<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

William Shakespeare

KOMEDIE PLNÁ OMYLŮ
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze

Shakespeare čerpal z Plauta z komedie nazvané Menaechmové (není známá), ale celou ji přepracoval, vzal si z ní prakticky jen zápletku. Jedná se o prvou komedii autora, je považována za učednickou. Je také z jeho komedií nejkratší a "komedii" má jako jediná v názvu.

Děj je umístěn do Efesu – přístav v malé Asii. Egeon, kupec ze Syrakus, se omylem dostal do Efesu, kde je zákaz vstupu pro Syrakusany. Solinus, vévoda efeský, se však nad ním smiluje a dá mu den na to, aby sehnal 1000 marek jako výkupné, jinak bude popraven. Egeon mu totiž vypráví svůj příběh, že měl dva syny - dvojčata a sluhy - dvojčata, stejně staré jako jeho synové. Všichni i s manželkou žili v Syrakusách, ale kupec byl stále na cestách a manželka i se syny přijela za ním. Po domově se jí stýskalo a tak pluli domů. V bouři se přivázali ke stěžňům, ale loď se rozpůlila a manželku s jedním synem a sluhou již nespatřil. Když bylo synovi 18 let, stýskal si po bratrovi a začal ho hledat. Otec potom hledal syna, nejprve 5 let po Řecku, potom po Asii a nakonec zakotvil v Efesu.

Potom děj hry opustil kupce a zápletka se obrátila na dva syny - Antifousi (efeský a syrakuský) a dva sluhy - Dromii (také efeský a syrakuský). Ten efeský Antifous měl ženu Adrianu, ta sestru Lucianu a ta služku Lucku. Efeský Antifous koupil ženě zlatý řetěz, ale zlatník ho dal syrakuskému Antifousovi, ale po efeském chtěl peníze a když mu je nedal, dal ho zavřít. Adriana obědvala se syrakuským, ten ji jako ženu zapřel a dvořil se její sestře. Adriana odehnala ode dveří manžela, protože s Antifousem již obědvala. Rovněž postavy sluhů se proplétají, protože pán vždycky pošle pro něco toho druhého, ale splnění úkolu chce po jiném, ten o ničem neví a dostane výprask.

Nakonec se do toho připlete abatyše, která chrání Antofouse syrakuského před Adrianou a vyklube se z ní kupcova manželka. Všichni se sejdou před klášterem, udobří se, vévoda dá kupci milost a rodinka je pohromadě.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist