Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Akce tohoto týdne:

Edgar Wallace: balíček 16 elektronických knih (PDF+ePub)     za 589  236 Kč (-60%)

Náhodná ukázka:

TŘETÍ KAPITOLA

Raquel si po všechen ten čas lámala hlavu, co to znamená, že ji Alfonso celý týden a ještě déle nechává o samotě. Přepadaly ji temné obavy. Obávala se, že chce zasáhnout jeho Bůh.

Potom přišel dopis, v němž jí ve třech jazycích své země jásavě oznamoval: Zítra, zítra, zítra. A pak přišel.

Jakmile se uviděli, byly dni odloučení rázem tytam. Po celý ten nekonečný týden jen dýchali, nežili. Nyní žili. Nebylo pro ně života mimo Galianu. Vymyslili si zvláštní řeč, smíšenou z latiny a arabštiny a plnou drobných, tajemných pravidel, a nepoužívali jiné řeči než této, ale snad ještě lépe si rozuměli, když mlčeli.

Přesto se pro ně mnohé změnilo. Lépe jeden druhého znali. Alfonso si někdy v Raqueliných pohybech a slovech povšiml onoho záludného rysu, jenž ji spojoval s jejím národem, který Bůh proklel, a se zbožnou, poněkud potměšilou dychtivostí si připomněl své rozhodnutí, že z ní tyto stopy vymýtí. Ona pak neskrývala nelibost, kterou jí působila jeho láska k velikým psům. Jednou se stalo, že s odporem ucouvla před zvířaty, která na ni s dobromyslnou neohrabaností vyskakovala. Tu jí vesele a výsměšně řekl: „My, hispánští panovníci, milujeme svá zvířata. Moji otcové, gótští králové, byli přesvědčeni, že se v ráji shledají i se svými psy. Jinak by to ani žádný ráj nebyl. Věřili zřejmě v moudrost tvého tak milovaného Musy, že duše zvířete odchází ze světa do stejných míst jako duše člověka.“ Viděl, že se jí jeho žert nelíbí, a bouřlivě se kál: „Promiň, nejdražší! Nemáš mé psy ráda, nahánějí ti strach, poslu je pryč.“ A když to odmítla, zvýšil ještě své úsilí, aby ji usmířil: „Ani mého Belarda nemáš ráda, doznej to! Také jeho pošlu pryč.“ Jen stěží si nechal své předsevzetí rozmluvit.

Někdy ho tížilo vědomí, že se nyní musí soustředit na to, aby ji obrátil na pravou víru. Ale když byl s ní, v její blízkosti, uvědomoval si, že toto podniknutí bude ožehavější, než si představoval. Vždyť ona ještě ani nepochopila, co je to rytíř, co je on sám. Bude nezbytné, aby jí nejprve přiblížil sám věhlas rytířství, aby mu porozuměla.

Povolal do Galiany onoho joglara Juana Velázqueze.

Když Raquel uslyšela prostou drsnou křesťanskou kytaru, vzpomněla si nájemné harfy, loutny a flétny Arabů, na jejich mismár, šahrúd a barbút. Ale měla bystrý, jemný sluch i vnímavost, a tak dobře postihla, jak životné jsou joglarovy prosté verše a písně. Nepochopila vždycky přesný význam jeho vulgární latiny, ale uchvacovala ji hrdinsky rytířská radostnost jeho písní.

Juan Velázquez zpíval o činech a o smrti markraběte Rolanda z Bretaně: Jak stojí v údolí Roncevalu s beznadějně malým oddílem proti záplavě pohanů a jak mu jeho přítel Olivier radí, aby zadul na svůj mohutný roh olifant a přivolal nazpět vojsko krále Karla, velikého císaře. Jak se Roland zdráhá, jak jeho rytíři konají skutky neuvěřitelné statečnosti a jak jsou jeden po druhém zabíjeni. A jak Roland, sám zraněn, kráčí po bitevním poli a sbírá své mrtvé paladýny, aby je donesl arcibiskupu Turpinovi k poslednímu požehnání. A jak Roland nakonec, příliš pozdě, zaduje na svůj zázračný roh a hory a údolí široko daleko se rozezvučí. A jak je raněn podruhé, tentokrát těžce, a jak procitne z dlouhého bezvědomí a shledá, že na širé pláni mrtvých on jediný je živ. Vidí, jak přichází smrt, jak mu sestupuje od hlav dolů do srdce. Tu se odplazí s nejvyšším úsilím pod smrk, ulehne do zelené trávy s hlavou obrácenou k jihu, ke Španělsku, tváří k nepříteli, a pozvedne pravou rukavici vzhůru k Bohu. A anděl svatý Gabriel mu vezme rukavici z ruky.

(...)

 

(Lion Feuchtwanger, Židovka z Toleda)

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist