<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Robert Silverberg
překlad: Hana Březáková

SEDMÁ SCHRÁNA
náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize můžete listovat pouze v rozmezí 2 stran.]

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
   1   >

 

Majipoor

 

HRAD LORDA VALENTINA (1980) [česky Classic AND 1995]

MAJIPOORSKÉ KRONIKY (1981) [česky Classic AND 1995]

VALENTIN PONTIFEX (1983) [česky Classic AND 1996]

HORY MAJIPOORU (1995) [česky nevyšlo]

MAJIPOORŠTÍ ČARODĚJOVÉ (1997) [česky nevyšlo]

LORD PRESTIMION (1999) [česky nevyšlo]

 

 

 

Obří svět Majipoor, s průměrem téměř desetkrát tak velkým, jako má naše vlastní planeta, byl ve vzdálené minulosti osídlen kolonisty ze Země, kteří na něm pro sebe nalezli místo mezi Piurivary, inteligentními domorodými bytostmi, jež nově příchozí ze Země nazvali Kožoměnci neboli Metamorfy, a sice v důsledku jejich schopnosti měnit svoje tělesné tvary. Majipoor je výjimečně nádherná planeta s velmi příznivým klimatem a je místem ohromujících zoologických, botanických a geografických divů. Všechno na Majipooru je velkého měřítka – fantastické, nádherné.

V průběhu tisíciletí spory mezi lidskými kolonisty a Piurivary nakonec vedly k dlouhé válce a k porážce domorodců, kteří byli zahnáni do rozsáhlých rezervací v odlehlých oblastech planety. Během těchto let přišly také bytosti z různých jiných planet, aby osídlily Majipoor – drobní trpasličí Vroonové, velcí chlupatí Skandarové se čtyřma rukama, rasa dvouhlavých Su-Suherisů a několik dalších. Někteří z nich – především Vroonové a Su-Suherisové – jsou obdařeni mimosmyslovými mentálními schopnostmi, které jim umožňují praktikovat různé formy čarodějnictví. Avšak během tisíců let majipoorské historie se dominantním druhem stali právě lidé. Prosperovali a jejich počet narůstal, až nakonec lidská populace na Majipooru dosáhla miliard, okupujíc převážně velká a svérázná města s deseti až dvaceti miliony obyvatel.

Vládní systém, který se v průběhu těchto let vyvinul, je druhem nedědičné duální monarchie. Když přijde k moci, vybírá si starší panovník, známý jako Pontifex, sám mladšího panovníka, Vládce. Technicky je Vládce považován za adoptivního Pontifikova syna, a po smrti Pontifika zaujímá jeho místo na trůnu staršího panovníka a jmenuje nového Vládce jako svého vlastního nástupce. Oba tito panovníci sídlí v Alhanroelu, největším a nejzalidněnějším z majipoorských tří světadílů. Imperiální rezidence Pontifika se nalézá na nejnižší úrovni rozlehlého podzemního města zvaného Labyrint, ze kterého Pontifex vychází jen zřídka. Vládce na druhé straně žije v obrovitém hradu na samém vršku Hradní hory, třicet mil vysokého vrcholu, jehož atmosféra je důmyslným soustrojím uměle udržována ve věčném čase jara. Čas od času Vládce sestupuje z výšin Hradu a cestuje po tváři světa ve Velkém procesí, události určené k tomu, aby Majipooru připomínala moc a sílu jeho panovníků.

Tato cesta, která při majipoorských obrovských vzdálenostech může trvat několik let, Vládce nevyhnutelně přivádí do Zimroelu, druhého kontinentu, místa gigantických měst roztroušených mezi mocnými řekami a rozsáhlými, ničím neznečištěnými lesy. Řidčeji se vydává na vyprahlý třetí kontinent na jihu, Suvrael, který převážnou měrou tvoří pustiny připomínající poušť Saharu.

Dva další vládní činitelé se stali součástí majipoorského vládního systému o něco později. Rozvoj metody celosvětové telepatické komunikace umožnil noční vysílání věšteckých rad a občasné terapeutické porady. Ty jsou úlohou matky momentálního Vládce, která nese titul Paní Ostrova spánku. Její příbytek je situován na velkém ostrově mezi Alhanroelem a Zimroelem. Později byl ustanoven úřad druhé telepatické autority, Krále snů, který uplatňuje výkonnější telepatické zařízení, aby mohl monitorovat a trestat zločince a jiné obyvatele, jejichž chování vybočuje ze zavedených majipoorských norem. Tento úřad je dědičným vlastnictvím rodu Barjazidů ze Suvraelu.

První z majipoorských románů, Hrad lorda Valentina, vypráví o spiknutí, během kterého se podařilo svrhnout z trůnu legitimního Vládce, lorda Valentina, a nahradit ho falešným Vládcem. Valentin, zbavený všech svých vzpomínek, je vysazen na kontinentu Zimroel, aby tam žil životem potulného žongléra, ale postupně znovu získává vědomí své skutečné identity a pouští se do úspěšné kampaně za opětovné získání trůnu. V pokračování nazvaném Valentin Pontifex se nyní dospělý Valentin, v srdci pacifista, musí vypořádat se vzplanuvším povstáním Metamorfů, kteří jsou odhodlaní jednou provždy vyhnat nenáviděné lidské porobitele z jejich světa. Valentin je porazí a obnoví mír s pomocí obrovitých vodních draků známých jako mořští králové, o jejichž mentálních schopnostech předtím nikdo na Majipooru neměl tušení.

Sbírka povídek Majipoorské kroniky zobrazuje scény z mnoha období a sociálních úrovní majipoorského života a nabízí detailní náhled do množství aspektů tohoto obřího světa, jež nejsou popsány v románech. Krátký román Hory Majipooru, odehrávající se pět set let po Valentinově vládě, zavádí děj ságy do ledových severských krajin, kde dlouho přežívala samostatná barbarská civilizace. A nejnovější z majipoorských knih, Majipoorští čarodějové, začíná novou trilogii, jejíž děj je zasazen do doby tisíc let před Valentinovou vládou, do doby, ve které na Majipooru byli častým zjevem mágové a čarodějné mocnosti. Vládce Prestimion, který byl za pomoci zaříkávačů a mágů vyhnán ze svého trůnu uchvatitelským synem předchozího Vládce, vede svoje věrné k vítězství v občanské válce, ve které rovněž využívá nekromantských čar a kouzel. V dalším díle, Lord Prestimion, jsme svědky toho, jak se snaží vypořádat s každodenními problémy kralování ve světě, který byl nesmírně změněn magií a čarami uplatněnými v klimaxu války.

Příběh, který následuje, je epizodou z pozdějšího období Valentinovy vlády jako Pontifika, kdy je již několik let po válce proti Metamorfům, ale proces smíření ras stále nebyl dokončen.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

   1   >

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist