<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Francesco Petrarca

KANZÓNY PRO LAURU
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Kancóna má svůj původ v provensálských zpěvech. V italštině canzone = píseň. Jedná se o poměrně volnou skladbu, ale o to složitější. Má libovolný počet strof (obyčejně s dozpěvkem, který obsahuje zpravidla poslání) o libovolném počtu veršů a s nejrůznějším rýmovým schématem, jako je libovolné i střídání celých veršů, tj. 10 až 11 slabičných se zkrácenými 6 až 7 slabičnými. Avšak schéma strofy jednou pro báseň stanovené je pak dopodrobna dodržováno v rozsahu i vypravováním všech strof té které kanzóny. Jako klasický literární útvar, velice adekvátní odvěkému a elegickému rázu i převážně milostné tématice básní, se do literárně historického podvědomí vžívá s Dantem a Petrarkou.

Básník zde opěvuje lásku, která není pouze záznamem stavu duše, citů a vášní, ale přesvědčivou a mistrnou autostylizací, v níž vyjádřil svůj úděl, záměrně upravený od skutečnosti.

Kniha je rozdělena do dvou částí.

1. ODDÍL: Za života paní Laury

Tento oddíl obsahuje 17 kanzón

 1. V té době líbezné: Ztratil svobodu, stal se otrokem lásky a líčí svůj stav.
 2. V zelený, rudý, fialový šál: Chválí Lauru a klade si otázku, má-li či nemá od lásky upustit
 3. Tak tenounké je vlákno: zarmoucen nad tím, jak je vzdálen Laury, touží ji opět vidět
 4. V tu chvíli: všichni v klidu odpočívají, jen on nemá od lásky nikdy oddechu
 5. Žel, nevím: chce se potěšit písní, ale vlastní vina ho dohání k nářkům
 6. Ač překrátké je žití: chvalozpěv na Lauřiny krásné oči a nesnáze z toho, že je nelze vynachválit
 7. Zář sladkou vidím: očima Laury je povznášen k rozjímání o cestách k nebesům
 8. Když už mě zpívat nutí: všechno dobro nachází v Lauřiných očích a vyznává, že nikdy neustane v jejich chvále
 9. Je líp, něž zpívat po startu: sklíčen utrpením, přemítá o odhodlání zbavit se lásky k Lauře
 10. Kdyby má touha žhavá: snaží se zmírnit svoje hoře (utrpení), ale hrouží se do něho stále víc
 11. Vy svěží říční břehy: vrací se na místa, kde ji vídal a kde byl a je šťasten v lásce k ní
 12. Jen v tam v tu stranu: vzdálen od Laury utěšuje se tím, že všude vidí její obraz
 13. Z představy v představu má láska těká: zanevřel na lidnatá místa a miluje samotu, v níž ulehčuje svému srdci
 14. Co divů předivných: dokazuje, jak jeho stav je cosi mimořádného a nového
 15. Když to jsem řekl: vyvrací nespravedlivé podezření, jako by byl řekl, že miluje jinou
 16. Já myslil, že snad budu žít i dál: nemůže žít, aniž by ji vídal a nechtěl by zemřít, aby ji mohl dále milovat
 17. Když nad sebou tak v rozjímání prodlím: vyznává se ze své bídy a rád by se z ní osvobodil, avšak nemůže, protože nechce
2. ODDÍL: Po smrti paní Laury

Tento oddíl obsahuje 8 kanzón

 1. Co učiní?: Lauřina smrt ho oloupila o všechno potěšení, že by nejraději sám zemřel. A bude-li žít, tedy jen pro její oslavení.
 2. Chceš-li mi lásko staré jařmo dát: jestli láska neumí a nemůže ji nahradit život, nemá se on proč obávat, že by znova upadl do jejích nástrah
 3. Sám v okně stál jsem: v podobenstvích líčí její ctnosti a oplakává její předčasnou smrt
 4. Mlčeti nesmím: připomíná půvaby, které na Lauře poznával už od toho dne, kdy ji prvně spatřil
 5. Od studny života: žil blaze, neboť žil jen pro ni, měl tudíž umět umřít včas
 6. Jediná věrná útěcha: zjeví se mu ona a s nebývalým soucitem se ho snaží utěšit a upokojit
 7. Má dávná sladká tyranka: žaluje na lásku a ta svou obhajobou vyslovuje největší chvalozpěv na Lauru
 8. Ó panno krásná: kajícně vzývá Marii a vyprošuje si od ní, aby mu ráčila pomáhat v životě i smrti
 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist