<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Josef Kajetán Tyl

DEKRET KUTNOHORSKÝ
recenze, ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Elektronické knihy za hubičku!

Kromě samostatných e-knih můžete získat balíčky kompletních knih do svých čteček a jiných zařízení až o 65% levněji.

Vše k dispozici ve formátech ePub  i PDF .

    1   >

 

Recenze

Doba a místo děje

Rok 1408 - 17.1.1409, Praha

Hlavní postavy
Stručný děj

Když se měl volit nový rektor Univerzity, chytil se slova Jan Hus a přišel s myšlenkou upravit počty hlasů na Univerzitě. Do nynějška měli Češi pouze jeden hlas a cizinci (Bavoři, Sasové a Poláci) měli tři hlasy. Hus chtěl tento poměr 1:3 změnit na 3:1. Češi se na jeho stranu samozřejmě přiklonili a i králi Václavu se tato myšlenka líbila. Ale to jen do té doby, než se dozvěděl, že se do Čech šíří kacířství a Viklefovy myšlenky, které okamžitě zákonem zakázal.

Jak bylo tedy opět zveřejněno, že cizinci v tomto sporu zvítězili, Anselm z Frankensteina, který vystupoval na poradě silně proti Husovi, byl velmi rád. V době nesváru, když ho navštívil český přítel Boček, ho vyhnal ze svého domu a to jen proto, že nechtěl mít nic společného s Čechem. Anselmova dcera Hedvika však Bočka postrádala. Proto ho Anselm hned po zveřejnění výsledku pře pozval do svého domu, aby byli opět přáteli a aby dal požehnání ke vztahu Bočka a Hedviky. Jeho podmínkou však bylo, že se mu Boček nikdy nepostaví ve veřejných záležitostech.

Boček se tedy držel jen doma, kde tvořil básně, nebo v domě své milé. Mezi české přátelé již nechodil. Pražští mistři si toho všimli a vyslali za ním Jeronýma. Ten mu řekl, že Češi mají v plánu napadnout královo rozhodnutí a chtěli by poslat Bočka, aby vyjednal jejich požadavky. To ale kvůli své lásce nemohl udělat. Pustil se do pře s Jeronýmem, který od něho odcházel se zklamáním. Zklamání a žal v sobě nesl i Boček. Čeští studenti se mu jen vysmívali, a proto se rozhodl promluvit s Anselmem. Řekl mu, že se musí postavit za svůj národ. To ovšem znamenalo konec vztahu s Hedvikou.

Ten večer, co se ve zlém rozešel s Anselmem, chodil Boček ulicemi, aniž by věděl, kam míří. Tu se střetl se skupinkou proti sobě stojících českých a německých studentů. Chtěl jim zabránit v roztržce, když dostal ránu mečem. V tu samou chvíli se tam objevil král Václav a všichni se rozutekli. Jen student Kuchynka zůstal a staral se o Bočka. Poté, co odnesli Bočka domů a zajistili mu doktora, uchýlil se Kuchynka s králem Václavem a jeho doprovodem do hostince "U Červené lišky". Tam dal Václav studentovi písemný slib, že za noční roztržku i za žerty na Bočkův účet nebude potrestán. Poté král opět odcestoval.

Boček byl nemocen velmi dlouho. Starala se o něho jeho hospodyně Háta, ale především její mladá dcera Marie, která u něho trávila veškerý svůj čas. Protože Boček křičel ze spaní Hedvičino jméno, Marie ji přesvědčila, aby za ním přišla. Boček ale blouznil a považoval Marii za Hedviku a pravou Hedviku vyháněl. Ta v tom viděla Bočkovu lásku k Marii a odešla.

Byla právě pozdní noc a cestou potkala skupinu českých studentů. Od nich ji zachránil student Kuchynka a také projíždějící král a doprovodem. Jeroným s Kuchynkou doprovodili Hedviku domů a poté společně s králem zašli do hostince. Jeroným mu tam nastínil situaci v Praze - stále vzrůstající nepokoje Čechů a cizinců, kteří se přeli o počet hlasů na Univerzitě. Tuto myšlenku dokončil Kuchynka, který získal ústní příslib krále, že při oficiálním návratu do Prahy tuto věc projedná.

Král také přikázal lenivému a hamižnému Sekyrkovi vzít si za ženu obtloustlou kramářku z hostince. Kuchynka jim měl jít za mládence a král dostal nápad, aby družičkou byla Hedvika. Když se doneslo k Anselmovi, že by měla jít jeho dcera za družičku prostým a ještě k tomu českým lidem, rozzlobil se. V této době se již hrotily roztržky Čechů a cizinců a Anselm viděl, že Češi začínají mít navrch, a proto jedné noci i s Hedvikou zmizel a nikdo nevěděl kam.

Češi nemeškali a když se dozvěděli, že se Václav uchýlil do Kutné Hory, vyslali za ním posly, kteří po několika dnech vyjednali nové uspořádání hlasů na Univerzitě ve svůj prospěch.

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist