Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Friedrich Nietzsche


[životopis] [dílo] [odkazy] [citáty

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche - životopis

Friedrich Wilhelm Nietzsche
[15.10.1844-25.8.1900]

Friedrich Nietzsche byl německý filozof, klasický filolog, a jeden z hlavních představitelů tzv. filozofie vůle (voluntarismu), ale i básník a skladatel. Sepsal řadu filosofických děl, která měla velký vliv na myšlení 20. století. Jeho hlavním tématem byla ostrá kritika evropského myšlení, zejména platónské tradice a křesťanské morálky, jimž Nietzsche vytýkal, že se staví proti síle tvořivého života a nakonec vedou k nihilismu. Jeho často aforisticky pojednávaná témata „smrti Boha“, „vůle k moci“ a „nadčlověka“ jsou dodnes předmětem diskusí a polemik.

Když bylo Nietzschovi pět let, jeho otec umřel, byl pak vychováván výlučně ženami a v duchu protestantské zbožnosti: byl chlapcem citlivým a fyzicky poměrně slabým, tělesné neduživosti se ale snažil vzdorovat otužováním a železnou sebekázní. Nietzsche studoval v proslulé internátní škole v Schulpfortě, kde se počíná jeho vroucí a nikdy nevyhaslý vztah k řeckému starověku, poté nastoupil na studium klasické filologie v Bonnu a v Lipsku. Jako výborný student se už v roce 1869 stal profesorem klasické filologie na univerzitě v Basileji. V roce 1870 Nietzscheho univerzitní dráhu na krátký čas přeruší prusko-rakouská válka, které se pak účastnil jako dobrovolný ošetřovatel. Od roku 1879 musel ze zdravotních důvodů školu opustit.

Následujících 10 let strávil Nietzsche na cestách po Evropě, kde napsal většinu svých velkých děl. V lednu 1889 v Turíně se nervově zhroutil a zbytek života strávil v polovědomém stavu jako duševně nemocný (progresivní paralýza). V roce 1871 vyšel Nietzschův první větší spis („Zrození tragédie z ducha hudby  “), v letech 1973-76 pak psaal „Nečasové úvahy“ (z nichž nejproslulejší je „O užitečnosti a škodlivosti historie pro život“). Nietzsche byl ovlivněn mladohegelovci (Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, David Strauss aj.), řeckou filosofií a dílem Arthura Schopenhauera a Richarda Wagnera.

Později se však s Wagnerem rozešel a odklonil se i od Schopenhauera, začal pak spásu hledat ve vědě. V této době vychází pak jeho spis „Lidské, příliš lidské“ (1878-80), věnovaný francouzskému mysliteli Voltairovi. Po vážných zdravotních potížích se odstěhoval z Basileje a po uzdravení napsal spisy „Ranní červánky“ (1881) a „Radostná věda“ (1882) a roku 1882 začalsepsiovat své nejznámější dílo „Tak pravil Zarathustra  “, které je básnickým ztvárněním Nietzschových filosofických myšlenek.

Kromě básnického ztvárnění chtěl Friedrich Nietzsche svoji filozofii podat i ve formě systematické (jako ucelený filosofický systém), ale čtyřsvazkové dílo nazvané „Vůle k moci. Pokus o přehodnocení všech hodnot“ nikdy nedokončí.

Nietzsche žil v této době osaměle a jeho knihy vycházely téměř bez povšimnutí, většinu musel nechat tisknout vlastním nákladem. Jeho posledním dílem byla značně emočně přepjatá autobiografie „Ecce homo“ (1898). Na počátku roku 1889 pak téměř slepý, tělesně i duševně vyčerpaný Nietzsche utrpí v italském Turínu paralytický záchvat a skončí na klinice pro duševně choré. Roku 1900 pak Friedrich Nietzsche umírá.

Akce tohoto týdne:

Edgar Wallace: balíček 16 elektronických knih (PDF+ePub)     za 589  236 Kč (-60%)

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist