<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Jonathan Swift
překlad: Aloys Skoumal

GULLIVEROVY CESTY
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Vydavatel čtenáři

Spisovatel těchto cest pan Lemuel Gulliver je můj dávný a důvěrný přítel. Jsme po matce také vzdálení příbuzní. Asi před třemi lety se panu Gulliverovi omrzel shluk zvědavců, kteří se za ním táhli do Redriffu, a zakoupil v Newarku v hrabství nottinghamském, svém rodném kraji, kus pozemku s příhodným domem. Žije tam v ústraní, těší se však vážnosti u svých sousedů.

Pan Gulliver se sice narodil v hrabství nottinghamském, kde žil jeho otec, slyšel jsem však od něho, že jeho rodina pochází z hrabství oxfordského. Na doklad toho uvádím, že jsem v tom hrabství zhlédl na hřbitově v Banbury několik náhrobků a pomníků rodiny Gulliverových.

Než odešel z Redriffu, svěřil mým rukám do opatrování tyto listy a svolil, abych s nimi naložil, jak uznám za vhodné. Třikrát jsem je bedlivě prošel. Sloh je velmi jednoduchý a prostý. Vadí mi jen to, že je spisovatel po způsobu cestovatelů poněkud příliš rozvláčný. Na celém díle je patrna pravdivost. Spisovatel vskutku tak slynul svou pravdomluvností, až se tím stal mezi redriffskými sousedy příslovečným, a když někdo něco tvrdil, uváděl, že je to pravda, jako by to řekl pan Gulliver.

Na radu několika vážených lidí, jimž jsem se spisovatelovým svolením tyto listy ukázal, troufám si je teď vydati na světlo s tou nadějí, že budou aspoň na nějakou dobu lepší zábavou pro naše mladé šlechtice nežli sprosté politické a stranické čmáraniny.

Tento svazek by byl aspoň dvakrát tak veliký, kdybych se nebyl osmělil vyškrtnout nesčetné partie pojednávající o větru a přílivu a také o rozmanitých úchylkách magnetické střelky a změnách směru na různých cestách. Dále podrobné popisy v námořnickém slohu, jak se řídí loď v bouři. Rovněž tak údaje o zeměpisných délkách a šířkách. V tom bude pan Gulliver, jak se právem domnívám, asi poněkud zklamán. Ale odhodlal jsem se přizpůsobit dílo co nejvíce chápavosti průměrných čtenářů. Jestliže mě však má neobeznalost s námořnickými věcmi svedla k omylům, mohu za ně jenom já sám. A bude-li některý cestovatel zvědav na podrobnosti celého díla, jak vyšlo ze spisovatelových rukou, ochotně mu vyhovím.

Další podrobné zprávy o spisovateli najde čtenář na prvních stranách knihy.

Richard Sympson

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist