<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Marie Voltaire

CANDIDE NEBOLI OPTIMISMUS
recenze, ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Recenze

Candide je prostoduchý nalezenec, vychovávaný v rodině barona Thunder-ten-Tronckha (Vestfálsko) domácím učitelem Panglosem, který mu vštípil názor, že svět kolem je nejlepší ze všech možných světů a nejlepší to je na zámku u hraběte. Ale když Candide nevinně políbí ruku baronovy dcery Kunigundy, je vyhnán z ráje kopanci pana barona a fackami paní baronky.

Candide měl hlad a nechal se najmout k vojsku Bulharů, kteří bojovali proti Abarům. Nepochopil, co se po něm chce, a tak měl být zastřelen, ale král Bulharů ho zachránil. Když nastala válka, Candide se ukryl a uprchl do Holandska, kde žebral, ale nikdo mu nic nedal. Smiloval se nad ním Jakub, naučil ho vyrábět pravé perské látky a dal mu najíst a zásobil ho penězi.

Candide ale dal peníze žebrákovi, ze kterého se vyklubal Panglos (umíral na pohlavní chorobu, kterou dostal od komorné Paquety). Vyprávěl mu, že baroni jsou po smrti, Kunigunda znásilněná a mrtvá, zámek vypálen Bulhary. Jakub Panglose vyléčil a udělal z něj účetního a Panglose i Candida vzal do Lisabonu.

Na moři byla bouře, Jakub utonul. V Lisabonu bylo zemětřesení, vylila se láva a zahynulo 30.000 lidí. Po zemětřesení upalovali kacíře, Panglose oběsili a Candida zachránila stařena. Odvedla ho ke Kunigundě, která znásilnění a probodení přežila. Zachránil ji bulharský kapitán, který ji znásilnil a když se jí nabažil, prodal ji židovi a ten si ji střídal s inkvizitorem. Candide je oba zabil a s Kunigundou a stařenou utekli z města do Cádizu. Ze stařeny se vyklubala princezna, dcera papeže Urbana X. a princezny z Palestriny. Měla před svatbou, ale snoubence ji otrávila žárlivá milenka, galéru přepadli piráti, prodali ji s matkou do otroctví do Maroka. Tam se o ně porvali na trhu, ženy roztrhali, zachránila se jen ona, našel ji Ital vykleštěnec a prodal ji bejovi do Alžíru, tam vypukl mor. Pak ji prodali ještě 6x, naposledy do Cařihradu – při hladomoru ji snědli půlku zadnice a potom ji prodali do Moskvy, odtud utekla. Sloužila v mnoha městech, až se dostala do Amsterodamu a potom zase na východ.

Celý průvod se dostal do Buenos Aires, kde se místní guvernér zamiloval do Kunigundy, a když přišel soudce ztrestat vraha inkvizitora, Candide uprchl a cestou našel paraguajce Karakamba a byl představen jezuitovi – byl to bratr Kunigundy, který při masakru nebyl doma. Bratr mu nedovolil vzít si Kunigundu, proto ho Candide probodl a utekl pryč převlečený za jezuitu.

Na louce spatřil Candide s Karakambou dívky, jak je opice kousají do zadku, proto opice zabil, ale měl problém, protože to byli milenci těch dívek. Dívky to řekli doma – kmeni lidojedů, ti je chytli a přichystali si je k obědu. Ale Karakamba uměl jejich řeč a řekl jim, že nejsou jezuité, naopak Candide jednoho zabil, proto je lidojedi pustili.

Candide s Karakambou dojeli do Eldoráda, kde se po zemi válelo zlato, smaragdy a rubíny, neměli tam soudce ani vězení, v hospodě se neplatilo a krále mohl každý políbit. Candide musel jít za Kunigundou, proto král nechal udělat stroj, který je vynesl nad vysoké hory, co chránily Eldorádo před světem a s sebou jim dal rudé ovce, ověšené zlatem a poklady.

Cestou ovce zemřely hladem nebo jinak zahynuly a zůstaly jim jen 2 a s nimi vešli do Surinamu a tam uviděli černého otroka bez ruky a nohy. Ruku mu vzali jako daň na cukr a nohu, že chtěl utéci. Zde Candide říká, co je optimismus:

"Optimismus je takový zažraný názor, že všechno je dobré, i když je to špatné."

Když se Candide dozvěděl, že Kunigunda je milenka guvernéra, poslal Karakamba s 2 milióny, aby ji vykoupil, že se sejdou v Benátkách.

Sám vzal 2 ovce, a že najme loď a počká na ni. Kapitán ale nalodil napřed ovce a ujel bez Candida. Candide byl zklamaný, proto hledal největšího ubožáka ve městě a našel Martina – učence. Loď kapitána byla potopena piráty, všichni zahynuli kromě jedné ovce, která se zachránila a vrátila se ke Candidovi.

Odtud odjeli do Bordeaux, potom do Paříže, kde Candide prohrál v kartách, vyspal se s markýzou a doplatil na abbého, který na něm vylákal peníze pro falešnou Kunigundu. Candida uvěznili, ale zaplatil veliteli biřiců a ten ho nechal dopravit do Portmounthu a odtud jeli do Benátek.

Tam nebylo po Kunigundě ani Karakambovi ani památky, za to potkali Paquetu (co nakazila učitele), dělala prostitutku a tahala se s mnichem Bonifácem. Tam navštívili boháče, co všechno měl a všechno ho také nudilo. V hospodě se setkali s šesti sesazenými vladaři – ruským carem Ivanem, sultánem Achmatem III., 2 polskými králi, anglickým Karlem Eduardem, korsickým Theodorem. Přijeli do Benátek tajně na karneval. Karakamba sloužil u jednoho z nich a řekl Candidovi, že o zlato ho připravili piráti, on i Kunigunda jsou otroci a Kunigunda je v Cařihradě. Candide se všemi jel okamžitě za ní, vykoupil 2 galejníky, ze kterých se vyklubali Panglos, kterého neoběsili a bratr Kunigundy, kterého nezabil. Vykoupil je stejně jako Karakamba a Kunigundu, která ale byla ošklivá a zlá. Candide ji stále miloval a chtěl po bratrovi požehnání, ten to odmítl kvůli jeho nízkému původu, proto ho zase Candide prodal na galeje. Dál za nimi přišla Paqueta s Bonifácem, všichni hospodařili a nudili se.

Potkali Turka, co hospodařil na malém políčku a říkal, že jen hospodářství je odvrátí od trojího zla – nudy, hříchů a nouze. A tak i oni hospodařili a žili šťastně až do smrti.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist