Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Akce tohoto týdne:

Edgar Wallace: balíček 16 elektronických knih (PDF+ePub)     za 589  236 Kč (-60%)

Náhodná ukázka:

[1834].

Ráno v 1/4 7 vyšli jsme z Prahy; v 10 jsme byli v Jílovém. Scena v radnici. Cesta do hor; zblouzení na Sázavě; doly. – Dějství z hornictví. „Půlnoční šichta. Sejití. Krajina. Modlitba. Lezení. V tom volá přední: „Není ho!“ a spadna letí dolů. Druzí jednohlasně: „Chraň Bůh!“ „Chraň Bůh!“ „„Není ho!““ odpovídají vzdálenější šachty. – Procházka na večer –Spaní na seně. Položení hor. Sáza[va]. 5tého. Cesta do Tábora. Kameny přívoz. Kanonír z Benátek. Neveklov. Maršovice a. t. d. až do Votic, před Milčínem v dálce věž, hora s kříži. Pasení korní. Mýtí nohou v Jordáně. Tábor. Turecká muzyka. Nocleh. Rozprávky v hospodě. Jarmark. 6tého. Tábor. Lužnice. Bíinkl na kolečkách. Mlíko v Plané. Koupání v Lužnici. K. Polodní mýtí nohou. Němec z Maincu. Jídlo ve Veselí – Vůz ze Soběslavy. Němec. S námi jel. Hory. Hluboká. Budějovice. Shledání s Máchou. Blatenský. Seminář. Nocleh. Krásmý pokoj. Zvěřina. Hosté. Noc nepokojná. Němec za městem vypuč. 7ho. Železná silnice, Mácha s námi, Strode-nice. Mlíko. Tovaryš knihař. Fechtování a Arrest v Budějicích. Krummlov. nejpěknější poloha. Hrad při řece. Porážka. Dešť. Hospoda. Výhled na hrad, město a krajinu od západu k východu. Vltava, na kolmém břehu přilehající vzhůru ke skále domky, kostely, posléze za řekou skaliny. K půlnoci na pevné skále starý, krásný, zachovaný hrad. Nové stavení na mostě na pilířích, most. sochy, starý díl hradu, výklenek, balkon, stříška, v uhlu kaple nad půl kulatou skalou; nový zámek; opět díl starého hradu, okna mezi nimi podobizny bílé. stará kulatá velmi vysoká věž; dvojitá okna. loubí: hodiny na čtyry strany pak sochy. Park od západu na skále, na zad hory, nejvejš věž na Šeningru, v levo v dálce modré vysoké hory. Město bělalo se. Chůze po horách. Žena s nůši z Rožmberka. – Nápis na hospodě: „Pane zůstaň u nás, neb chce večer býti.“ Mýtí nohou. Bláznivý s řetězy na kopečku při sloupu před oudolím. Rožmberk. Jagewiner Thurm. (Jakobiner.) Na hradě sejití s neznámým. Nocleh v Rožmberku. 8ho. Z Rožmberku do Leonfelden po horách. Pfiff Wein. Lobenstein. Spaní v lese. první pohled do hor. Wildberg. Oudolí. Nocleh před Lincem. 6 žejdlíků vína. 9ho. Linec. Most, Náměstí dešť. Trh. Kroj. Policie. Strejc. Teta. Východ z města. Převlíkání. Holbu vína. z Welsu Chevaux legers. Dešť. Hory. Wels. Feldvébl. Wirth am Berg. Slavnost in Gmunden. Inspektor pozorný na nás. 10ho. Gschnattelsuppen. (Sakramenskou.) Leželi za Lampachem. Příslovy o outěku z Lampachu. Mošť. Holbu Mošt. chleba. Zena napomínala muže. „Trinkst du e holbe“ etc. Dešť pod stromem. Speršpenktiv ztracen kousek. V kůlně skovaní. V stodole schovaní. Rakouská Dido. Jaký máme Metier. Vöklabruk. Pan setník držel na nás. Nocleh, snídaní. Ja-loufenster. Bavorské peníze. Schwanenbacher. 11tého. Pohořelý Vöklabruk. Počty u lesa. Wartenburg. Děti šli za námi. Češi se hlásili. Žádný oběd. Na horách mlíko. Baba se bála. Rakušané pod paraplem. Dobrá rada Rakušana. Jezero. Salcburské hory. K večeři jitrnice. Handwerksbursch. Nocleh. Malý vandrovní s velikým uzlem. Rakušané snídali. Jedli z mísy kafé a přikusovali jitrnici, a zapíjeli pivem. 12ho. Salcburk. * Veste Wersen. Hlavní chrám. Z olova lité sochy. Víra. Obrazy stropní, starý a nový zákon, pohřeb, předpeklí na velkém oltáři vzkříšení. Hroby Arcibiskupů. Hrubá policie. Komedie. Wasserkunst. Opustili jsme Salcburk. Jeli jsme s Bavorskou počtou po bavorsku. Unteršperk (Blaník německy). Pivo bavorské. Reichenhall. Kirchberg zříceniny. Krásné oudolí. Koupel. První sníh. * Hraničáři. Pošta. Všecko malují. Vše jím pamětihodné v dolích. * Mýli nohy. Bavorský oficír. Pan Wachtmistr. Čtyry Regimenty Uhrů. Noc. Nocleh. Draho. 13tého. Visitýrka v Unken. Psal s levičkou. Zdali študenti pašují? Prokleli Salcburk na mezi v desíti řecích, přibili na kůl. Zříceniny. Chcali z mezníků. Balšán. Leželi. Jedli kyselé mlíko. sejr. Leželi v oudolí a psali. Baba drak. Mnoho jich sedělo u večeře. Schmorn. Holky na nás brali. Nocleh. 14. Svatý Jan. Hory a mlhy. bouře. Chléb s rozinkami. Študenti se s námi zastavili. Absolvovaný Jurista chtěl do Řecka. Marci o. Popis Itálie. Jeden byl dále. Mádlo: „In Italien etwas Reiss in Wasser eingekocht, stinkendes Ohl, Käse eingerieben kostet 50 kr C. M. Auf Stöcken v. Kukurutz schlafen. Skorpionen. Schlangen auf der Strasse. Griechl[an]d. D[o]kt[o]r v Hildebrandt. Alpen b [e]steigen. Modray. Pfr. Wes. Chtěl s námi jít. „Wasser!" Weisser? si! si! – Wasser. Wasser, aqua? aqua! so. (Gsicht) vino buono, vino negro. Wasser, aqua, aqua, Marsch! – aqua? Marsch. Bey Nacht [nicht reisen auch z[ei]tl[ich] früh [nich]t. sie ziehen einen g[an]z nakt aus. 3 tí přišel, (jak vyhlížel a koukal. „Das s[in]d die grössten Spitzbuben, ich habe seit 18 Jahren keine grössern g[e]sehn.“ Der vor 18 Jahren. Käse v. der Alpe. 2 Uzlíky. Tabák. Gesetzbuch. Absolut. Entlass[un]g. Rozejití. Hospoda. Nocleh na seně. Dido druhá. 15. Zvonění a střílení. Hory v mlhách. Rattenberg, 4 Hrady. Rattenberg. S kulatou věží. Novější. Zbořený Gertraudy. Drahé snídaní. 1 fl 8 kr. Ratzberg neb Trotzberg. Oudolí. psali. Mše s muzikou. Ráno varhany. Žádný oběd. Divné světlo. Hnali myslivci. Schwatz. Hall. Spěchání na noc. Nocleh v Milau. Dobrá večeře. Zámky. Chatrče výše. Těžké peřiny. Kšaft. Innsbruck [v] měsíčném světle. Nacht-zettel. Žid se v to vložil. Hardek [Ky]risníci Češi. Dragouni. 16. Snídali víno. (červené.) Šli s Policajtem. Vidirovali Passi. U pana Professora Veselého zanechal jsem následující listek: „Poklonu a uctivé pozdravení od Pána a Paní Klim. z Lince, [od škrtnuto] svých příbuzných měl vyřídit! K“ a. t, d. Chodili po městě. Výklenek od roku 1500. Pan Zacharda měl Benefiz od Painasche, Mitternachtssturide im Schlosse Lo-retto o [der] Alphonso u[nd] Philippo. – Kostel u Františkánů. Hrob: „Andreas Hofer MDCCCIX.“ Hofrova postava. Hrob Maxmiliána s následujícími představeními v Mramoru. Ke dveřím v. I. Matrimonium cum Maria Burgundica. II. Bohemi, qui sororium ipsius Albertům Bavariae ducem, mercede conducti, oppugnatum advenerant, memorabili praelio prope urbem Ratisponam, plurimis illorum interfectis superati. III. Fuso ad Guynegatam vicum Gallorum exercitu, magna pars Hannoniae, unacum Imperiali urbe Cameraco, recepta. IV. Obležení Kufsteina, smetání koulí chvoštíštem. 16 stínáno, prosba. Facka. Pinzenauer. Max vypaluje. V. Atrebatum Arthesiae Metropolis egregio stratagemate capta. VI. Arnheim erobert. Gelderns Herzog kniend. Max zu Pferde. Beydenseits Herren. Hinter Karl v. Geldern ein schöner Kahlkopf. VII. Coronatio Aquigrani adhuc vivente patre Friderico. VIII. V[er]bind[un]g mit Julius II gegen die Vemetianer. IX. V[er]bunden mit Sigmund erkämpft er Roveretum et Venetarum copiae unacum duce Roberto Sanseverino ad vicum Galianum deletae. X. Insignes Venetorum urbes Patavium, Vicentia unacum magna Fori Julii parte in potestatem redactae, Brixia vero auxiliaribus Gallorum armis expugnata. XI. Östr.[eich] u[nd] Wien gegen Corvinus g sonnen. Einzug in Wien. S[an]kt. Stephansthurm. XII. Societate cum Julio et Helvetiae op~ pidis kiita Galli ejecti. Max. exul. XIII. Alba regalis, urbs, in qua Hungariae reges inaugurati etc. cincta magno exercitu, et toti regno terror illatus. XIV. Cum Henrico VIII Anglico juncti et exercitus Gallorum profligatus. Spornschlacht. Kräftige D[eutchen] u. leichtfüssige Franzosen. XV. Pax cum Carolo 8. Gallorum rege. Margarita. Eine sehr schöne weibl Figur zu Pferd. Die Hand aufs Herz gelegt. XVI. Ferrovana Morinorum excisa, Tornacum vero prisca bellicosi et fortissimi Nerviorum populi gloria, insignis civitas post levem oppugnationem in fidem accepta. XVII. Turcarum multitudo ex Croatia et Slavonia, neminis ope implorata, ejecta. VIII. Bartholomaeus Livianus cum ingenti Venetamm copia parva mamu Caes et Hisp fusus et fugatus. XIX. Foedus cum Alexandro VI et senatu Veneto ac Ludovico Sfortia. Carolus 8. ex Neapoli ejectus. XX. Marranum oppidum captum, et Venetis eruptione inde facta cum Paulo Manfrono et Baltasare Scipione acerrimis hostium ducibus feliciter pugnatum. XXI. Matrimonium cum Maria Bianca Mediolana. Lud. Sfortia jur. et Mediol. sine sanguine receptům. XXII. Conventu cum Hungariae et Poloniae regibus Viennae habit o, contractisq[ue] hinc inde matrimoniis nepotibus ipsius via acquirendi-s amplissimis Hungariae ac Bohemiae, strata. XXIII. Phillipi nuptiae cum Johanna Hi-spanica. XXIV. Urbs Verona strenue defensa opera M. Antonii Columnae, submissisqfue] per Gui-lielmum Roggendorfium – contra Gallos.

(...)

 

(Karel Hynek Mácha, Denník na cestě do Itálie)

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist