<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Josef Václav Sládek

ZLATÝ MÁJ
ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Pohádka o králi Peciválu

 Král Pecivál kdys kraloval
 až u tureckých hranic,
 však, ač měl zlata plný sklep
 a jedl jenom s medem chléb,
 - jej netěšilo pranic!
 Ať hleděl k slunce východu,
 ať hleděl ku západu, -
 v svých prsou cítil těžkou tíž:
 neb před sebou měl velkou říš'
 - a velký cop měl vzadu!
 Měl diamantů věrtele
 a perly bílé, rudé,
 však, ať si bděl, anebo spal
 a jed' a pil, neb kraloval,
 ten cop mu vadil všude.
 
 Ať reky vodil do boje,
 ať na lov svoje honce,
 cop stále rost' a byla již
 prorostlá copem celá říš -
 a nebylo ho konce!
 Už rolník nechal v poli pluh
 a tesař nemoh' tesat:
 neb z poddaných kde který jest,
 ten králův cop jen musel plésť
 a museli ho česat.
 I povolal král mudrce
 až od tureckých hranic
 a děl: "Co s copem dělat jen?" -
 I radili se rok a den,
 - pak nevěděli pranic.
 I velký žal měl náš pan král:
 "Ó krásný světě, vale!
 Už vykopejte černý hrob
 a pochovejte mne i cop -
 Ó králi Pecivále! Pecivále!"
 
 A v žalu svém, jak nocí, dnem
 král Pecivál tak volá,
 jej Šašek jeho uslyšel
 i bylo mu ho velký žel.
 I řekl: "Kmotře, hola!
 Můj pane králi, hola hej!"
 tak Šašek řekl k němu -
 "můj pane králi, jen se vzchop,
 my nůžky vezmem' na ten cop
 a bude konec všemu!"
 Dvé slzí, velkých jako hrách,
 se králi z tváří skradlo:
 "O šťastný králi, šťastná zem!
 dnes ještě cop si ustříhnem'
 - a mě to nenapadlo!
 "Můj dobrý Šašku, hola hej!
 Teď jsem zas šťasten, hochu,
 svou milou dceru dám ti rád
 i svoji říš' - jen kralovat
 mne nechte ještě trochu!"                
 
 
 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist