Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Akce tohoto týdne:

H. P. Lovecraft: balíček 19 elektronických knih (PDF+ePub)     za 532  213 Kč (-60%)

Náhodná ukázka:

DOBRODRUŽNÉ OSUDY KRÁLOVNY REJČKY

Protože výchova příští manželky krále Václava II. byla svěřena kněžně Grifině, jíž byl dán k užívání královský majetek v Budyni, můžeme snad předpokládat, že také Eliška Rejčka prožila alespoň kratičkou část svého pohnutého života v krajině nad Ohří, s řetězem homolí Českého středohoří na obzoru.

Eliškaj původním jménem Richenza, Rixa či Rejčka, se narodila r. 1288 jako dcera polského krále Přemysla Pohrobka. Otce ztratila v deseti letech, když byl úkladně zavražděn z návodu braniborských markrabat. Byla pak odvedena na jejich dvůr, kde žila v ústraní, než byla zasnoubena českému králi Václavu II., který soupeřil s Rejččiným otcem o polskou korunu. Sňatek měl vysloveně politické pozadí; král Václav jím chtěl posílit své nároky na polský trůn. Rejčce bylo teprve dvanáct let, když si brala o mnoho let staršího krále; z jeho dětí z prvého manželství s Gutou Habsburskou byla Eliška Přemyslovna přibližně stejně stará jako její macecha. Proto také sňatek z r. 1300 byl jen symbolický a mladičká nevěsta byla svěřena k výchově své příbuzné, kněžně Grifině, žijící už od r. 1291 u českého dvora. K plnoprávnému sňatku došlo teprve o tři roky později a teprve tehdy také získala Rejčka své druhé jméno Eliška či Alžběta. S králem Václavem měla dcerušku Anežku. Dva roky nato však neduživý král zemřel, a Eliška Rejčka tak přestala být královnou. Na trůn nastoupil Václavův stejnojmenný syn, který jako Václav III. byl r. 1306 zavražděn neznámým vrahem v Olomouci. Vymřel jím rod Přemyslovců…

Pro královnu-vdovu se otevírá nová naděje. Znovu se vdává, za Rudolfa Habsburského, který po Václavu III. nastupuje na český trůn. Eliška Rejčka je podruhé českou královnu. Žel, opět nakrátko. Už r. 1307 znovu ovdoví, když Rudolf Habsburský zemřel při obléhání Horažďovic. Před novým králem Jindřichem Korutanským musí Eliška dokonce prchnout do Rakouska. Teprve když došlo k smíru mezi Jindřichem Korutanským a Habsburky, mohla se vrátit do Čech. Byla bohatou vdovou, neboť jí byly od jejích královských manželů zastaveny jako věnná města Hradec, Vysoké Mýto a Chrudim. Za sídlo si zvolila Hradec Králové, kde založila kostel sv. Ducha.

Ani Jindřich Korutanský však nezůstal dlouho českým králem. Byl vyhnán Janem Lucemburským, který český trůn získal z rukou Elišky Přemyslovny, dcery Václava II. a nevlastní dcery Rejččiny. Eliška Rejčka, která byla dvakrát českou královnou, přirozeně žárlila na Elišku Přemyslovnu, že zasedla na jejím místě na Pražském hradě. Žárlivost mezi oběma ženami, pražskou královnou Eliškou Přemyslovnou a „hradeckou královnou“ Eliškou Rejčkou, se přenáší i do politických poměrů v Čechách, zejména, když se královská vdova Eliška Rejčka sblížila s ctižádostivým velmožem Jindřichem z Lipé z rodu Ronoviců erbu ostrve, který po jejím boku zaujal místo jejích zemřelých manželů. Napětí vyvrcholilo, když Jindřich z Lipé byl králem uvězněn na hradě Týřově a Rónóvici zvedli proti králi odboj. Nakonec došlo k vyrovnání, Jindřich z Lipé byl propuštěn. Protože ho jeho úřad i majetkové zájmy odvedly na Moravu, zdržuje se Eliška Rejčka převážně v Brně, kde založila klášter jeptišek cisterciánské řehole. Teprve když Jindřich z Lipé zemřel (1329), vrací se Eliška Rejčka zase do Hradce, kde roku 1335, sedmačtyřicetiletá, umírá. Pohřbena je však v klášterním kostele ve Starém Brně.

(...)

 

(Ludvík Souček, Případ baskervillského psa)

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist