<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Josef Kajetán Tyl

DEKRET KUTNOHORSKÝ
recenze, ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Recenze

Doba a místo děje

Rok 1408 - 17.1.1409, Praha

Hlavní postavy
Stručný děj

Když se měl volit nový rektor Univerzity, chytil se slova Jan Hus a přišel s myšlenkou upravit počty hlasů na Univerzitě. Do nynějška měli Češi pouze jeden hlas a cizinci (Bavoři, Sasové a Poláci) měli tři hlasy. Hus chtěl tento poměr 1:3 změnit na 3:1. Češi se na jeho stranu samozřejmě přiklonili a i králi Václavu se tato myšlenka líbila. Ale to jen do té doby, než se dozvěděl, že se do Čech šíří kacířství a Viklefovy myšlenky, které okamžitě zákonem zakázal.

Jak bylo tedy opět zveřejněno, že cizinci v tomto sporu zvítězili, Anselm z Frankensteina, který vystupoval na poradě silně proti Husovi, byl velmi rád. V době nesváru, když ho navštívil český přítel Boček, ho vyhnal ze svého domu a to jen proto, že nechtěl mít nic společného s Čechem. Anselmova dcera Hedvika však Bočka postrádala. Proto ho Anselm hned po zveřejnění výsledku pře pozval do svého domu, aby byli opět přáteli a aby dal požehnání ke vztahu Bočka a Hedviky. Jeho podmínkou však bylo, že se mu Boček nikdy nepostaví ve veřejných záležitostech.

Boček se tedy držel jen doma, kde tvořil básně, nebo v domě své milé. Mezi české přátelé již nechodil. Pražští mistři si toho všimli a vyslali za ním Jeronýma. Ten mu řekl, že Češi mají v plánu napadnout královo rozhodnutí a chtěli by poslat Bočka, aby vyjednal jejich požadavky. To ale kvůli své lásce nemohl udělat. Pustil se do pře s Jeronýmem, který od něho odcházel se zklamáním. Zklamání a žal v sobě nesl i Boček. Čeští studenti se mu jen vysmívali, a proto se rozhodl promluvit s Anselmem. Řekl mu, že se musí postavit za svůj národ. To ovšem znamenalo konec vztahu s Hedvikou.

Ten večer, co se ve zlém rozešel s Anselmem, chodil Boček ulicemi, aniž by věděl, kam míří. Tu se střetl se skupinkou proti sobě stojících českých a německých studentů. Chtěl jim zabránit v roztržce, když dostal ránu mečem. V tu samou chvíli se tam objevil král Václav a všichni se rozutekli. Jen student Kuchynka zůstal a staral se o Bočka. Poté, co odnesli Bočka domů a zajistili mu doktora, uchýlil se Kuchynka s králem Václavem a jeho doprovodem do hostince "U Červené lišky". Tam dal Václav studentovi písemný slib, že za noční roztržku i za žerty na Bočkův účet nebude potrestán. Poté král opět odcestoval.

Boček byl nemocen velmi dlouho. Starala se o něho jeho hospodyně Háta, ale především její mladá dcera Marie, která u něho trávila veškerý svůj čas. Protože Boček křičel ze spaní Hedvičino jméno, Marie ji přesvědčila, aby za ním přišla. Boček ale blouznil a považoval Marii za Hedviku a pravou Hedviku vyháněl. Ta v tom viděla Bočkovu lásku k Marii a odešla.

Byla právě pozdní noc a cestou potkala skupinu českých studentů. Od nich ji zachránil student Kuchynka a také projíždějící král a doprovodem. Jeroným s Kuchynkou doprovodili Hedviku domů a poté společně s králem zašli do hostince. Jeroným mu tam nastínil situaci v Praze - stále vzrůstající nepokoje Čechů a cizinců, kteří se přeli o počet hlasů na Univerzitě. Tuto myšlenku dokončil Kuchynka, který získal ústní příslib krále, že při oficiálním návratu do Prahy tuto věc projedná.

Král také přikázal lenivému a hamižnému Sekyrkovi vzít si za ženu obtloustlou kramářku z hostince. Kuchynka jim měl jít za mládence a král dostal nápad, aby družičkou byla Hedvika. Když se doneslo k Anselmovi, že by měla jít jeho dcera za družičku prostým a ještě k tomu českým lidem, rozzlobil se. V této době se již hrotily roztržky Čechů a cizinců a Anselm viděl, že Češi začínají mít navrch, a proto jedné noci i s Hedvikou zmizel a nikdo nevěděl kam.

Češi nemeškali a když se dozvěděli, že se Václav uchýlil do Kutné Hory, vyslali za ním posly, kteří po několika dnech vyjednali nové uspořádání hlasů na Univerzitě ve svůj prospěch.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist