<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Vilém Mrštík

MARYŠA
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Nejvýznamnější dílo bratří Mrštíků, drama z moravské vesnice, které zachycuje rozkladný vliv majetku a kdy peníze rozhodují i o osobním štěstí mladých lidí.

Postavy:

Lízal - sedlák, otec Maryši, asi 60letý, menší postavy, pár šedivých vlasů; má bolavou nohu, opírá se o hůl; oděn je po selsku; žlutý kabát, pod ním vesta, skrz knoflíkovou dírku červený šátek, k tomu staré ošoupané kalhoty

Lízalka - žena Lízala

Maryša - jejich dcera, střední postavy, velice jiskrná, pohledná

Rozárka - služka u Vávrů

Vávra - mlynář, muž Maryši, asi 40letý; leštěné boty, krátký kabát, pod ním vesta

Francek - rekrut, nápadník Maryši

Horačka - matka Francka

Strouhalka - teta Maryši

Strouhal - její muž (Tomáš)

stařenka - babička Maryši

hospodský - Franckův poručník

hospodská

Pavel - řeznický tovaryš

Hrdlička - obecní sluha, asi 40letý

Hrdličková

soudní sluha

první, druhý, třetí rekrut

Franěk, Buček - sousedé

Vojtěna, Rozsívalka - nádenice

Krištof - nádeník

muzikanti, chasa, mládci, sedláci, děti

Stručný obsah:

Hra má 5 jednání. 3. jednání je o 2 roky později než 1. a 2.

Vše se točí okolo Maryši, dcery lakomého sedláka Lízala, jenž ji chce provdat Vávrovi, mlynáři, který má samé dluhy a který je vdovec a svou předchozí ženu prý umořil. Oba se hádají o to, kolik dá Lízal Maryše věnem, nakonec se dohodnout na sedmatřiceti stech. Maryša nechce, ale proti své vůli je nakonec opravdu provdána za Vávru.

Po dvou letech se vrací Francek z vojny, vidí, jak je Maryša utrápená, Vávra ji bije, týrá. Francek se snaží něco udělat, snaží se s Maryšou scházet, ale ta odmítá, protože nechce poškodit jméno své ani své rodiny. Francek ale stálé naléhá, chce s Maryšou utéct do Brna, Maryša v zoufalství Vávru otráví, když mu do kávy nasype jed.

1. jednání

Odchod rekrutů na vojnu, jejich oslavy a "bujaření". Na začátku rozprava Lízala a Vávry o tom, jak se postarat o koně. Řeč se volně stočí na hádky tykající se vdavek Maryši. Oba aktéři se nemohou dohodnout, kolik by měla Maryša dostat věnem. Rozhovor je přerušen příchodem Francka, jež se chce rozloučit s Maryšou (svojí milou). Lízal ale nechce Francka za Maryšou pustit, dojde k malé šarvátce. Franckovi domlouvá jeho matka Horačka. Francek nakonec povolí, ale pohrozí Lízalovi, že se ještě vrátí. Rekruti odejdou.

Další scéna se týká rozhovoru Maryši s otcem. Ten se ji snaží přesvědčit k svatbě s Vávrou, ta ale zarputile nechce. Na scénu přichází Hrdlička, obecní sluha, oznámit rvačku v hospodě. Lízal jako radní města ji jde vyřešit. Rvačka byla ale jen lest, aby se mohli setkat Francek s Maryšou. Setkání přerušeno Lízalkou. Rekruti odjíždí na vojnu. Konec prvního jednání.

2. jednání

Ve světnici Strouhalka, Maryša a stařenka. Strouhalka se na popud Lízalky snaží přesvědčit Maryšu ke sňatku s Vávrou. Maryša ne a ne se podvolit. Dojde k menší výměně názoru, kde každá z aktérek předkládá příklady, kdy se takovéhle manželství povedlo a kdy ne. Na scénu přichází Lízalka, jež se snaží Maryše domluvit a přinutit Maryšu, aby se oblékla, neboť má přijít Vávra. To se ale nedaří a dochází k hádce. Lízalka vyčítá Maryše neúctu k rodičům atd. Na scénu přichází Lízal, ten se snaží na Maryšu jít po dobrém, ale také se mu nedaří. Maryša stále trucuje. Pak přichází Vávra. Nepomůže ani jeho prošení. Maryša nakonec ovšem podvolí a svolí ke sňatku. Konec druhého jednání.

3. jednání

O dva roky později.

V hospodě Francek, Lízal, hospodský a sousedé Buček atd. Popíjejí víno a pivo. Najednou přijde do hospody Maryša, už provdána za Vávru. Chce kus masa, po chvíli odchází a za ní Francek. Všichni zklamání z toho, jak Maryša vypadá. Hospodskému to nedá a začne rýpat do Lízala, ten po chvíli podvolí a začne se kát. Na scénu přichází Horačka, všichni sousedé jí dávají napít. Pokračuje kání Lízala a jeho dušování se, že vše změní. Do hospody vejde sluha a předává Lízalovi soudní oznámení, že ho Vávra žaluje (kvůli tomu, že peníze, které dal Lízal Maryša, měly po svatbě patřit právě Vávrovi, ale Lízal to udělal tak, aby patřily pouze Maryše). Na scénu přichází Vávra a krátce po něm Francek. Dojde k velké hádce, která přeroste ve rvačku. Francek vyhrožuje, že bude nadále chodit za Maryšou, ať se děje, co se děje. Vávra zase vyhrožuje, že Francka zastřelí. Konec třetího jednání.

4. jednání

Lízal se snaží přesvědčit Maryšu, aby se vrátila domů, ta nechce, protože nechce udělat špatné jméno sobě ani své rodině. Lízal naléhá, ale Maryša neposlechne, a tak Lízal odejde. Mezitím Rozárka tajně pustí Francka k Vávrům (tedy k Maryše) domů. Dojde k rozhovoru mezi Maryšou a Franckem. Francek chce, aby s ním šla do Brna, Maryša však nechce, i přestože ho stále miluje. Nemůže totiž udělat tak velký hřích a opustit manžela. Také vyhrožuje, bude-li Francek stále takto naléhat, že Vávru otráví. Francek odchází, ale chce se s Maryšou sejít o půlnoci u splavu. Chvilku po odchodu Francka přichází Vávra, podezřívá Maryšu, že doma někoho měla. Pod hrozbou tělesného trestu mu Rozárka společně s Maryšou vše řeknou. Vávra bere zbraň a chce zabít Francka. Dvakrát vystřelí, ale mine, vrací se zpět pro náboje, jenže cestu mu zatarasí Maryša. Konec čtvrtého jednání.

5. jednání

Vávra si nechá svolat všechnu svou čeládku. Rozdělí jí práci a zůstane s Maryšou sám. Snaží se jí domluvit, ale Maryša nic neříká. Vávra odejde pro dříví. Mezitím mu Maryša připraví kávu, do které nasype jed. Vávra se vrací a snaží se na Maryšu jít po dobrém. Ta ho ale jen pobízí k pití. Vávra vypije kávu až do dna a jde připravit koně. Venku na dvoře padne a je mrtev. Nastane velký rozruch a všem je hned jasno, že Maryša Vávru otrávila. Konec hry.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist