Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Ich–forma

vypravování v 1. osobě (já), čtenář má pocit, jakoby vyprávěl autor o sobě

Idea

základní myšlenka díla

Idyla

původně krátká báseň typu žánrového obrázku s pastorálním námětem. Ztělesňující ideál touhy po klidném vesnickém životě. Rozvádějí motivy milostných nářků, krajinomalebných popisů, … Je založeno na oslavě přírody a přítomného okamžiku. V i. Je opěvováno naplnění tohoto radostné idylické ladění.

Incipit

začátek textu, díla (viz též explicit)

Iniciála

počáteční písmeno textu

Interjekce

(pl. interjekce), citoslovce

 • expresivní – citová (např. au, ach, aj.)

 • výzvová (např. hej, hola, aj.)

 • napodobující (např. mňau, haf, bum)

Interpretace

typy:

 1. Autorská rekostruuje autorské chápání díla;

  1. Historická vlastní na základě svědectví, které odrážejí interpretaci díla v době jeho vzniku i proměny v průběhu doby studium ohlasů lit. děl Vodička;

  2. Historická idealizující subjekt. ideální čtenář naplňující dokonale sémantické operace, které dílo předpokládá. Postup vzdledem k recepčním požadavkům urč. doby;

 2. Adaptační odvolává se na svobodné zmodernizované směrnice čtení a obrazu světa (lit. kritika)

Interpunkce

typy:

 1. členění textu interpunkčními znaménky

 2. způsob spojování filmových záběrů

Interpunkční znaménka

rozdělovací znaménka v textu

 • . tečka: Ukončuje větu, označuje zkratky, označuje řadové číslovky.
 • , čárka: Odděluje věty v souvětí, složky několikanásobných větných členů, volně vložené či připojené výrazy.
 • ; středník: Znaménko, jehož funkce je mezi tečkou a čárkou – odděluje části jedné věty, ale výrazněji než čárka.
 • : dvojtečka: Uvozuje větu či její část, která nějak rozvíjí či doplňuje předchozí text; často např. uvozuje přímou řeč.
 • ! vykřičník: Ukončuje větu rozkazovací či zvolací.
 • ? otazník: Ukončuje větu tázací.
 • – — pomlčka: Odděluje části projevu, naznačuje pomlku v řeči, vyznačuje rozsah (od–do).
 • - spojovník: Spojuje těsně vázaná slova, na konci řádku se používá při dělení slov; píše se zásadně bez mezer.
 • výpustka (tři tečky): Nahrazuje vypuštěnou část textu, uvnitř textu naznačuje přerušovanou řeč.
 • “” ‚’ »« ‹› uvozovky: Uvozují přímou řeč (citáty apod.).
 • ' ′ apostrof (odsuvník): Nahrazuje vynechané písmeno ve slově, používá se pro zkracování letopočtů.
 • () [] {} <> závorky: Označují volně vložené části textu, méně důležité či jen okrajově související pasáže.

Intertextualita

využití jednoho textu v jiném, propojenost jednotlivých textů

Interview

(z francouzského entrevoir, přeneseno do anglického inter a view) znamená v angličtině rozhovor nebo schůzka. Jedná se o žurnalistickou metodu, jak získat informace. Interview je také publicistický (někdy i zpravodajský) žánr.

Interview se od rozhovoru liší především tím, že novinář je jednoznačně v roli tazatele a iniciuje interview, určuje témata, otázky, okruhy atd. Při reprodukci se pak snaží zachytit nejen slova dotyčné osoby, ale také atmosféru, typické charakteristiky osobnosti a smysl jejích výpovědí. Nemusí naopak otrocky přepisovat vše, co člověk řekne. Pro dodatečné potvrzení interview se mohou dohodnout na autorizaci.

Intonace

melodie jazykového projevu, tj. změny ve výšce hlasového tónu v průběhu mluvené řeči. Je základní složkou rytmického impulsu.

Invektiva

(z lat. invectio, nájezd, napadení) - slovní útok, zvláště proti určité osobě (osobní invektiva), též celý projev takového poslání, druh pamfletu. Autor ji obvykle jako invektivu neoznačuje. Nejčastěji se invektiva objevuje jako součást polemiky a kritiky, ale setkáváme se s ní též v krásné próze a v poezii.

Inventio

viz řečnická teorie.

Ironie

použití slov v opačném významu, nádech výsměchu (např. "Ty jsi ale hrdina!" - když chceme říct, že dotyčný je zbabělec)

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist