Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší stejně hodnotný obsah jako tyto stránky, ale v lepší podobě a s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub  i PDF .

POZOR!!! Při této příležitosti dáváme mimořádně k dispozici pro prvních 100 zájemců slevový kupón na -50% na e-knihy na novém LD (při objednávce alespoň za 100 Kč před slevou). Kód kupónu je: nld2023

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Óda

chvalozpěv; forma meditativní lyriky vyznačující se patosem, exaltovaností a nadnesením, oslavným uchopením předmětu, na rozdíl od hymnu větší formální sevřenost, pevnější strofické a metrické členění…

Odchylky od větné vazby

Viz modifikace syntaktických konstrukcí

Ohebné slovní druhy

  1. substantivum

  2. adjektivum

  3. pronominum

  4. numeralium

  5. verbum

  6. adverbium

  7. prepozium

Okluzivy

(závěrové souhlásky) skupina pulmonických souhlásek, které vznikají přechodným vytvořením překážky (okluze), která brání proudění vzduchu. Uvolněním závěru dojde k prudkému uvolnění přetlaku vzduchu a vzniká typický šum (exploze). Podle sluchového dojmu se též nazývají ražené souhlásky (explozivy, často jen plozivy).

Ostrakón

střep; termínem ostrakón se dnes označuje výlučně střep s nápisem. Střep byl lehce dosažitelným, laciným a trvanlivým materiálem na psaní krátkých, méně důležitých textů. Tento zvyk existoval již ve starém Egyptě (zde se na střepy učili žáci psát), rozšířil se hlavně v antickém světě. Podle tohoto názvu byl v Athénách v 5. stol. př.n.l. pojmenován tzv. střepinový soud, ostrakismus, kdy mohl sněm vyobcovat na 10 let občana nebezpečného pro demokratickou svobodu, jehož jméno se objevilo na nejvíce střepech.

Oxymóron

spojení dvou protikladných významů

  
  

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2023 Johanesville

TOPlist