<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Ludvík Vaculík

ČESKÝ SNÁŘ
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Tento román-deník zachytil autorovy osudy občana-disidenta od ledna roku 1979 do února 1980. Kniha byla přeložena do němčiny, francouzštiny, švédštiny, maďarštiny...

Román Český snář tvoří deníkové zápisy, které si Ludvík Vaculík vedl v průběhu jednoho roku - od ledna 1979 do února 1980. Jde o text mnohovrstvý - lze jej číst jako svědectví o životě intelektuálů pronásledovaných komunistickým režimem, jako filozofující úvahu o životě, jako milostný román apod. Vaculík se snaží o maximální otevřenost svých zápisků, a to i za cenu zásahu do intimity své i svých bližních. Román však není bulvární snůškou drbů, je to především závažná výpověď o životě člověka, jenž si zachovává svobodu ducha a jednání i v nepříznivé době.

Postavami prózy se stávají lidé z autorova okolí - jeho rodina (manželka Madla, synové), přátelé (filozof Karel Kosík, spisovatel Jiří Gruša, dramatik a politik Václav Havel aj.), spolupracovníci, příslušníci policie ad. Všechny postavy jsou hodnoceny subjektivně a velký prostor v textu zaujímají zejména autorovy rozhovory s nimi - v debatě s přáteli tříbí své názory a používá dialogu jako zpestření svých úvah.

Děj románu je určen životními osudy Vaculíka a lidí v jeho okolí. Podle toho se také postupně proměňuje - pozornost se přenáší na jednání postav podle toho, jak vstupují do autorova života a jak z něj opět zmizí. Jednou z tematických os románu je tak několik autorových milostných vztahů, které se promítají i do vztahů v rodině. Vypravěč ale žádné své jednání neomlouvá - "literární" Vaculík jako by tu byl pouze svědkem jednání "skutečného" Vaculíka, jež posuzuje pouze z hlediska zajímavosti pro "děj" románu. Dějovou kostru drží pohromadě také koloběh ročních období a s nimi spojených prací na zahradě. Příroda a její proměny tvoří jakési pozadí lidských starostí, jež neznamenají nic vedle starodávné nutnosti pečovat o půdu a podřídit se přírodním zákonům. Každodenní starosti a dennodenní rituály tak tvoří jakousi alespoň trochu přijatelnou alternativu k bezútěšnosti života v socialistickém Československu.

Román je stylově velmi pestrý, už proto, že autor ve svých deníkových zápiscích přechází mezi literárními i publicistickými žánry - najdeme tu záznamy snů, vzpomínky, popisy, dialogy, úvahy, fejetonistické postřehy, dopisy, reflexe dosud napsaného apod. Příznačné je přitom autorovo úsilí o preciznost jazyka - Ludvík Vaculík je ostatně jeden z největších mistrů češtiny mezi našimi současnými spisovateli. Pro jeho jazyk je typická práce s prvky valašského dialektu, užívání archaismů a také pečlivá práce s výstavbou věty.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist