<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Karolína Světlá

NEMODLENEC
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší stejně hodnotný obsah jako tyto stránky, ale v lepší podobě a s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub  i PDF .

POZOR!!! Při této příležitosti dáváme mimořádně k dispozici pro prvních 100 zájemců slevový kupón na -50% na e-knihy na novém LD (při objednávce alespoň za 100 Kč před slevou). Kód kupónu je: nld2023

    1    

 

Recenze

Kniha vypráví o osudech rodu Luhovských z podještědí. Zeman Luhovský získal svou ženu kdysi lstí. Zemanka byla v mládí nejhezčí dívkou v okolí, a chodila s panským myslivcem. Zeman ji unesl, uvěznil u sebe na statku v ovčíně, a u jejího otce si vymohl její ruku. Argumentoval tím, že kdyby jí měl její milenec opravdu rád, dávno by jí hledal, a dávno našel a osvobodil. Otec uznal jeho vysvětlení a dceru mu dal. Zemanka k němu však zůstala po celý život chladná, kde mohla ho ponižovala, o dětech mluvila jen jako o zemanových dětech, a když jim zemřela dcera, ani nešla na pohřeb.

Jednou, když bylo jejich synům již okolo dvaceti se v okolí objevil záhadný krtičkář se svou dcerou Dalenou. Krtičkář byl člověk, který znal na všechny neduhy lék nebo mast, a na jakýkoliv problém nějaké zaříkadlo. Zemanovi pomohl mnohokrát, a zeman ho zato nechal přespávat v ovčíně. Když umíral, nechal si k sobě zavolat zemanku. Zemanka zprvu odmítala, ale nakonec se nechala svou služebnou přemluvit, že je to její křesťanská povinnost, vyslechnout poslední přání umírajícího. Když vešla do ovčína, poznala v krtičkářovi Jana, svého bývalého milence. Když jí však vyprávěl o svém životě, a vylíčil jí, že se oženil s jednou hraběnkou a byl s ní šťastný, že spolu měli dceru a žili si spokojeně, dokud hraběnku neunesli její bratři, a nedonutili jí vzíti si jednoho jejich přítele. Jeho s dcerou pak vyhnali, a vyhrožovali jim, ať se neopovažují nikdy nikde mluvit o svém původu a nikdy se nesnaží domáhat se svého majetku. Později že se dozvěděli, že zemřela steskem ještě před svatbou.

Zemanka byla v šoku, že si mohl vzít jinou ženu a být s ní šťastný, ale nedala nic znát. Když jí pak požádal, aby přijala jeho dceru za vlastní, přivítala to jako možnost nepřímé pomsty. Hned se chopila šance a začala ho ujišťovat že se o ní postará lépe než její matka, která jí zavrhla, nezajímala se o ní, nehledala jí… Jan se snažil jí ujistit, že to není, jak povídá, ale zemanka pokračovala dál ve své pomstě, a urážela Janovu ženu, jak jen mohla, až z toho Jan skonal. Zemanka se pak odebrala zpět domů, a ve dveřích jen prohodila, ať se večer přihlásí u jejich hlavní služebné. Dalena pak sama sobě přísahala, že matčinu čest i otcovu vraždu pomstí. Přišla do zemanova statku, a chodila pořád zahalená v plášti, aby si nikdo nevšiml její krásy. Zemanův syn Adam si toho však všiml, a neustále doléhal na Dalenu, aby si ho vzala. Ta ho neustále odmítala a považovala to za první část její pomsty, že ho může ponižovat. Adam se nakonec zastřelil.

Když se to dozvěděla zemanka, dostala zástavu srdce a zemřela, protože od onoho večera v ovčíně churavěla, a k dětem se chovala mnohem lépe něž dosud. Otec byl tou zprávou šokován, protože se mu rozplynuly jeho naděje na opětné povýšení Luhovských do šlechtického stavu. Jeho strýc totiž kdysi při požáru zámku využil zmatku a ukradl patent o povinnosti poddaných k robotě, a na statku Luhovských byl patent ten uschován dodnes. Zeman měl v plánu patent ten šlechtě vrátit za opětné navrácení šlechtického titulu Luhovským. Adam měl být správcem všech nemovitostí a Míchal měl se stát oficírem a vojákem. Tak to měl zeman do detailu promyšlené, že vůbec nepočítal s tím, že by někdo z jeho plánu mohl vypadnouti. Míchal se z bratrovy smrti zhroutil a chodil jako tělo bez duše.

Jednou se zeman dozvěděl, že má na faru do hor přijet nějaká mladá kněžna, která se tam hodlá zotavovat ze smrti matky a připravit na vstup do kláštera. Zeman to vidí jako možnost, jak by se mohl Míchal odreagovat a vzpamatovat z bratrovy smrti. Míchal souhlasí a odjede. Toho využije Dalena, vyzná zemanovi lásku a vezmou se. Má tak širší možnosti, jak dokonat své dílo zkázy. Před statkem zakope mezník zarostlý ze tří stran mechem a po něj dá vlasy zemřelé zemanky a Adama, aby se museli každou noc chodit jejich duchové dívat na to, jak je v jejich domově šťastná. Míchal se mezitím zamiluje do oné nešťastné dcery jakési hraběnky, a ona do něj také. To hroutí všechny plány o tom, že Míchal bude muset chodit robotovat jako každý obyčejný rolník. Zeman mezitím dojde na zámek, kde nabídne patent o robotě výměnou za navrácení šlechtického titulu a vrácení zabavených polí. Když potřebuje hrabě opět donutit podještědské rolníky k robotě, hodlá při příležitosti svěcení sochy sv. Jana přečíst “znovunalezený” robotní patent. Míchal se však stydí za to, jak jeho otec prodal své přátele, stoupne si na vyvýšeninku uprostřed hloučku. Mluví na způsob toho, že je jen klamou, že bůh je nebude trestat, když na robotu nepůjdou, a ať na něj prší horká smůla, jestli lže. Nic se nestane, a lidé mu začínají věřit. Na dovršení toho všeho střelí do sochy, do jejíž ruky kníže vložil patent. Patent je z většiny nečitelný a pečeť rozstřelená. Lidé vidí, že byli celou dobu klamáni, a že nemusí robotovat tolik, na kolik je nutí vrchnost.

Míchal je za tento skutek zavřen. Dalena v procesí při slavnosti pozná v oné zarmoucené dceři sama sebe. Dojde jí, že její matka nezemřela hned před svatbou, jak celou dobu s otcem myslela. Uvědomí si, že zemanka tenkrát v ovčíně mluvila pravdu, a že již tedy nemusí pokračovat ve své zkáze Luhovských a vykope onen mezník s vlasy. Otec oné mladé hraběnky zařídí Míchalovi milost s tím, že se o něm veřejně prohlásí, že byl shledán duševně chorým, a že byl poslán na léčení. Ve skutečnosti však odjede se hraběnkou někam k moři, kde žijí v klidu daleko od všech problémů. Míchalův otec se z toho zhroutí a za krátký čas zemře. Po mnoha letech se v podještědí objevuje shrbený stařík. Všichni ho nazývají Nemodlencem, ale je všeobecně známo, že je to Míchal Luhovský, který se vrátil do podještědí podívat, zda měla jeho oběť nějaký význam. Všichni to vědí, ale nikdo se neodvažuje říci jeho jméno nahlas…

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist