<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Andrzej Sapkowski

VĚŽ VLAŠTOVKY
(Sága o Zaklínači 5)
recenze, ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Paní jezera

Pátá část ságy o Zaklínači

Poslední díl ságy o zaklínači Geraltovi, krásné čarodějce Yennefer a dítěti překvapení Ciri. Jaký osud čeká zaklínače? Bude mu dáno konečně se setkat se svou celoživotní láskou? Splní se zlověstná věštba anebo svět elfů, lidí a trpaslíků zachvácený vražednou válkou přetrvá?

OBSAH:

1. kapitola

Devatenáctiletý rytíř Galahad, syn Lancelotův, uslyší u jezera dívčí zpěv. Jede za ním a narazí na Ciri, která se tam koupe. Ta se k němu připojí. Galahad ji má za vílu a zkoumá, jestli ho podle tradice nevezme do země elfů, kde by se mu oddala. Ciri ho ujistí, že nic takového nemá v úmyslu a ptá se po čarodějích. V zemi je však pouze Merlin a Morgana, Merlin se zrovna zdržuje u Artuše na Camelotu. Ciri se rozhodne, že pojede s Galahadem, ale ten chce napřed slyšet její příběh. Vypráví mu tedy, co se stalo.

2. kapitola

Adeptka magie Condwiramurs přijede na ostrov Inis Witre za takzvanou Paní jezera - čarodějkou Nimue. Condwiramurs je totiž snílka - má schopnost skrze sny odhalovat události minulé a svoje představy si pamatuje častěji než jiní. Ženy spolu mluví o legendě, která se týká Ciri, Geralta a dalších. Nimue má spoustu dokumentů a obrazů, které se jejich příběhů týkají a Condwiramurs zavolala, aby jí pomocí svých schopností pomohla objasnit hluchá místa.

Prvním úkolem pro Condwiramurs je, aby zjistila, čí portrét má Nimue v galerii. Je na něm dívka, která vypadá jako Ciri, přestože se ví, že se žádná její podobenka nedochovala. A Condwiramurs sní o tom, jak malíř maluje onu Cirinu dvojnici, která je u Emhyra. Emhyr se jde s dívkou chvíli projít do zahrad a mluví spolu. Emhyr si je vědom, že najde-li se pravá Ciri, bude její dvojnice muset zemřít. Ptá se dívky, co by si přála a ta pouze vyjádří svou touhu, zůstat tam, kde je.

Condwiramurs svůj sen vypráví Nimue. Další dny spolu mluví o legendě a probírají prameny. Pak Nimue poprosí Condwiramurs, aby se pokusila zjistit, co dělal zaklínač, když se svojí družinou přezimoval v Toussaintu, protože o jejich pobytu tam žádné doklady nejsou. Condwiramurs vysní Geraltův rozhovor s nějakou ženou ve velmi choulostivé situaci. Mluví o své lásce.

Další sen se týká Yennefer. Ta přestála Vilgefortzovo mučení a má nyní trochu volnosti, Vilgefortz jí přichystá jídlo a snaží se ji přesvědčit, že ani Ciri ani Geralt již nežijí. Yennefer mu nevěří a musí tedy zpátky do své cely. Bonhart, který je i se Skellenem u Vilgefortze hostem, se ji pokusí znásilnit, ale doplatí na to škrábanci a vidličkou zabodnutou pod okem. Pak už nic nepodnikne.

Condwiramurs má zaklínači za zlé, že si užíval s jinou ženou, zatímco Yennefer věznili. Nimue ji však přesvědčuje, aby nesoudila, když neví vše. Když dívka usne, opět se jí zdá o Geraltovi.

3. kapitola

Geralt pracuje v Toussaintu jako zaklínač a loví v podzemí různé potvory. Se zabitým kuroliškem se vrací k rytíři Reynartovi de Bois-Fresnes, s nímž se mezitím spřátelil (poprvé se setkali u druidů). Jdou si spolu sednout do hospody a vzpomínají, jak se vůbec v Toussaintu usadili. Marigold měl kdysi pletky s kněžnou, jenže musel uprchnout před jejím manželem, manžela naštěstí za několik let kleplo, takže Marigold měl u dvora stále nejvyšší přízeň.

Zůstali tedy u kněžny a zaklínač začal dostávat zakázky od vinařů, kteří potřebovali vyčistit sklepy. Brzy se pořádala velkolepá hostina, kde svoje společníky dobře bavil Regis, Cahir i Angoulême. Geralta usadili vedle čarodějky Fringilly Vigo a Milwu vedle nemluvného barona. Geralt pomůže Milwě v průběhu hostiny zavést řeč s baronem o lovu a zbraních, ve kterých se oba výjimečně vyznají. Fringilla Geraltovi nabízí pomoc při hledání další cesty za Ciri. Geralt její pomoc přijme a zároveň s ní začne milostný poměr.

Fringilla však jedná na příkaz Lóže, od které dostala úkol udržet zaklínače v Toussaintu co nejdéle, aby se čarodějkám nepletl do cesty.

4. kapitola

O něco se posuneme v čase. Fringilla sedí v Lóži a vypráví o celé historii s Geraltem. Jeho společníci se na hradě víceméně nudili a chtěli odjet. Milwa trávila hodně času s baronem, ale když ji požádal o ruku, odmítla a baron se urazil. Regis se sblížil se sukkubou, která normálně pokoušela zletilé mladíky. Fringilla zaklínačově skupině předkládá svoje zásluhy - že mu doléčila zranění, takže už nekulhá a nahradila jeho ztracený zaklínačský medailon vlastním amuletem. Přesto ji Regis varuje, že zaklínač jednou přes její snahu odjede.

Geralt se vrátí ze sklepení a vyburcuje zbytek svých společníků - řekne jim, že ihned odjíždí. Kromě Regise se všichni rozprchnou a balí, upír však chce vědět, co se stalo, a tak mu to Geralt vykládá. Ve sklepení, kde měl zničit tajemného netvora, objevil tajný vchod po nějakou budovu a vyslechl tak rozhovor, kde se mluví o tom, že z Yennefer pomocí magie udělají atentátníka a přinutí ji, aby zabila Emhyra. V rozhovoru padne i název místa, kde se Vilgefortz skrývá a právě to Geralta přinutilo k onomu kvapnému plánování odjezdu.

Fringilla ho však přistihne, když už chce odjet. Naposledy se milují a pak jí Geralt řekne, kde se Vilgefortz skrývá. Fringilla informaci předá Lóži a čarodějky zorganizují ničivou akci. Když ale dorazí na udané místo, zjistí, že Geralt Fringille nevěřil a udal falešný hrad, na kterém Vilgefortz nikdy nebyl.

Geralt a jeho přátelé odjíždí bez Marigolda, který chce zůstat u kněžny. Dá jim však na cestu vybavení a peníze a pak se rozloučí.

5. kapitola

Další část příběhu se týká Ciri a mluví o tom, co se dělo po jejím průchodu portálem ve Věži vlaštovky. Je v podstatě uvězněna v zemi elfů, přestože má volnost pohybu, tak je magií držena v ohraničeném území. Stará se o ni Avallac'h.

Elfové od ní (jako od potomka elfky Lary Dorren) chtějí získat dítě, které by jim přineslo jejich bývalou moc. Otcem dítěte má být Auberon - král lidu Olší.

Ciri s ním stráví večer. Auberon jí nařídí, aby se svlékla, nějakou dobu se jí dotýká, ale pak, když jeho doteky začne přijímat, od ní odejde. Tak to pokračuje i několik následujících dní.

Na vyjížďce s Ciri promluví elf Eredin a nabídne jí malý flakónek s jakousi tekutinou - mohlo by to být afrodisiakum pro Auberona, ale také jed. Ciri odmítne cokoliv takového využít.

Když si později opět vyjede na Kelpii, dostane se ke stádu jednorožců. Telepaticky s ní mluví Koník, kterého zachránila na poušti a jež mezitím dospěl ve statného jednorožce. Jednorožci Ciri varují, že ji elfové chtějí zneužít, a proto musí uprchnout. Rovněž jí nabízí svou pomoc a Ciri si vymíní, že Ihuarraquax (Koník) půjde s ní.

Před svým útěkem naposledy navštíví Auberona. Ten ale umírá následkem požití tekutiny ve flakónku. Poté uprchne s pomocí svých schopností a Ihuarraquaxe se učí skákat napříč světy a časy.

6. kapitola

Jarre utíká z kláštera, aby se nechal naverbovat do armády. Po dlouhé cestě se dostane na velitelství, kde - když zjistí, že je sice vzdělaný, ale v boji nezkušený - ho přidělí k u-zet-pé. Teprve šikovatel mu na cvičišti vysvětlí, že to je zkratka pro "ubohou, zasranou pěchotu".

7. kapitola

Ciri se pokouší dostat se do svého světa a správné doby, ale moc se jí to nedaří. Narazí na německé křižáky, ale taky na osmnáctiletou Nimue, která se zrovna miluje s nějakým studentem a zahlédne Ciri, než znovu zmizí. Někde po cestě ztratí Ihuarraquaxe a pokračuje dál sama. Mezitím Nimue a Condwiramurs chystají kouzla, která by Ciri na její pouti pomohla.

Nakonec se Ciri objeví na jezeře u Nimue. Ta společně s Condwiramurs otevře portál v jednom gobelínu, aby Ciri dostali tam, kde má být. Projede jím a s poděkováním jim zmizí z očí.

8. kapitola

Probíhají přípravy k zatím největší bitvě s Nilfgaardem. Pulčík Rusty s čarodějkou Marti (ta má zaručovat omamující kouzla), medička Shani a adeptka z kláštera Iola si chystají ozdravovací stan, kde bude plno, jakmile boj vypukne.

Jarre - jako už starý muž a kronikář - vzpomíná a snaží se najít slova pro vřavu, která se ozvala sotva se srazily první armády. Ale marně.

Adeptka magie Nimue je zkoušena a vypovídá, že onu nejkrutější bitvu v podstatě zapříčinily čarodějky Lóže, aby pak vyčerpané krále a Nilfgaard donutily uzavřít mír.

Nilfgaarďané prolomí obranu a dostanou se až k lazaretu, kde začnou vraždit ošetřené raněné. Zarazí se teprve, když zjistí, že Rusty a ostatní ošetřují bez rozdílu i jejich vojáky.

Jarre dopraví k Rustymu zraněného vévodu, sám ale omdlévá a Rusty mu musí amputovat rozdrcenou ruku.

9. kapitola

Ciri dorazí k Vilgefortzovi na hrad, představuje si, že výměnou za ni Vilgefortz propustí Yennefer. Ten se jí však vysměje, odvede ji do laboratoře a ona se jeho moci nedokáže vzepřít. Čaroděj ji hodlá uměle oplodnit a pak jí odebrat placentu, pomocí které by převzal Cirininy schopnosti.

K hradu přijíždí Geralt se svojí družinou a začne si probíjet cestu dovnitř. Milwa v jednu chvíli kryje jejich postup a sama schytá šíp, který ji zabije.

Vilgefortzovi pohůnci se snaží Ciri upoutat do křesla. V tom jim zabrání Regis, který přiletí a jednomu z nich vysaje krev. Pak se Ciri kultivovaně představí a řekne jí, že ji vezme za Geraltem. Ciri mu však pouze pošle vzkaz, aby se měl na pozoru a sama se vydává osvobodit Yennefer.

Na čarodějku však dřív narazí Geralt a osvobodí ji. Společně pak vyhledají Vilgefortze a začíná boj. Ciri mezitím vběhne na Bonharta, jenž je odhodlán ji v jejich posledním souboji zabít. Ciri před ním utíká a trochu času jí poskytne Cahir, který kvůli lásce k Ciri s Bonhartem bojuje, přestože nemá šanci. Bonhart ho zabije. Ciri mezitím prchá s Angoulême, ta je ale zraněná a po chvíli už nemůže dál. Umírá Ciri v náručí.

Bonhart Ciri znovu dostihne, ale ta si vzpomene na jednu z Geraltových lekcí a sama ho Vlaštovkou zabije. Geralt a Yennefer dál bojují se střídavými úspěchy s Vilgefortzem. Toho na chvíli rozptýlí Regis, který ho napadne, ale přestože upír je silný, čaroděj ho dokáže zabít.

Geraltovi se nakonec podaří srazit Vilgefortzovi hlavu. Potom společně s Yen najdou Ciri a odchází z hradu. Na dvůr však dorazí Emhyr s vojáky. Nesmírně unavený Geralt s Ciri a Yennefer se prostě nechají zajmout.

Emhyr odvede Geralta a vede s ním soukromý rozhovor. Geralt ho konfrontuje s tím, že přestože změnil způsoby, on v něm poznal Cirinina otce - Dunyho. Emhyr má v úmyslu si Ciri, přestože je jeho dcerou, vzít a zplodit s ní dědice. Protože tajemství musí zemřít s těmi, kdo ho znají, nabídne Emhyr Geraltovi, že jim s Yennefer nechá připravit vanu, ve které se vykoupou a pak si podřežou žíly. Geralt přijímá.

Zaklínač s čarodějkou vlezou do vany a milují se. Pak volají, aby jim byl dodán nůž, ale jediný, kdo přijde, je Ciri, která jim řekne, aby vylezli. Emhyr nakonec nedokázal svojí dceři ublížit, a proto se s ní pouze rozloučil a odjel do Nilfgaardu.

10. kapitola

V dubnu se do Cintry sjeli králové i čarodějky, aby s Nilfgaardem uzavřeli mír. Emhyr se rozhodl oženit se s Cirininou dvojnicí, a tak "právoplatně" získat Cintránský trůn.

Jarre se vrací z války s několika dalšími raněnými a dívkou Lucienne. Tu si později vezme a jednou se jeho vnučka bude jmenovat Ciri.

11. kapitola

Geralt objíždí s Ciri a Yennefer místa, kde byla s Bonhartem. Mimo jiné navštíví hřbitov, kde spočívají Potkani a také zapálí arénu, kde ji Bonhart donutil zabíjet. Yennefer však dostane nakázáno, že má Ciri přivést do Lóže, a proto Geralta opouští. Geralt jede s Ciri do knížectví s úmyslem navštívit Marigolda jako kněžnina favorita. Ve městečku ho však zastihnou téměř před popravou za jeho záletnictví. Na poslední chvíli mu kněžna pošle milost, ale Marigold musí opustit její zemi. Odjíždí tedy s Geraltem a Ciri.

Ciri odjíždí za Yennefer a domlouvá si s Geraltem schůzku za několik dní v Rivii. Čarodějky po ní chtějí, aby odjela do Koviru a stala se milenkou prince Tankreda. Tomu by měla porodit dítě a zajistit, aby ve skutečnosti vládla ona a s ní Lóže.

Ciri si vyžádá nějaký čas na rozmyšlenou, ale zato trvá na tom, že se chce ještě vidět s Geraltem, než se podvolí záměrům Lóže. Čarodějky hlasují a o jeden hlas Ciri i s Yennefer pouští.

12. kapitola

V Rivii se Geralt a Marigold setkávají se známými trpaslíky - Zoltanem Chivayem a Yarpenem Zigrinem. Dlouho sedí, jedí, pijí a debatují. Pak ale v městečku vypukne pogrom a lidé honí a zabíjejí trpaslíky.

Geralt zabarikáduje přátele v hospodě a sám brání nelidi v ulicích. Dostane se do tlačenice a někdo ho probodne vidlemi. Do toho přijíždí Ciri, Yennefer a Triss. Ciri je předjede a protlačí se ke Geraltovi. Triss konečně překoná svůj strach z boje a zástupy zažene zaklínáním, které se už nikdy nikomu nepovede napodobit.

Geralt umírá Yennefer v náruči a ona sama se vyčerpá různými pokusy ho oživit natolik, že za chvíli klesne na něj rovněž mrtvá.

V tom se objeví Ihuarraquax a Ciri s jeho pomocí své milované oživí. Pak je naloží do loďky a odveze je do jiného světa, kde je ponechá, aby žili spolu.

Ciri dovypráví svůj příběh Galahadovi a ten ji opět přemlouvá, aby s ním jela na Kamelot. Ciri přijímá jeho nabídku a dokonce to vypadá, že mladíkovi sny ohledně noci s ní nezůstanou nesplněny...

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist