Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

George Bernard Shaw


[životopis] [dílo] [odkazy] [citáty

 

George Bernard Shaw - citáty

 


Na světě je mnoho zločinů, ale nejnepochopitelnější z nich je bigamie.

Bohatství roste a lidé upadají.

Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může dělat totéž.

Demokracie je metoda, která nám zaručuje, že se nám nebude vládnout lépe než si zasluhujeme.

Nedůvěra je moudrost hlupáků.

Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost.

Člověk bez adresy je pobuda. Člověk s dvěma adresami je prostopášník.

Nikdy neodolávám pokušení, protože jsem zjistil, že co je pro mne špatné, to pro mne není pokušení.

Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.

To je zvláštní, jak hrst mincí udělá bídu snesitelnou.

Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu.

Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.

Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít.

Literární kritik je člověk, který najde v díle i takové myšlenky, které tam nejsou.

Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku.

Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.

Nemůžete věřit všemu, co slyšíte, ale můžete to bohužel opakovat.

Předpokladem úspěchu ve společností je schopnost nechat se otravovat.

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost.

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí.

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává.

Není nic krásnějšího na světě než láska vdané ženy. Bohužel, ženatí muži ji nikdy nepoznají.

Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí.

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr.

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným.

Milenec je člověk, který nám pomáhá v těžkostech, do nichž bychom se nedostaly, kdybychom neměly milence.

Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu.

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti.

Pro ženu jsou šaty jen kompromisem mezi přiznaným přáním být oblečena a nepřiznaným přáním být neoblečena.

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel.

Jediných talentem muže je to, že dokáže opravdu milovat ale ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.

Muž klame lépe, když mluví, žena, když píše.

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny.

Počestnost je odborová organizace vdaných a ženatých.

Cudnost je spiknutí necudnosti s mlčenlivostí.

Mou specialitou je mít pravdu, když ostatní ji nemají.

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme.

Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem.

Nejlépe vychované děti jsou takové, jež poznaly rodiče, jací jsou. První povinností rodičů není v žádném případě pokrytectví.

Naivita zabedněného rozumu si nezadá s naivitou zvířete.

Autorita závisí především na rozumu.

Lidé, kteří nemají co říci, nikdy nejdou pro slovo daleko.

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost.

Nesnažte se žít věčně - to se vám nepodaří.

O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem.

Většina lidí přichází na svět s lékařskou pomocí a stejně tak jej opouštějí.

Sestro, vy se snažíte mne uchovat naživu jako kuriózní starožitnost, ale já už jsem hotov, skončil jsem, hodlám umřít. (ošetřovatelce)

Spisovatel: člověk, který poskytuje potěšení lidem, kteří nemají dost ducha, aby se bavili lépe.

Z toho, že jsem se stal spisovatelem, nelze vyvozovat, že jsem se nikdy nesnažil dělat něco úctyhodného.

Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sportem. Když chce tygr zabít jeho, říká tomu projev zuřivosti.

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose.

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili.

Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí.

Zkušenost nás učí, že lidé se ze zkušenosti nikdy nepoučí.

Lidé jsou moudří nikoliv v poměru ke své zkušenosti, nýbrž v poměru ke své způsobilosti pro zkušenost.

Dva lidé, kteří se drží věci, mají větší cenu než osm lidí, z nichž každý má jiný názor.

Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé.

Lidé, slitujte se konečně nad sebou.

Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti.

Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře.

Lidé, kteří to ve světě někam dotáhnou, jsou ti, kteří vstanou a podle okolností hledají takové, které potřebují a když je nemohou nalézt, tak si je vytvoří.

Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších.

Znalci žen jen málokdy mívají sklon k optimismu.

V životě ženy poznáme sedm období: batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena, mladá žena.

Je lepší ženu rozčilovat než nudit.

Pamatuj si jednou provždy, že nejméně ošklivá sestra je rodinnou kráskou.

Ženy, které jsou zvyklé myslet, jsou ty, na které muži nemyslí.

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomlouvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie.

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva - buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano.

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký.

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa.

Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme.

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu.

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství.

Schopný autor tvoří, neschopný poučuje.

Žádný muž, který dělá něco tak vážného na tomto světě, nemá dost času a peněz na takové dlouhé a nákladné lovy, jakými jsou lovy na ženy.

Člověk se obejde bez člověka, a proto tak snadno obětuje člověka ve válce.

Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit.

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.

Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace.

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje.

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance.

Se srdcem jsou vždy těžkosti. Když jsme mladí, ztrácíme kvůli němu rozvahu. Když jsme v středním věku, ztrácíme kvůli němu čas. Když jsme staří, ztrácíme kvůli němu důstojnost, spolu s rozvahou, časem a peněženkou.

K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili.

Sexuálně vzato je žena zařízení přírody, jejímž cílem je zvětšnit své největší dílo. Muž je zařízením ženy, jehož účelem je, aby žena mohla splnit tento povel přírody co nejpříjemnějším způsobem.

Domov je pro dívku vězení a pro ženu donucovací pracovna.

Největší strach ve vězení má ředitel.

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama.

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější.

Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu.

Láska je neustálé smiřování dvou protikladů, k jejichž smíření však nikdy nedojde, protože v tom případě by láska znamenala jejich zánik.

Kdysi byli platonické lásky, dnes jsou platonické manželství.

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje.

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární.

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje.

Muž, který si zahrává se ženami, mě naplňuje větší hrůzou než žena, která vábí muže.

Střežte se muže, jenž vám nevrátí ránu, neboť takový ani neodpouští, ani nedovolí, abyste si sami odpustili.

Je nad slunce jasnější, že Bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže.

Největším potěšením ženy je zranit mužskou marnivost, zatím co největším potěšením muže je ženskou marnivost uspokojit.

Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí sám, si neodpustí nic.

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek.

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře.

Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců.

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti.

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit.

Chudoba je stejně tak veřejným zlem jako soukromým neštěstím. Trpěti je zločinem na národu.

Lenost a ješitnost nejsou ctnostmi hodnými podpory, nýbrž neřestmi zasluhujícími vyplenění.

Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne.

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit.

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné.

Lékaři, který onemocní, by měli sebrat diplom.

Kdekdo si stěžuje na vynechávající paměť, ale nikdo na vynechávající inteligenci.

Všichni jsme už od narození odsouzeni k smrti.

Hlupák, když udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to bylo jeho povinností.

Svět by se nedostal kupředu, kdyby měl každý setrvávat v otcových chybách.

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném.

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu - talent, či pracovitost? A co je důležitější u velocipédu - přední nebo zadní kolo?

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy.

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství.

Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli.

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem.

Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele.

Jsou-li Angličané s to přežít svou stravu, jsou s to přežít všechno.

Psaním uměleckých kritik má oproti sebevraždám jednu výhodu - při sebevraždě připravujete o život sebe, při umělecké kritice vraždíte druhé.

Život je pro mne něco jako uhořívající svíce. Něco jako úžasná pochodeň, která se mi na okamžik dostala do rukou a já ji chci donutit planout co nejjasněji, než ji předám dalším pokolením.

Celý život jsem chodil na pohřby svých přátel - sportovců.

Ženy jsou jako cigarety. Nejdříve táhnou velice dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech.

Morálka národa i charakter lidí se podobají zubům. Čím jsou zkaženější, tím víc bolí, když se jich někdo dotkne.

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.

Chce-li se kacíř vyhnout mučednictví, mluví o pravé a falešné pravověrnosti a dokazuje, že tou pravou je jeho kacířství.

Nikdo nemůže být odborníkem, aniž při tom nebyl v pravém slova smyslu idiotem.

Všechna povolání jsou spiknutí proti laikům.

Každý domýšlivý hlupák se považuje za rozeného vládce.

Neodporuj pokušení! Všechno vyzkoušej a dělej to, co ti nejvíce vyhovuje.

Žena čeká na muže jako pavouk na mouchu.

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou.

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji.

Akce tohoto týdne:

Alexandr Puškin: balíček 4 elektronických knih (PDF+ePub)     za 118  77 Kč (-35%)

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist