<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Stanislav K. Neumann

SRDCE A MRAČNA
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
    1   >

 

 

Maximu Gorkému

 

 

 

Soudruhu,

 

přijměte, prosím, přívětivě dedikaci těchto veršů jako nedokonalý důkaz mé úcty a lásky. Už před válkou byl jste pro mne nedosažitelným vzorem světového spisovatele, jak jsem si ho vždy představoval, tvůrce a bojovníka, jenž ví, že spisovatelství je těžké poslání, které zavazuje k nesmlouvavému zápasu s protivníky osvobozujícího se člověka i s vlastní slabostí. Po válce byl jste to Vy, od něhož (v překladu „Nečasových úvah“) slyšel jsem první upřímná slova o tom „co v Rusku se děje“, slova, která přes Vaši kritickou přísnost stoupence humanity rozhodla o mém poměru k sovětům a přivedla mě na cestu, která skončila v Marxovi a Leninovi a zbavila mě „idealistických“ bludů, pověr a pochybností.

Strašlivý orkán vzteků a lží se rozběsnil tehdy proti první vítězné revoluci proletářské. Od té doby se mnoho ovšem změnilo, Sovětský svaz je volky nevolky přijímán už i oficiálně jako záštita míru a národů ohrožených imperialismem, ale přes veškerou zdvořilost trvá nenávist k bolševikům u všech, kdož se bojí o své zisky a skandální příjmy v době vražedné nezaměstnanosti nebo jsou uraženi marx-leninismem ve svém ješitném nitru maloměšťáckém a individualistickém.

Ani Váš krásný štít nebyl ušetřen.

S dvojnásobnou tedy radostí a hrdostí kladu Vaše jméno v čelo této knížky.

Je to snad poslední lyrická sbírka nepovedeného básníka z maloměšťácké země, jejíž literatura v této chvíli – až na nepatrné výjimky – se honosí pragmatismem, surrealismem, formalismem, katolictvím a sociální zbabělostí. Je malá, ale nemocná všemi chorobami buržoasní dekadence. A šedesátiletý poeta a rváč, který Vám posílá tuto knížku, nemůže se při tom ubrániti smutku, že Vám posílá tak málo, že, třeba osvobozen i Vaší zásluhou ze jha „tyranského idealismu“, zůstal tak malý mezi nevelkými a nemůže Vám věnovati nic lepšího.

Zbývá mi jediná útěcha, radost a hrdost: že s Vámi, básníku, miluji nade vše osvobozenou Rus a veliký Sovětský svaz, budoucího osvoboditele lidstva.


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist