Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší stejně hodnotný obsah jako tyto stránky, ale v lepší podobě a s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub  i PDF .

POZOR!!! Při této příležitosti dáváme mimořádně k dispozici pro prvních 100 zájemců slevový kupón na -40% na e-knihy na novém LD (při objednávce alespoň za 100 Kč před slevou). Kód kupónu je: nld2023

Akce tohoto týdne:

Franz Kafka: balíček 14 elektronických knih (PDF+ePub)     za 478  215 Kč (-55%)

Náhodná ukázka:

Přece jen dalekohledy?

Vlastní fyzika se tehdy ještě nevymanila z prvních počátků,
vyjma optiku, jejíž výjimečné pokroky byly vyvolány
praktickými potřebami astronomie.

BEDŘICH ENGELS: DIALEKTIKA PŘÍRODY

V úvodní kapitole o indiciích byla mj. vyvrácena domněnka, že dávná znalost velkých mlhovin a dalších nebeských objektů je sama o sobě důkazem neméně dávné existence dalekohledu.

Přesto však existují nepřímé doklady, nasvědčující dávné možnosti použití dalekohledu celá tisíciletí před tvrzením „Julese Verna středověku“, Rogera Bacona, že „… lze průhledná média uspořádat pro oko tak,… že lze vidět věci v dálce… Ba, mohli bychom tak i stáhnout Slunce a Měsíc z oblohy…“ (asi r. 1250), před pověstným nezbedným synkem holandského optika Jana Lippersheye, jenž si prý darebně hrál s otcovými sklíčky a objevil taje jejich kombinací, takže tatíček roku 1604 vytvořil „holandskou trubici“, první dalekohled světa. A navíc že tento dalekohled, jehož existenci předpokládáme, byl obrácen k nebesům celá tisíciletí před památným dnem roku 1609, kdy tak učinil Galileo Galilei.

Velmi silným argumentem pro pradávnou znalost dalekohledu, zasvěcenci (jako obvykle nejpravděpodobněji kněžími) pečlivě utajovaného, není samo vědomí skutečnosti, že se Venuše občas jeví jako srpek, ale všeobecné rozšíření tohoto vědomí a dále znalost proměn jejích fází, které nejsou postižitelné ani výjimečně dokonalým zrakem. Experimenty, provedené hvězdáři, dokázaly, že ani mimořádně ostrozrací lidé, vybraní z tisíců a tisíců, nejsou schopni zachytit spolehlivě fázi Venuše, závisející na okamžité poloze této planety vůči Zemi a Slunci.

Astrologie starých národů, prováděná téměř bezvýhradně kněžími v chrámech, uchovávajících souhrn tehdejšího vědění, spojovala však planetu Venuši se skotem nebo s bohy, opatřenými rohy, případně ji označovali sami za „rohatou“ (Venus cornuta), aniž vysvětlovali toto spojení.

Antropomorfní zobrazení planetárních bohyň Venuše, jež vystřídala v I. tisíciletí před n. l. zlověstná a zlomocná božstva většinou mužského rodu, jsou obvykle, ať už jde o Astarté (Ištaru), nebo indickou „nebeskou krávu Surabhi“, nazývanou též „libovonná“, vždy s rohy.

Od Indie přes Mezopotámii a Egypt až po Krétu se táhne pás uctívání skotu, z našeho racionalistického hlediska neúčelný a nevysvětlitelný motivy, jež v některých částech světa a v některých úsecích lidských dějin zplna vysvětlují uctívání, ba zbožnění užitkových, nebo dokonce nebezpečných zvířat. Nic takového však zde nenalézáme.

Nejhysteričtější formy nabylo uctívání krav v hinduistickém náboženství, odsuzujícím zabití krávy jako nejohavnější ze všech zločinů.

Uctívání krav není v Indii zvykem „od nepaměti“, jak bývá obvykle tvrzeno. Naopak – ve staré hinduistické literatuře je řada míst, připouštějících výklad, že kdysi byly krávy konzumovány na maso bez nejmenších skrupulí. Je zřejmé, že se zákaz setkával zprvu se značným odporem a že jeho motivace musela být velmi závažná.

(...)

 

(Ludvík Souček, Tušení stínu)

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist