Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Žalm

původně oslavné, žalostné, kajícné básně ve starém zákoně; dnes – biblický žalozpěv s náboženským motivem

Žánr

(z francouzského le genre [le žánr] = rod, druh) znamená jednak zobrazení typických scén ze života různých vrstev lidu (a to jak v malířství, tak v literatuře), jednak se jako žánry označují dílčí literární formy nebo typy (modely), vyznačující se určitými shodnými obsahovými i formálními znaky.

Ve všech odvětvích umění jsou však žánry neurčité kategorie bez pevných hranic a jsou určeny především zažitými konvencemi. Mnoho děl pak jde napříč několika žánry a používá a kombinuje tyto konvence.

Zeugma

spřažení vazeb, zanedbání dvojí vazby; spojení jednoho pádu se dvěma různovazebnými slovesy (S vděčností vzpomínáme a děkujeme těm, ...)

Životopis

Stručný záznam osobních údajů sloužící k popisu faktografických údajů, vlastností, schopností a dovedností dané osoby. Umělecká forma životopisu se nazývá biografie.

Znak

  1. v sémiotice smyslově vnímatelný předmět nebo jev zastupující v procesu poznávání či sdělování jiný předmět nebo třídu předmětů a slouží tak k předávání informací o nich

  2. pojetí dvoučlenné: nositel významu (signifiant, označující) a význam (signifié, označované) F. de Saussure

  3. pojetí jednočlenné: vidí ve znaku jen nositel významu, význam sám do pojmu znak pak nezahrnuje CH.S. Peirce to je všechno

Zpráva

Základním žánr zpravodajství. Zpráva je aktuální, věcná, přesná, úplná, spolehlivá, včasná a citově neutrální informace o události nebo jevu, která přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (anebo známý, ale vystupující v nových souvislostech), pričemž daný jev se stal nebo nestal, stane nebo nestane. Zpráva může být krátká, nebo rozvinutá. Má odpovídat na základní otázky „kdo, co, kdy, kde, jak a proč“.

Zpravodajství

Jedna ze základních novinářských činností; zpravodajstvím se rovněž nazývá výsledek této činnosti. Jde o zpravování publika o událostech a informacích, jejich výběr, třídění a základní interpretaci.

Zpravodajství by mělo být především rychlé, přesné, vyvážené, nepředpojaté, poctivé při výběru a objektivní. Další klasickou zásadou žurnalistiky je také přísné dělení na zprávu a komentář. Oproti publicistice zpravodajství tedy nesmí obsahovat novinářův názor.

Zpravodajství je vůbec nejstarší součástí žurnalistiky. Původně informovalo o ekonomických záležitostech, přírodních katastrofách, politice, senzacích apod.

Žurnalistika

Popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském dění a poskytují komentáře, názory, souvislosti.

Má dvě hlavní složky: zpravodajství a publicistiku. Postupně došlo k diferenciaci žurnalistiky také podle odvětví, kterými se zabývala: ekonomie, politika, společnost, zábava, kultura, sport atd. S nástupem nových technologií (fotografie, rozhlas, televize, elektronická média) se vyvíjí stále nové žurnalistické profese.

Zvukomalba

napodobení zvuků slovy

Zvukové prostředky

Jazykové formy zakládající na akutickém znění hlásek nebo slov, např.

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist