Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Jean-Paul Sartre


[životopis] [dílo] [odkazy] [citáty

 

Jean-Paul Charles Aymard Sartre - životopis

Jean-Paul Charles Aymard Sartre
[21.6.1905-15.4.1980]
Jean-Paul Charles Aymard Sartre - fotografie
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
[7] [8]

Jean-Paul Sartre byl levicově orientovaný francouzský filosof, prozaik, dramatik, esejista a literární kritik. Narodil se roku 1905 v Paříži. Za svůj věhlas vděčí nejen vlně existencialismu vrcholící po druhé světové válce. Sartrova filosofie se stala mimořádně známou jak díky jeho politickému angažmá (proti imperialismu, kolonialismu a buržoaznímu státu), po určitou dobu i na pozicích komunistických stran, tak také díky jeho úspěchům na poli divadla a literatury.

Sartre, po matce původem z alsaské rodiny (příbuzný Alberta Schweitzera), studoval v letech 1924-1928 na École Normale Supérieure v Paříži, kde se setkal vedle Maurice Merleau-Pontyho a Raymonda Arona též se svou životní družkou Simone de Beauvoirovou. Po delším učitelském působení na gymnáziích v Le Havru a v Paříži následoval studijní pobyt v Berlíně (1933), během nějž Sartre objevil Husserla. Po uveřejnění románu La nausée (1938; česky Nevolnost) narukoval Sartre do armády a padl na 9 měsíců do německého zajetí. Po svém propuštění se angažoval v hnutí odporu a žil jako svobodný spisovatel. V roce 1943 měla premiéru divadelní hra Les mouches. V témže roce vydal hlavní filosofické dílo L'etre et le néant. Spolu se svou celoživotní družkou Simonou de Beauvoirovou založil v roce 1945 časopis 'Les Temps Modernes', který pak řídil až do své smrti. Sartrova obecně srozumitelná přednáška L'existentialisme est un humanisme (1946) se rychle rozšířila po Evropě a učinila z existencialismu módní filosofický proud. V roce 1948 se Sartrova díla dostala na index katolické církve. Po válce se stal Sartre členem komunistické strany, v roce 1956 z ní však na protest proti sovětské intervenci v Maďarsku vystoupil. Podnikl značné množství cest (mj. do Sovětského svazu, Spojených států, Egypta, Číny a Kuby, přednášel i v Praze) a angažoval se v mnoha politických i sociálních problémech (alžírská válka 1954-62, vietnamská válka 1964-68, studentská hnutí v roce 1968).

V následujících letech došlo u Sartra k odklonu od fenomenologicko-existencialistické filosofie směrem k neortodoxnímu marxismu. V roce 1960 vydal Sartre hlavní dílo tohoto období Critique de la raison dialectique (Kritika dialektického rozumu: Otázka metody). Po nezdařeném pokusu o založení vlastní politické strany se Sartre ocitl trvale ve víru společensko-politických zápasů. Jeho angažmá dosáhlo vrcholu v alžírském boji za nezávislost. V 50. letech dochází k rozchodu s Merleau-Pontym a Albertem CamusemAlbert Camus
[7.11.1913-4.1.1960]
, v neposlední řadě z důvodů rozdílných politických stanovisek. V roce 1964 byla Sartrovi udělena Nobelova cena, kterou odmítl přijmout. V roce 1968 se angažoval v květnové revoluci v Paříži a ujal se vydávání maoistických novin. V letech 1971-1972 bylo vydáno jeho třísvazkové pozdní dílo L'idiot de la famille, monumentální flaubertovská biografie. Středem pozornosti se stala Sartrova návštěva vězňů RAF ve Stammheimu v roce 1974. Jean-Paul Sartre zemřel roku 1980 v Paříži.

Sartrovo rozsáhlé dílo je možné rozčlenit do rozdílných období. Rané období je filosoficky silně ovlivněno příklonem k Husserlovi (dále pak k Schelerovi, Jaspersovi a Heideggerovi) a k fenomenologii. Na modifikované teorii vědomí staví též Sartrova fenomenologická ontologie v L'étre et le néant, která rozvíjí filosofii existence, jejímž středobodem se stává svoboda a potažmo hledání sociálně spravedlivé společnosti. Z ní vychází fragmentární teorie jednání, která se projevuje v prvé řadě ve zvýšeném politickém angažmá. Ta pak opět ústí ve "filosofii praxe", v níž Sartre usiluje o integraci existencialistických tezí do marxismu. Zaujímal kritický postoj k imperialistické společnosti, kolonialismu, rasismu a politickým poměrům v tzv. "kapitalistických" státech.Sartrovo pozdní dílo obsahuje východisko teorie "individuálního ozvláštnění všeobecného", jak to dokumentuje rozsáhlá flaubertovská studie.

Akce tohoto týdne:

Alexandr Puškin: balíček 4 elektronických knih (PDF+ePub)     za 118  77 Kč (-35%)

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist