Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Jaroslav Seifert


[životopis] [dílo] [odkazy] [citáty

 

Jaroslav Seifert - životopis

Jaroslav Seifert
[23.9.1901-10.1.1986]
Jaroslav Seifert - fotografie
[1] [2] [3] [4] [5]

Jaroslav Seifert, český básník, v raném období významný představitel české proletářské poezie a posléze pak jeden z našich největších básníků poetismu, první a dosud také jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu (po J. Heyrovském {viz Heyrovský, Jaroslav} druhý český laureát Nobelovy ceny vůbec), přichází na svět 23. září roku 1901 na pražském Žižkově v dělnické rodině.

V mládí Seifert studuje gymnázium, nicméně, studia nedokončí, ještě před maturitou ze školy odchází a stává se novinářem - během dvacátých let 20. století pak působí v komunistickém a avantgardním tisku (je členem Komunistické strany Československa), mimo jiné v Rudém právu, Právu lidu, Rovnosti, Reflektoru, přispívá do Kytice či do Nové scény, společně s K. Teigem patří k mluvčím Devětsilu, jehož je členem (v roce 1922 spolurediguje Jaroslav Seifert sborník "Devětsil").

V roce 1929, poté co podepíše společně s dalšími levicovými spisovateli manifest proti novému vedení komunistické strany v čele s K. Gottwaldem (viz Gottwald, Klement), je Jaroslav Seifert ze strany vyloučen - o rok později pak vstupuje do strany sociálně demokratické.

Od stejného roku (1930) Jaroslav Seifert pracuje jako redaktor v divadelní revui Nová scéna, v Panoramě a v sociálnědemokratickém tisku (Ranní noviny, Pestré květy aj.). Za druhé světové války Jaroslav Seifert působí v redakci deníku Národní práce, po roce 1945 pak pracuje jako redaktor deníku Práce (do roku 1949), v letech 1946-48 rediguje kulturní měsíčník Kytice.

V roce 1946 se Jaroslav Seifert stává členem České akademie věd a umění.

Od roku 1949 se jaroslav Seifert věnuje již výhradně literární práci, zároveň se veřejně občansky angažuje - žádá ve svých výzvách komunistický režim, aby propustil vězněné spisovatele, ve stejném duchu se nese jeho projev na sjezdu spisovatelů v roce 1956: pro komunistický režim je po celá padesátá léta nepohodlným, ale trpěným kritikem.

Ve druhé polovině padesátých let 20. století Jaroslav Seifert onemocní těžkým onemocněním pohybového aparátu - po dobu nemoci se pak básnicky zcela odmlčí.

V období tzv. pražského jara Jaroslav Seifert podporuje obrodné síly v komunistické straně, invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 pak ostře odsoudí - v roce 1969 se pak Jaroslav Seifert stává předsedou Svazu českých spisovatelů, v této funkci pak zůstává do roku 1970, kdy je svaz násilně rozpuštěn. Do normalizačního svazu spisovatelů pak Jaroslav Seifert odmítne vstoupit.

V sedmdesátých letech, s nástupem husákovské (viz Husák, Gustáv) normalizace, je Jaroslav Seifert jako literát omezován - mohou vycházet pouze reedice jeho děl, nová díla vycházet nesmějí: Jaroslav Seifert publikuje mimo oficiální sféru, v samizdatu a v zahraničí, svůj podíl na tomto stavu má nepochybně i Seifertův podpis pod Chartou 77.

Teprve na konci sedmdesátých let začínají Seifertova nová díla opět oficiálně vycházet, nicméně v omezeném nákladu a cenzurována.

V roce 1984 se pak Jaroslav Seifert stává laureátem Nobelovy ceny za literaturu (viz Nobelova cena za literaturu - jmenný seznam laureátů).

Jaroslav Seifert - literát vstupuje do světa literatury s proudem proletářské poezie počátku dvacátých let 20. století - dokladem toho jsou básnické sbírky "Město v slzách" (1921) a "Samá láska" (1923).

V polovině dvacátých let se pak Seifert začíná přiklánět k poetismu, jeho básně překypují fantazijními obrazy, Seifert je okouzlen moderní civilizací - mezi Seifertovy poetistické sbírky jsou řazeny lyrický deník "Na vlnách TSF" (1925, v roce 1938 přepracováno jako "Svatební cesta"), "Slavík zpívá špatně" (1926) a "Poštovní holub" (1929).

Třicátá léta 20. století jsou v Seifertově tvorbě obdobím intimní lyriky, jeho básně získávají pevný, strofický tvar, místo dřívější mnohomluvnosti přichází umírněnost - tak je tomu ve sbírkách "Jablko z klína" (1933), "Ruce Venušiny" (1936) a "Jaro, sbohem" (1937).

Jako reakci na mnichovské události v roce 1938 Jaroslav Seifert vydává sbírku "Zhasněte světla" (1938), v době okupace pak vycházejí jeho sbírky "Vějíř Boženy Němcové" (1940), "Světlem oděná" (1940) a "Kamenný most" (1944).

Po druhé světové válce vychází ještě v roce 1945 Seifertova sbírka "Přilba hlíny", reagující na Pražské povstání, v roce 1954 se pak Jaroslav Seifert vrací k postavě B. Němcové ve sbírce "Píseň o Viktorce", ve stejném roce pak vychází i sbírka "Maminka", o dva roky později, v roce 1956, pak sbírka na motivy obrázků J. Lady "Chlapec a hvězdy".

Po několikaleté autorské odmlce, způsobené již výše zmíněným onemocněním, pak Jaroslav Seifert začíná tvořit až v polovině šedesátých let 20. století - jeho poezie přitom ztrácí svoji rytmičnost a rým, stává se neuhlazenou a drsnou, přibývá melancholie a nostalgie, objevuje se motiv smrti - první sbírkou, vydanou po několikaleté odmlce, je sbírka "Koncert na ostrově" (1965) , v roce 1967 pak vycházejí sbírky "Halleyova kometa" a "Odlévání zvonů".

V sedmdesátých letech 20. století pak Seifertovy vycházejí sbírky "Morový sloup" (samizdat 1973, Německo 1977, v Československu pak 1981), a "Deštník z Piccadilly" (1979), jedním z vrcholů Seifertovy pozdní tvorby se stává kniha vzpomínek "Všecky krásy světa" (samizdat 1979, Německo, Kanada 1981, Československo 1982).

V roce 1983 pak vychází Seifertova poslední básnická sbírka "Býti básníkem".

Jaroslav Seifert umírá v Praze 10. ledna roku 1986.

Další životopisy: [1] [2] [3

Akce tohoto týdne:

Paulo Coelho: balíček 5 elektronických knih (PDF+ePub)     za 184  110 Kč (-40%)

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist