po hudbě je však tak silná, že přeruší studium teologie a začne se plně věnovat hudbě. Bohužel mu chybí hudební cit a brzy zjistí, že nedokáže skládat vlastní hudbu.

Později odjíždí do Lipska, aby pokračoval ve studiu hudby. Poté co tam přijede, setká se s člověkem, jenž ho místo do hostince odvede do nevěstince. Krátce po příchodu do nevěstince políbí jedno z děvčat Adriana, ten z místa uniká. Brzy ale pozná, že ho tato dívka nesmírně přitahuje a stále častěji ji začne navštěvovat. Jednou se dozví, že dívka odjela a vydává se ji hledat. Po nějaké době Adrian dívku najde a rozhodne se s ní strávit noc i přesto, že mu dívka sdělí, že je nakažena syfilidou. Od té doby se pomalu začne jeho psychický stav zhoršovat.

Několik let poté se potkává s ďáblem a uzavírá s ním pakt, podle kterého Adrian získá hudební tvořivost, ale nesmí už nikdy poznat lásku a po jeho smrti připadne jeho duše ďáblovi. Po tomto paktu se Adrian stáhne do ústraní a složí mnoho známých hudebních děl. Lidé se ho snaží přimět k vedení společenského života, avšak tyto snahy jsou neúspěšné.

Adrianův duševní stav se stále zhoršuje kvůli syfilidě, ke které přišel s dívkou z nevěstince. Když cítí, že se blíží jeho konec, svolá své veškeré přátelé kolem sebe a po dokončení svého posledního hudebního díla umírá.

Jazyk a styl:

Děj této knihy je celkem složitý, často se prolíná časová a dějová linie. Můžeme zde najít některé symbolistické prvky, například Adrianova duševní porucha během nemoci se dá srovnat se stavem tehdejšího nacionalistického Německa. Kniha je napsána zastaralým jazykem, objevuje se zde mnoho archaismů, dále je zde hojně využito přechodníků, často narazíme i na zastaralá slova přejatá z německého jazyka, například cimra nebo wartovat.

Autorův záměr a vliv díla:

Jedná se o autorův nejznámější román, díky němuž se zařadil mezi přední představitele německého realismu. Thomas Mann se inspiroval ve Faustovi od Johanna Wolfganga Goetheho. Autor chtěl v tomto románu zachytit osudy Německa v první polovině 20. století a postavení hudebního umělce, jakým byl Adrian Leverkühn. Nejen Doktor Faustus, ale i ostatní romány se dočkaly několika filmových adaptací; román Doktor Faustus zfilmoval režisér Franz Seitz v roce 1982.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist