Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Gazel

termín islámské poetiky označující lyrickou formu složenou z 5 až 15 dvojverší s jednotným metrem a mnohdy identickým rýmem podle schématu ba ca da …xa. Tématika je g. je erotická, bakchická, mystická nebo filosofickoreflexívní.

Genus dicendi

(druh řečnictví) je trojí:

  1. genus deliberativum (politické)

  2. genus iudicale (soudní)

  3. genus demonstrativum (epideiktické, slavnostní).

Pod řečnictví epideiktické se zahrnují všechny řeči, které neměly praktické uplatnění na politickém shromáždění nebo na soudě: panegyriky, pohřební řeči, laudationes, vituperationes, výklady o nejrůznějších tématech (historické fikce, různě polemiky apod.).

Ghazal

Viz gazel

Glosa

(z řeckého glóssa/glótta = „jazyk“) je ve středověké literatuře a v exegezi poznámka na okraji nebo uvnitř textu, jejímž úkolem je blíže objasnit nebo upřesnit význam nesnadno pochopitelné pasáže či slova.

Glosátor

Písař, který opatřuje text glosami

Glosém

(lingv. v glosematické teorii) minimální invariantní jazyková funkční jednotka

Glosematika

  1. (lingv.) analýza textu z hlediska vnitřních gramatických vztahů, obsahu a vyjádření jazykových elementů s cílem nalézt základní invariantní jazykovou funkční jednotku (glosém)

  2. směr zkoumající jazyk v rámci dalších sémiotických systémů (např. logika, tanec) a chápající jazyk jako čistě deduktivní systém, kodaňská jazyková škola

Glosovat

  1. opatřovat textu glosami

  2. stručně něco vysvětlovat, poznamenávat

Gnóma

stručná, veršem nebo rytmizovanou prózou napsaná průpovídka většinou mravoučného zaměření, obsahuje obecně platnou, vážnou mravní nebo rozumovou zkušenost, případně moudro (pořekadlo); obvykle trojverší.

Autorství gnóm bývá spojováno se slavnými jmény (tak řada gnóm se připisuje sedmi mudrcům). Gnómy byly hojně vybírány z děl antických autorů.

Gradace

  1. druh stylistické figury, uspořádaný ze slov nebo slovních spojení podle jejich významu a účinku, buď poměrem vzestupným (klimax), nebo sestupným (antiklimax);

  2. stupňování děje příběhu

Groteska

Dramaturgický útvar, který za svůj hlavní atribut zvolil humor (nejčastěji situační), někdy na úkor ostatních rozměrů jako je děj, zápletka, výprav a podobně. V grotesce postavy jednají v rozporu s předpoklady a zvyklostmi, se vznešenými zásadami a záměry, úmysly, jež proklamují.

Groteskno (jako zvláštní odrůda komična) se uplatňuje v literatuře (ale i v divadle, výtvarném umění a filmu) dosti často, protože svým podivným sepětím tragiky a komiky umožňuje velmi výrazné a působivé osvětlení skutečnosti.

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist