Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Kakofonie

nelibozvuk, hromadění sykavek

Kanonické evangelium

evangelium přijaté do kánonu katolické církve.

Kenning

(mn. č. kenningar) je ustálené, zpravidla dvouslovné spojení podstatných jmen metaforického významu. Tyto básnické opisy jsou charakteristické pro poetiky starogermánských, severských a anglických literatur. Jsou důkazem a důsledkem dříve chápaného magického významu jazyka a ritualizovaného myšlení.

Kolace

srovnání textů, jehož cílem je:

 1. zajištění spolehlivosti opisu nebo sazby;

 2. zjištění rozdílů mezi texty

Komedie

veselohra

Komiks

(též zvaný kreslený seriál) je samostatný literární a výtvarný žánr. Jde o příběhy vyprávěné pomocí série obrázků s případným doprovodným textem. Pokud je komiks krátký (obvykle tři až čtyři obrázky), označuje se strip.

Kompozice chronologická

metoda fabulační výstavby lit díla, založená na důsledném časově posloupném řazení dějového vývoje.

Kompozice paralelní

metoda výstavby lit díla, v níž se uplatňují dvě nebo více dějových linií, a to buď rozvíjených samostatně, nebo se dříve či později prostupujících.

Kompozice prstencovitá

metoda fabulační výstavby lit díla, podobně jako k. rámcová

Kompozice rámcová

metoda výstavby lit díla, kterou charakterizuje vložení několika dalších příběhů do příběhu prvního, většinou tak, že jeho jednající osoby vyprávějí následující povídky, až nakonec může být původní povídka zcela zapomenuta. Princip retardace.

Kompozice řetězová

metoda fabulační výstavby lit díla postupující tak, že na jednu událost navazují události nové, přičemž vazby mezi nimi jsou víceméně uvolněné a nejednou bývají spojeny pouze postavou hlavního hrdiny.

Kompozice retrospektivní

metoda fabulační výstavby lit díla, která podstatně narušuje časovou posloupnost; vnímatel je seznámen nejprve s konečným výsledkem děje, pak teprve postupně následují příčiny

zápletky.

Kompozice stupňovitá

metoda fabulační výstavby lit díla, podobně k. řetězová, rozdíl v k.s. se každý další následující stupeň liší od stupně předcházejícího kvalitativně i kvantitativně.

Kompozice

záměrné uspořádání jednotlivých jazykových i tematických složek lit. díla v celek, v jehož struktuře mají všechny prvky pevné, významné exponované postavení; k. se tak stává stěžejním prostředkem realizace autorova uměleckého záměru a slouží k vyjádření celkového charakteru a smyslu díla.

Komunikát

text, jazykový projev

Koncept

 1. první návrh textu, přibližné vypracování textu, náčrt

 2. koncepce, pojetí, pojem

Konceptní

 1. (papír) = psací papír, nejčastěji z bloku, určený k napsání konceptu textu

 2. vycházející z koncepce nebo z pojetí

Konjugace

Viz časování

Konjunktum

(pl. konjunkce), spojka

 • souřadící (např. otec, matka)

 • podřadící; ty se dále dělí na:

  • časové (když, jakmile, aj.)

  • příčinné a důvodové – (protože, poněvadž, aj.)

  • účelové (aby)

  • podmínkové (ačkoli, jestliže, přestože, aj.)

  • obsahové (že, aby: sliboval, že bude hodný; nestalo se, aby nepřišel)

Konkretizace

představuje konkrétní podobu díla, jež se stalo objektem estet. vnímání

Konsonanta

viz souhláska

Konspektování

vypracovávání komentovaných a glosovaných přehledů z literatury (zejména odborné), výtahy z textů

Konstritivy

(úžinové souhlásky) skupina pulmonických souhlásek, která se tvoří se těsným přiblížením dvou artikulátorů, čímž vzniká úžina (konstrikce) a silný šum. Při artikulaci konstriktiv je nutné přesné postavení artikulátorů, i malá odchylka je dobře slyšitelná. Proto se v této skupině rozlišuje největší počet souhlásek. Podle sluchového (akustického) dojmu se též nazývají třené souhlásky (frikativy).

Kontaminace

(lat. contaminatio, pokažení)

 1. v literatuře zpracování dvou nebo více literárních děl nebo jejich částí (scén, motivů, intrik) v jedno nové dílo. Římští autoři komedií (Naevius, ale zvl. Plautus a Terentius) kontaminovali s oblibou řecké předlohy, aby dosáhli většího dramatického účinku.

 2. v gramatice přenesení vazby z jednoho predikátu k druhému, vzniká vazba nová (projednávat něco -> diskutovat něco; dívat se na -> přihlížet na, ...)

Kontext

souvislost; soubor skutečností a okolností, které obklopují nějakou situaci nebo událost. Napomáhá interpretaci nejednoznačných vyjádření a jazykových konstrukcí.

Korektura

 1. obecně oprava, úprava, náprava
 2. oprava chyb v textu
 3. otisk sazby k provedení korektury

Kreslený seriál

viz komiks

Kronika

zapsané události v časové sledu

Kryptogram

text se skrytým údajem složeným z některých písmen textu

Kvartet

(z it.), viz čtyřverší

Kyberpunk

(angl. cyberpunk) je odnož science fiction zaměřená na informační technologie, počítače a umělou inteligenci. Obvykle popisuje činnost hackerů v undergroundovém prostředí nepříznivého kybernetického světa, ve němž vládnou drogy, mafie a zbohatlické vrstvy zastoupené mamutími společnostmi. Kyberpunk často charakterizuje nihilistický nádech s dotekem japonské kultury a výjimečný hrdina s neotesaným pohledem na přetechnizovaný svět, většinou s kyberimplantáty po těle a čas od času ponořený v kyberprostoru. Kyberpunková literatura na rozdíl od klasické hard science fiction často uplatňuje zápletku v detektivním duchu, a typickým rysem je i textový záznam zběsilých akčních scén v duchu hollywoodské filmové produkce.

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist