<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Josef Kajetán Tyl

KRVAVÉ KŘTINY ČILI DRAHOMÍRA A JEJÍ SYNOVÉ
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze

Jedná se o historickou hru inspirovanou legendou o sv. Václavovi. Jsou zde barvitě vylíčeny charaktery jednotlivých postav.

POSTAVY:

Václav - mladý kníže, právě dosedl na trůn, mezi lidmi je oblíbený, ctí ideály křesťanství, velice miluje svou babičku Ludmilu

Ludmila - matka knížete Vratislava, Václavova babička, krajní křesťanka, lidmi oblíbená, pomáhá chudým

Drahomíra - Václavova matka, která chce místo něho vládnout, sice křesťanka, přesto však dál tajně uznává pohanské bohy, nesouhlasí se spojenectvím, které mají česká knížata s německým králem Jindřichem

Boleslav - Václavův bratr, stále jej zesměšňuje, souhlasí s Drahomírou

Hněvsa - rádoby křesťan, spojenec Drahomíry, starý válečník, statečný muž

Tyro - Hněvsův sluha, válečný zajatec, pohan

Česta - starý pohan, nenávidí Ludmilu a Bořivoje, protože do českých zemí přinesli křesťanství, udělal by vše pro návrat pohanství

DĚJ:

Po smrti knížete Vratislava usedá na trůn jeho syn Václav. Chce zachovat dobré vztahy s Franckou říší. Spíše se modlí a pěstuje zbožný život, než-li vládne.

Z bojů se vrací Hněvsa, setkává se s Drahomírou, nabádá ji, aby se ujmula vlády místo Václava. Oba se chtějí vymanit z franského područí a pomoci moravským kmenům v bojích proti německému králi. Boleslav s nimi souhlasí, Václav s Ludmilou jsou proti bojům. Hněvsa radí Drahomíře, aby se Ludmily zbavila, jinak se nikdy nedostane k vládě a k dispozici ji dává svého sluhu Tyra, který je všehoschopný.

Bez Václavova vědomí posílá Drahomíra česká vojska v čele s Hněvnou na pomoc moravským kmenům. Bitvy se účastní i Boleslav. Česká vojská vítězí, Boleslav si domů do Prahy přiváží nevěstu Světimíru.

Za Václavem přichází vyslanci německého krále, chtějí znát důvod porušení dávného spojenectví, Václav nic netuší, chce vše urovnat. Němci požadují zaplacení válečných výdajů, pokud ne, vtrhnou německá vojska do Čech. Václav souhlasí, proti tomu se staví Hněvsa, který však začne velvyslance kritizovat, čímž pohřbívá mír. Václav Hněvsu vyhání, Hněvsa slibuje pomstu.

Ludmila po této situaci nabádá Václava, aby si začal víc všímat vlády a aby si dával pozor na Drahomíru. Ta se začíná s Ludmilou srovnávat, stále obhajuje svůj čin, myslí si, že lid chce bojovat. Lid přitom jen trpí útrapami války a stále častěji se obrací s prosbami na Ludmilu. Drahomíra se cítí být Ludmilou ohrožena, využívá Hněvsovi nabídky a dává Ludmilu zavraždit. Jejím vrahem je Tyro, Hněvsův sluha.

Václav je zdrcen smrtí milované osoby, přesto se vzchopí a začíná pořádně vládnout. Odjíždí za německým králem Jindřichem a vyjedná s ním mírové podmínky, čímž vzroste jeho obliba mezi prostým lidem, který již nechce další válku. Drahomíra s Boleslavem však nesouhlasí. Boleslav si myslí, že Václav je prznitel slovanské slávy.

Po roce Boleslav pozve Václava na křtiny svého syna. Spolu s Hněvnou Čestou chce sesadit Václava z trůnu. Drahomíra o jejich plánu ví, varuje Boleslava před výčitkami svědomí. On sama lituje vraždy Ludmily. Na straně Václava stojí i Boleslavova žena Světimíra.

Při cestě na křtiny potká Václava bouřka, ukryje se v lesní chýši. Před bouřkou se zde ukrývá i Česta s Tyrem, kteří rovněž cestují na křtiny. Tyro se zde vyzná z vraždy Ludmili, Václav vše slyší, chce si s Tyrem promluvit, ten se však začne bránit nožem a strhne se bitka. Tyro utíká, bojuje jen Česta, Václav má možnost ho zabít, z úcty k jeho stáří to však neudělá.

Václav přijíždí na křtiny, po oslavách se chce jít pomodlit. Boleslav ho chce doprovodit a při té příležitosti zabít. Václav doprovod odmítá. Při cestě do kostela se na Václava vrhne Hněvsova družina a zavraždí jej. Odtud název Krvavé křtiny.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist