<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Edgar Wallace

HONBA ZA POKLADEM
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší stejně hodnotný obsah jako tyto stránky, ale v lepší podobě a s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub  i PDF .

POZOR!!! Při této příležitosti dáváme mimořádně k dispozici pro prvních 100 zájemců slevový kupón na -50% na e-knihy na novém LD (při objednávce alespoň za 100 Kč před slevou). Kód kupónu je: nld2023


Stáhnout tuto knihu v PDF a ePub
    1    

 

Mezi zločinci z povolání se odjakživa traduje legenda, že i nejposlednější detektiv je člověk zámožný a mohovitý a že si své tajné měšce získal zlodějnou, úplatky a vyděračstvím. Na polích, v lomech, krejčovských dílnách, prádelnách i pekárnách všech padesáti hrabských věznic a tří káznic se vypravuje, že všichni výše postavení detektivové si těmito nekalými způsoby nahospodařili tolik pokladů tohoto světa, že mohou pracovat jen pro zábavu a že úřední plat je jen nepatrnou částí jejich příjmů.

A protože pan J. G. Reeder měl přes dvacet let co činit výlučně s bankovními lupiči a padělateli, kteří jsou aristokraty a kapitalisty podsvětí, připisovala mu tato legenda panství na venkově a obrovské tajné fondy. Ne snad ze by měl mnoho peněz na bankovním účtě. Všichni považovali pana Reedera za příliš chytrého, aby takto riskoval, že mu na to úřady přijdou. Nikoli, poklad je někde ukryt, a několik set lidí žijících mimo zákon snilo o tom, jak tuto skrýš jednou objeví a budou pak žít šťastně až do smrti. Na jeho bohatství (v tom se shodovali všichni) bylo dobré pouze to, že Reeder jako starší člověk - bylo mu přes padesát - nemůže vzít peníze s sebou, neboť i zlato se při určité teplotě taví a ani nejspolehlivější cenné papíry se netisknou na azbestu.

Jednou v sobotu obědval veřejný žalobce ve svém klubu se soudcem královské soudní komory - sobota je totiž jeden ze dvou dní v týdnu, kdy se soudce může v klidu najíst. A hovor se stočil na jistého J. G. Reedera, který byl hlavou všech tajných zvědů veřejného žalobce.

"Je to schopný člověk," přiznával veřejný žalobce neochotně, "ale nesnáším jeho klobouk. Zrovna takový nosíval ten a ten..." a jmenoval známého politika, "a nenávidím ten jeho šosatý kabát, když přijde někam do úřadu, lidé ho mají za ohledávače mrtvol. Ale schopný by byl. Ty jeho licousy jsou odporné, a mimoto mám vždycky dojem, že kdybych na něho zhurta promluvil, dal by se do pláče - taková je to jemná duše. Skoro příliš jemná na můj druh práce. Kdykoli zazvoní na zřízence, vždycky se mu za to omluví."

Soudce, který toho o lidech hodně věděl, odpověděl s ledovým úsměvem:

"Jak mi ho tu líčíte, vypadá jako potenciální vrah," řekl cynicky. Zde soudce ve své předpojatosti J. G. Reederovi křivdil, protože překročit zákon pan Reeder schopen nebyl - to naprosto ne. Na druhé straně však mnoho lidí trpělo zcela mylnou představou, že J. G. Reeder jako individuum je neškodný. A jedním z těchto lidí byl jistě Lew Kohl, který se střídavě zabýval paděláním bankovek a obyčejným vloupáním.

Lidé, kterým se vyhrožuje, mívají dlouhý život, praví průpovídka sice banální, ale jako mnoho banálních věcí pravdivá. Nejednou se J. G. Reeder, když opouštěl lavici svědků, setkal se zlověstným okem člověka, který seděl na lavici obžalovaných, a často s mírným zájmem vyslechl rozmanité přísliby o tom, co se mu v blízké nebo vzdálené budoucnosti stane. J. G. Reeder byl totiž velká autorita na padělky bankovek a přivedl již mnoho lidí do káznice. Pan Reeder, tento neškodný muž, zažil už obžalované, jimž se zuřivostí dělala pěna u úst, kteří bledli a sinali a nahlas ho proklínali - a když se pak s těmito lidmi setkal po propuštění z vězení, shledal, že jsou to mírné duše, které se zčásti stydí a zčásti baví při vzpomínce na tyto skoro zapomenuté výbuchy a hrozby.

Když však počátkem roku 1914 odsoudili na deset let Lewa Kohla, ten pana Reedera ani nahlas neproklel, ani se nezapřísahal, že mu vyrve srdce, plíce nebo jiný důležitý orgán z jeho křehkého těla.

Lew se pouze usmál a jeho oči na zlomek vteřiny zachytily pohled detektivův - oči podvodníka byly bledě modré a zasněné a nevyjadřovaly zuřivost ani zášť. Místo toho říkaly prostě:

"Při první příležitosti tě zabiju."

Pan Reeder si toto poselství uměl přečíst, a zhluboka vzdychl, protože neměl rád skandály a vždy se ho dotklo - pokud se ho vůbec někdy něco dotklo -, když ho někdo neprávem činil osobně odpovědným za výkon veřejných povinností.

Minulo mnoho let a v osudech pana Reedera nastaly významné změny. Ze svého specializovaného povolání odhalovat výrobce falešných bankovek byl přeložen do úřadu veřejného žalobce s jeho daleko všeobecnější praxí, na Kohlův úsměv však nikdy nezapomněl.

Práce ve Whitehallu byla lehká a velmi zajímavá. K panu Reederovi přicházela většina anonymních dopisů, kterých veřejný žalobce dostává spousty. Dopisy jsou z největší části zcela průhledné, a k objasnění jejich motivů není třeba zvláštní inteligence. Většinu z nich diktuje žárlivost, zášť, obyčejná zlomyslnost a občas také špinavá snaha mít z podané informace peněžní prospěch. Někdy bývaly i takové:

"Sir James si nebude brát svou sestřenici, a není to ani tři měsíce, co chudák jeho žena spadla přes palubu na cestě přes Kanál do Calais. Tady něco smrdí. Slečna Margaret ho nemá ráda, protože ví, že si ji bere jen pro peníze. Proč mě tenkrát v noci poslali do Londýna? On přece nerad jezdí potmě sám. Je to zvláštní, že tu noc chtěl řídit sám, když lilo jako z konve."

Tento konkrétní dopis byl podepsán "Přítel". Spravedlnost má mnoho takových přátel.

Onen "sir James" byl sir James Tithermite, který za války vedl nějaké nové ministerstvo a dostal za své služby titul baroneta.

"Podívejte se na to," řekl veřejný žalobce, když dopis dočetl. "Matně si vzpomínám, že lady Tithermitová se utopila na moři."

"Devatenáctého prosince minulého roku," pronesl pan Reeder obřadně. "Jeli se sirem Jamesem do Monte Carla, se zastávkou v Paříži. Sir James má zámeček u Maidstonu. Jel odtamtud vozem do Doveru a tam dal vůz do garáže hotelu Lord Wilson. Noc byla bouřlivá a loď se silně kymácela. Asi v půli cesty přišel sir James za lodním hospodářem a hlásil mu, že nemůže najít svou ženu. Její zavazadla byla v kabině, její pas, jízdenky a klobouk také, ale paní nenašli, prostě nikdo ji už nikdy nespatřil."

Veřejný žalobce přikývl.

"Vidím, že jste si případ prostudoval."

"Já se na to velmi dobře pamatuji," řekl pan Reeder. "A rád se tím případem v duchu zabývám. Mám bohužel sklony vidět všude čertovo kopýtko, a tak jsem si často říkal, jak by bylo snadné - ale tady se asi dívám na svět příliš černě. Je to hrozný handicap, když má člověk zločinecký mozek."

Veřejný žalobce se na něho nedůvěřivě podíval. Nebyl si nikdy zcela jist, zda pan Reeder mluví vážně. V tomto okamžiku však nebylo možno jeho střízlivost popírat.

"Ten dopis psal samozřejmě propuštěný šofér," začal znovu.

"Thomas Dayford, bytem v Maidstonu, Barrack Street č. 179," doplnil pan Reeder. "Teď pracuje u Kentské autodopravní společnosti a má tři děti, z nichž dvě jsou dvojčata a vydaření kluci."

Veřejný žalobce se bezmocně usmál.

"Mohl jsem se vsadit, že to budete všechno znát," řekl. "Podívejte se, co za tím dopisem je. Sir James je v Kentu velká figura, je tam smírčím soudcem a má velký politický vliv. Na té věci samozřejmě nic není. Postupujte opatrně, Reedere. - Když nějaký nos dojde sem ke mně, předám ho vám, a ve větším vydání!"

Představa J. G. Reedera o tom, jak se postupuje opatrně, byla pro něho příznačná. Příští den zajel do Matdstonu, a když zjistil, že autobus jezdí přímo kolem hlavní brány zámku Elfreda, vydal se na další cestu pohodlně a úsporně, třímaje deštník mezi koleny. Prošel hlavní bránou, dlouhou vinoucí se topolovou alejí a brzy nato se octl v blízkosti šedé zámecké budovy.

Tam spatřil dívku, která seděla v hluboké zahradní židli s knihou na klíně. Zřejmě i ona uviděla jeho, protože vstala, přešla trávník a dychtivě k němu přistoupila.

"Já jsem Margaret Letherbyová - vy jste od ...?" a uvedla jméno známé advokátní kanceláře, na její tváři se objevilo zklamání, když pan Reeder s politováním popřel jakékoli spojení s tímto světlem právního světa.

Margaret byla tak hezká, jak jen to bylo možné při kombinaci dokonalé pleti s kulatou a ne zvlášť inteligentní tváří. "Já jsem myslela ... Chcete mluvit se sirem Jamesem? Je v knihovně. Jen zazvoňte a někdo z personálu vás tam dovede."

Kdyby pan Reeder byl z těch lidí, kteří se něčemu někdy diví, byla by ho udivila myšlenka, že hezká dívka, která má vlastní peníze, je ochotna se provdat proti své vůli za muže daleko staršího. Teď už však na tom nebylo nic záhadného. Slečna Margaret by si vzala kteréhokoli muže se silnou vůlí, kdyby na ni naléhal. "Třeba i mne," pomyslel si pan Reeder s jistou melancholickou rozkoší.

Nebylo ani třeba zvonit. Vysoký rozložitý muž v golfovém úboru stanul ve dveřích. Hustý pramen dlouhých světlých vlasů mu spadal do čela, mohutný plavý knír mu skrýval ústa a splýval až na protáhlou a energickou bradu.

"Co je?" zeptal se drsně.

"Přicházím z úřadu veřejného žalobce," řekl tiše pan Reeder. "Dostali jsme anonymní dopis."

Nespustil přitom bledé oči z baronetovy tváře.

"Pojďte dál," vyzval ho sir James nevrle.

A když zavíral dveře, podíval se rychle nejprve po děvčeti a pak do topolové aleje.

"Čekám nějakého pitomého advokáta," řekl otvíraje prudce dveře do místnosti, která byla zřejmě knihovnou.

Jeho hlas byl pevný. Ani mrknutím oka neprozradil nejmenší stopu znepokojení, když mu Reeder sděloval své poslání.

"No, a co chcete s tím anonymním dopisem? Takového svinstva si přece moc nevšímáte, ne?"

Pan Reeder uložil deštník a klobouk s plochým dýnkem na křeslo, vytáhl z kapsy příslušný dokument a podal jej baronetovi. Baronet začal číst a zamračil se. Byla to jen páně Reederova živá fantazie, anebo tvrdý lesk v očích sira Jamese při čtení opravdu změkl?

"To je výmysl někoho, kdo viděl dražit šperky mé ženy v Paříži," řekl na to. "Nic na tom není. Já mohu vyúčtovat každou tretku, která mé ženě patřila. Skřínku se šperky jsem sám po té tragické noci přivezl domů. Písmo nepoznávám, kdo je ten prolhaný ničema, který to psal?"

Pana Reedera sice ještě nikdo předtím nenazval prolhaným ničemou, ale přijal tuto novou zkušenost s podivuhodným klidem.

"Já jsem si hned myslel, že to není pravda," řekl pokyvuje hlavou. "Sledoval jsem tehdy podrobnosti případu velmi důkladně. Vy jste odtud odjeli odpoledne ..."

"Večer," řekl druhý muž rychle. Nebyl zřejmě ochoten mluvit, ale žádostivý pohled páně Reederův byl neodolatelný. "Do Doveru je to jen osm minut jízdy. Přijeli jsme na molo v jedenáct hodin, asi ve stejnou dobu jako zvláštní vlak, a hned jsme se nalodili. Já jsem si vyzvedl u hospodáře klíč od kabiny a zavedl jsem tam lady Tithermitovou a uložil zavazadla."

"A snášela lady Tithermitová dobře plavbu?"

"Ano, snášela moře výborně, a tu noc se cítila zvlášť dobře. Nechal jsem ji v kabině klímat a šel jsem se projít na palubu ..."

"Ačkoli silně pršelo a bylo velké vlnobití," dodal Reeder, jako by jen souhlasil s něčím, co bylo řečeno.

"Ano ... já snáším moře opravdu dobře ... A v každém případě ta povídačka o ženiných špercích je čirý nesmysl. Můžete to říct veřejnému žalobci s tím, že se mu poroučím."

Baronet otevřel návštěvníkovi dveře, ale panu Reederovi chvíli trvalo, než zase uložil dopis do kapsy a posbíral si svršky.

"Máte to tu krásný dům, sire Jamesi, překrásný dům. Jsou u toho velké pozemky?"

"Tři tisíce akrů." Tentokrát už se baronet nesnažil skrýt svou netrpělivost. "Sbohem!"

Pan Reeder zvolna kráčel alejí, zatímco jeho pozoruhodná paměť čile pracovala.

Zmeškal autobus, který by byl mohl snadno stihnout, a kráčel zřejmě bez cíle, dál silnicí, která svými mnohými zatáčkami vyznačovala hranice baronetova panství. Čtvrthodinová procházka ho dovedla k polní cestě, která odbočovala v pravém úhlu ze silnice a tvořila zřejmě jižní hranici panství. Na rohu, za mohutnými mřížovými vraty, stál starý kamenný letohrádek. Byl v žalostně zanedbaném stavu, pomalu se rozpadal. Tašky padaly se střechy, okna byla špinavá nebo vytlučená, zahrádka kolem bujela lopuchou a bodláčím. Od vrat vedla úzká, plevelem zarostlá cesta a ztrácela se v nedalekém lesíku.

Reeder zaslechl klapnutí zavírající se poštovní schránky, obrátil se a uviděl listonoše, který nasedal na kolo.

"Co je tady to?" otázal se pan Reeder a zadržel ho.

"Jižní vrátnice ... majetek sira Jamese Tithermita. Teď je opuštěná. Léta už tu nikdo nebydlí... nevím proč, je to zkratka do zámku, když se přijíždí z téhle strany."

Pan Reeder se vydal s listonošem k vesnici, dovedl čerpat z každé studně, třeba vyschlé, a listonoš rozhodně vyschlý nebyl.

"Jo, chudák paní, ona byla strašně choulostivá, ale přitom byla z těch stonavých lidí, co přežijou i mnohého zdravého."

Pan Reeder položil nazdařbůh jistou otázku, a zcela neočekávaně zaznamenal úspěch.

"Kdepak, lady Tithermitová moře vůbec nesnášela. Já to vím, protože si před každou cestou do ciziny kupovala lahvičku medicíny proti mořské nemoci. Co já jsem se jí těch lahviček nanosil! Až potom si to náš lékárník pan Raikes objednal na sklad. Pickerův přítel mořeplavců se to jmenovalo. Však mi pan Raikes onehdy zrovna říkal, že mu těch lahviček ještě půl tuctu zbylo a že teď neví, co s nimi. Tady z Climbury nikdo za moře nejezdí."

Pan Reeder tak došel až do vesnice a marnil tam čas na vysoce nepravděpodobných místech. V lékárně, u kováře, u místního zednického mistra. Stihl ještě poslední autobus do Maidstonu a s velkou dávkou štěstí i poslední vlak do Londýna.

Příštího dne odpověděl na dotaz veřejného žalobce svým typicky neurčitým způsobem: "Ano, mluvil jsem se sirem Jamesem, velice zajímavý člověk."

To bylo v pátek. Celou sobotu byl pan Reeder čile zaměstnán. V neděli se přihodila jiná zajímavá věc.

Za tohoto jasného nedělního jitra stál pan Reeder v květovaném županu, černé sametové pantofle na nohou, u okna svého domu na Brockley Road a hleděl na opuštěnou křižovatku. Zvon na místním kostele vyzváněl na ranní mši, na obzoru nebylo živého tvora kromě černé kočky, která spala na jediném místečku posledního schodu u protějšího domu, kam svítilo slunce. Bylo půl osmé, a pan Reeder byl u psacího stolu už od šesti - pracoval při umělém světle, protože se psal říjen a bylo to už na konci měsíce. Z půlkruhu okenního arkýře bylo vidět část Lewishamské hlavní ulice a kousek ulice Tanners Hill.

Pan Reeder se vrátil ke stolu, otevřel krabičku nejlevnějších cigaret, jednu si zapálil a začal bafat jako někdo, kdo to neumí.

Kouřil cigarety jako žena, které jsou cigarety odporné, ale která je přesvědčena, že kouřit musí, protože se to patří.

"Ale ale," řekl pan Reeder tiše.

Znovu přistoupil k oknu a zahlédl nějakého muže, jak zahýbá z Lewishamské ulice. Muž pak přešel ulici a zamířil přímo k vile Narcis, kteréžto rozmarné jméno zdobilo dveře páně Reederovy rezidence. Muž vysoké rovné postavy, se zachmuřenou snědou tváří přistoupil k zahradním vrátkům, prošel jimi a zmizel svému pozorovateli ze zorného pole.

"Ale ale," řekl pan Reeder, když uslyšel zvonek.

Za okamžik zaklepala hospodyně na dveře.

"Je tu nějaký pan Kohl a chce s vámi mluvit. Mám ho uvést dál?" otázala se.

Pan J. G. Reeder přikývl.

Když Lew Kohl vstoupil do pokoje, našel tam za psacím stolem staršího člověka v křiklavém županu a s nakřivo posazeným skřipcem na nose.

"Dobré jitro, Kohle."

Lew Kohl pohlédl na člověka, který ho poslal na sedm a půl léta do pekla, a koutky tenkých úst se mu zkřivily.

"Brýtro, pane Reeder." Jeho oči přelétly téměř holou desku psacího stolu, na němž ležely lehce sepjaty Reederovy ruce. "Nečekal jste mě tak brzo, co?"

"Ne tak časně ráno," řekl Reeder svým tlumeným hlasem, "ale měl jsem si uvědomit, že časné vstávaní je jeden z dobrých návyků, které člověku vštěpuje pobyt ve vězení."

Říkal to tónem člověka, který uděluje pochvalu za dobré chování.

"Víte asi dobře, proč jsem přišel, co? Já nerad zapomínám, Reedere, a člověk v Dartmooru má kdy přemejšlet."

Reeder zvedl vybledlé obočí a ocelové obroučky skřipce na nose se mu ještě víc sesunuly ke straně.

"Ta fráze mi připadá povědomá." A obočí zase kleslo a stáhlo se. "Počkejme. - Je to samozřejmě z nějakého dojemného krváku, ale byla to 'Osedlaná duše' nebo 'Manželský slib'?"

Pan Reeder vypadal, jako by upřímně žádal o pomoc při řešení tohoto problému.

"A todle bude jiná hra," procedil skrz zuby Lew. "Já tě dostanu, Reedere, můžeš jít a říct to svýmu šéfovi, veřejnýmu žalobci. Ale dostanu tě čistě. Nezbudou žádný důkazy, aby mě přivedly na šibenici! A dostanu taky tu tvou nacpanou punčochu, Reedere."

Legenda o Reederově bohatství zřejmě došla sluchu i u tak inteligentního člověka, jako byl Kohl.

"Mou punčochu? Ale ale, to pak budu muset chodit naboso," řekl pan Reeder, jako by se chabě pokoušel žertovat.

"Však ty víš, jak to myslím - rozmysli si to. Jednoho krásnýho dne zkapeš, a ani celej Scotland Yard mi to nepřišije. Já už to mám promyšlený ..."

"V Dartmooru má člověk čas přemýšlet," zašeptal pan Reeder povzbudivě. "Z vás ještě bude velký myslitel, Kohle. Znáte přece tu Rodinovu sochu - nádherná věc, jako živá ..."

"To je všechno." Lew Kohl vstal a úsměv se mu dosud chvěl v koutcích úst. "Třeba až si to trochu rozmyslíš, už ti za nějakej den nebude tak veselo."

Reeder vypadal přímo dojemně zkroušený. Jeho neupravené vybledlé vlasy jako by se mu ježily na hlavě, velké uši, které mu odstávaly v pravém úhlu, jako by se chvěly.

Lew Kohl vzal za kliku.

Prásk!

Byl to zvuk, jako když tupý předmět narazí na dřevo, Lewovi něco proletělo těsně kolem hlavy, před očima se mu objevila hluboká díra ve zdi a na tváři ucítil palčivé bodlinky rozprášené omítky. Zuřivě zavyl a prudce se otočil.

Pan Reeder držel v ruce dlouhý browning se soudkovitým tlumičem na ústí a vyjeveně zíral na zbraň.

"Jak se to jen proboha mohlo stát?" ptal se užasle.

Lew Kohl se třásl vztekem a strachem, bledý jako stěna.

"Ty ... svině!" zasípal. "Tys mě chtěl odprásknout!"

Pan Reeder na něho užasle zíral přes okraj skřipce.

"I propána, to snad ne! Pořád ještě mě chcete zabít, Kohle?"

Kohl chtěl něco říci, ale nenašel slova. Prudce otevřel dveře, seběhl se schodů a utíkal ven z domu. Jeho noha právě spočinula na prvním schodě před domem, když kolem něho něco zasvištělo a roztříštilo se mu to přímo pod nohama. Byl to velký kameninový květináč, který zdobil okno v ložnici pana Reedera. Kohl přeskočil hromádku střepů a hlíny a vztekle pohlédl vzhůru do překvapené tváře pana J. G. Reedera.

"Však já tě dostanu!" štěkl.

"Doufám, že nejste zraněn?" tázal se muž u okna starostlivě. "Takové věci se stávají. Člověk neví dne ani hodiny."

Zatímco se Kohl kvapně vzdaloval, detektiv mluvil dál.

Pan Stan Bride byl právě zaměstnán ranní toaletou, když jeho přítel a někdejší spoluvězeň vstoupil do malé místnosti, jejíž okna vedla na Fitzroy Square. Stan Bride, otylý a zavalitý člověk velké brunátné tváře s několika bradami, se přestal utírat a podíval se na Kohla přes okraj ručníku.

"Co je s tebou?" zeptal se ostře. "Vypadáš, jako by tě honil fízl. Cos dělal venku tak brzy po ránu?"

Lew mu to pověděl, a žoviální tvář jeho spolubydlícího se neobyčejně protáhla.

"Ty troubo!" zasyčel. "Takhle jít na Reedera! To si myslíš, že tě nečekal? Nenapadlo tě, že musel vědět, kdy tě pustili?"

"Aspoň jsem mu nahnal strach," řekl Lew, a pan Bride se zasmál.

"Ty hrdino!" ušklíbl se. "Tomu člověku tak akorát naženeš strach!" (použil ovšem jiného výrazu než "člověku"). "Jo, kdyby byl taková baba jako ty, tak by se dal postrašit. Jenže on není. To dá rozum, že střelil schválně vedle - kdyby tě chtěl trefit, tak seš touhle dobou na prkně. Ale to on nechtěl. Ty... mysliteli jeden, teď máš aspoň vo čem přemejšlet!"

"Kde se vzala ta pistole, to aby čert ..."

Ozvalo se zaklepání na dveře a oba muži se na sebe podívali.

"Kdo je?" zeptal se Bride a odpověděl mu známý hlas.

"To je ten fízl z Yardu," zašeptal Bride a otevřel.

"Ten fízl" byl seržant Allford z kriminálního oddělení, přívětivý a rozšafný muž a velmi nadějný detektiv.

"Dobrýtro chlapci ... Tys nebyl v kostele, Stane?"

Stan se zdvořile zašklebil.

"A jak jdou obchody, Lewe?"

"Ujde to." Kohl byl ve střehu, pln nedůvěry.

"Jdu ohledně revolveru - mám dojem, že u sebe nosíš revolver, Lewe - automat Colt č. R71943l8. To bys neměl, Lewe - u nás se revolvery nenosí."

"Já žádnej revolver nemám," zamračil se Lew.

Bride náhle jako by zestárnul o deset let, neboť i on byl propuštěn na zkoušku, a kdyby se v jeho bytě našel revolver, musel by si odpykat zbytek trestu.

"Chceš se mnou jít na strážnici, nebo se necháš prohledat tady?"'

"Prohledejte si mě," řekl Lew a strnule zvedl ruce, zatímco ho detektiv prohmatával.

"Já se tady trochu poohlédnu," řekl detektiv a jeho "poohlédnutí" bylo velmi důkladné.

"Asi to byl omyl," řekl seržant Allford. A pak náhle dodal: "A cos to hodil do řeky, když jsi šel po nábřeží?"

Lew vyvalil oči. To bylo první upozornění, že ho ráno sledovali.

Bride počkal, až detektiv přejde Fitzroy Square a zmizí z dohledu. Pak se vztekle obrátil k svému kumpánovi.

"Ty chytrej! Ten starej čmuchal věděl, že máš bouchačku - znal i číslo. A kdyby ji byl našel, tak tě zabásli a mě taky."

"Já ji hodil do vody," řekl Lew vzdorovitě.

"Tos měl pro jednou taky trochu rozumu," supěl Bride. "Reedera vynech, ten je horší než všichni čerti, a jestli to nevíš, tak seš trouba. A to si myslíš, ty vrtáku, žes ho postrašil! Ten by ti zakroutil krkem a složil by na to pobožnou písničku."

"Já nevěděl, že po mně jdou," vrčel KohI. "Ale já ho dostanu a ty jeho prachy taky."

"To můžeš, ale z jinýho kvartýru," řekl Bride úsečně. "Kriminálník, to mi nevadí, to já jsem taky a ani vrah by mi nevadil, ale žvanila já nesnesu. Seber mu ty prachy, jestli to dokážeš - a já se vsadím, že je má ulitý v nemovitostech, a ty tak snadno neodneseš -, ale nekecej o tom. Ty seš, Lewe, docela dobrej chlap, ale seš totálně vedle a máš moc velký oči. Já Reedera nemám rád - jako nemám rád třeba hady, a proto taky nechodím do zoologický zahrady."

A tak si Lew našel nový útulek v nejvyšším patře jednoho domu v Dean Street, který patřil nějakému Italovi, a tam měl čas i možnost se trudit nad utrpěnými křivdami a spřádat nové plány na zkázu svého nepřítele. A nové plány byly nutné, protože ty původní, které v zátiší dartmoorské cely vypadaly naprosto spolehlivě, měly nyní trhliny na všech stranách.

Kohlovy vražedné úmysly prodělaly značnou změnu. Reeder byl bystrý psycholog a zahrál si s ním - ačkoli Kohl se na pana Reedera nikdy takto nedíval a měl ve skutečnosti jen matnou představu o tom, co toto slovo znamená. Reedera však bylo možno poškodit jinak, a Kohlova mysl se neustále vracela ke snům, jak objeví skrytý poklad prohnaného detektiva.

Asi týden na to se Reeder sám pozval do svatyně svého šéfa, a tento vysoký hodnostář vyslechl s velkým zájmem nehoráznou teorii svého podřízeného o siru Jamesovi a jeho nebožce manželce. Když Reeder domluvil, veřejný žalobce odstrčil křeslo od stolu.

"Člověče drahý," řekl trochu podrážděně, "já vám přece nemohu dát zmocnění k domovní prohlídce. Ta vaše teorie je tak fantastická, tak neuvěřitelná, že by se spíš hodila do nějakého senzačního románu než do spisů veřejného žalobce."

"Tehdy v noci bylo moře velice rozbouřené, a lady Tithermitové přesto nebylo špatně," poznamenal mírně detektiv. "Tenhle fakt je třeba mít na paměti."

Veřejný žalobce zavrtěl hlavou.

"Nemohu to udělat. Rozhodně ne jen na základě těchhle důkazů," řekl na to. "Byla by z toho taková bouřka, že by mě odtud vymetla. Nemůžete něco podniknout - neoficiálně?"

Pan Reeder zavrtěl hlavou.

"Mě už tam teď v okolí znají," řekl skromně. "Myslím, že by nebylo možné, abych... hm ... abych prošel nepozorován. Ale zjistil jsem si i to místo, a mohl bych vám říct na několik palců přesně, kde..."

Veřejný žalobce znovu zavrtěl hlavou.

"Ne, Reedere," řekl klidně, "všechno tohle je čistě vaše dedukce. Však já vím, že máte zločinecký mozek - tuším, že už jste mi to sám říkal. A to právě svědčí pro to, abych vám to zmocnění nedával. Vy prostě tomu nešťastnému člověku připisujete svůj vlastní důmysl. Na tohle já vám nejdu."

Pan Reeder si vzdychl a vrátil se do své kanceláře, ale neklesal na mysli, neboť do jeho pátrání se vloudil nový prvek.

Pan Reeder navštívil minulý týden Maidstone několikrát, a nebyl tam sám. Ačkoli si toho úmyslně nevšímal, měl teď v patách stín, zahlédl totiž při několika příležitostech Lewa Kohla, a dokonce na okamžik zapochyboval o úspěchu svého experimentu.

Při druhé z těchto příležitostí se zrodila v hlavě našeho detektiva nová myšlenka, a kdyby byl od přírody smíšek, byl by se asi hlasitě zasmál, když jednoho večera nenápadně vyklouzl z maidstonského nádraží a najímal si taxík, a zahlédl Kohla, jak si najímá další.

Pan Bride byl právě zaměstnán únavným, ale nezbytným cvičením snímání karet tak, aby kárové eso zůstalo vždy na spodku, když se jeho bývalý spolubydlící vřítil dovnitř. Jeho oko zářilo tak vítězným leskem, že to panu Bridovi na okamžik vzalo dech.

"Už ho mám!" řekl Lew.

Bride odložil karty a vstal.

"Koho máš?" optal se chladně. "Jestli je to vražda, tak mi nic nemusíš říkat, ale vypadni!"

"Žádná vražda."

Lew zeširoka usedl na židli, ruce v kapsách a na tváři široký úsměv.

"Stopoval jsem teď Reedera celý týden, a ten dá nějakýho stopování!"

"No a?" otázal se Bride po dramatické přestávce.

"Našel jsem tu jeho punčochu."

Bride se podrbal na bradě, jakoby téměř přesvědčen.

"Vážně?"

Lew přikývl.

"Poslední dobu často jezdil do Maidstonu a pak dál do jedný vesnice asi pět mil odtamtud. Tam jsem ho vždycky ztratil. Ale tuhle večer, když se vrátil na nádraží k poslednímu vlaku, viděl jsem ho, jak zašel do čekárny. Našel jsem si místo, odkud jsem ho mohl pozorovat, a co bys řek, že tam dělal?"

Pan Bride se nepokusil ani hádat.

"Otevřel kufr a vytáhl z něho takovejhle balík bankovek! To si vybral z tý svý tajný banky. Stopoval jsem ho dál až do Londýna. V nádražní restauraci si dal kafe - já se držel pěkně z dohledu -, a když pak vstal, vytáhl z kapsy kapesník, aby si utřel hubu. A přitom mu vypad z kapsy takovej malej sešitek. On si toho nevšiml, ale já jsem to viděl, a měl jsem hroznej strach, aby si toho nevšiml někdo jinej, nebo aby se tam Reeder nezdržel tak dlouho, že by ho našel sám. Ale on zaplatil a šel a já jsem ten sešitek honem sebral. Heleď!"

Byl to velmi otřelý notes, vázaný ve vybledlé červené kůži. Bride natáhl ruku, aby se na něj podíval.

"Moment," řekl Lew. "Pudeš se mnou na holport, protože já potřebuju píchnout."

Bride zaváhal.

"Jestli je to obyčejná zlodějna, tak jdu s tebou," pronesl nakonec.

"Obyčejná zlodějna. A snadná věc," řekl Lew vítězoslavně a přistrčil mu zápisník přes stůl.

Větší část noci proseděli pak v tichém věcném hovoru, jehož předmětem bylo pečlivé účetnictví pana Reedera a jeho strašlivá nepoctivost.

V pondělí v noci pršelo. Od jihovýchodu se hnala bouřka a ve vzduchu vířilo suché listí, když Lew a jeho společník překonávali pěšky oněch pět mil, které je dělily od vesnice. Žádný z nich zdánlivě nic nenesl, ale pod Kohlovým nepromokavým pláštěm se skrývala sada zvlášť důmyslných nástrojů a kapsy pana Brida byly přetíženy součástkami skládacího hasáku.

Po cestě nepotkali nikoho a hodiny na kostele právě odbíjely jedenáct, když se Lew chytil železné mříže brány u jižní vrátnice, vyšplhal po ní nahoru a lehce se spustil na druhé straně. Za ním pak následoval Bride, který přes svou těžkou váhu byl podivuhodně mrštný. Zpustlá vrátnice se rýsovala ve tmě před nimi, prošli skřípající brankou ke dveřím, Lew zamířil baterku na klíčovou dírku a počal manipulovat s nástroji, které si přinesl.

Za deset minut se dveře otevřely a několik vteřin nato stáli v malé místnosti s nízkým stropem, jejíž hlavní zařízení se skládalo z hlubokého krbu bez roštu. Lew svlékl nepromokavý plášť a zastřel jím okno, pak teprve rozsvítil baterku, poklekl a odhrnul z podlahy rum, pečlivě zkoumaje spáry mezi velkými kameny.

"Tady někdo fušoval, to je hned vidět."

Zasunul čelist hasáku do spáry a počal kámen páčit. Dlaždice se maličko pohnula. Lew pak štěrbinu trochu prohloubil dlátem a kladivem, aby mohl hasák zasunout hlouběji. Kámen se zdvihl nad úroveň podlahy a Bride pod něj zastrčil dláto.

"Tak a jedem!" zachroptěl Lew.

Vsunuli prsty pod kámen a společným náporem jej odklopili. Lew vzal baterku, klekl si a posvítil do temné dutiny. A pak ...

"Kristepane!"

Za okamžik vyrazili z vrátnice dva vyděšení muži. A nějakým zázrakem byla brána otevřena a před ní stála temná postava.

"Ruce vzhůru, Kohle!" ozval se hlas. Ale Kohl, jakkoli pana Reedera nenáviděl, byl by ho nejraději objal.

Té noci kolem dvanácté hodiny jednal sir Tithermite se svou nastávající nevěstou o různých věcech: o hlouposti jejího advokáta, který se snažil zabezpečit její majetek, a o své vlastní důmyslnosti a předvídavosti, s níž dokázal zajistit, aby dívka, která se měla stát jeho ženou, mohla svým majetkem volně disponovat.

"Ti darebáci myslí jen na své honoráře," začínal právě, když bez klepání vstoupil lokaj a za ním šéf hrabské policie a nějaký člověk, kterého sir James už někde viděl.

"Sir James Tithermite?" otázal se šéf hrabské policie zcela zbytečně, neboť sira Jamese velmi dobře znal.

"Ano, plukovníku, co se děje?" řekl baronet, jemuž to zaškubalo v tváři.

"Zatýkám vás pro podezření, že jste úkladně zavraždil svou manželku Eleanor Mary Tithermitovou."

"Celá věc záležela v tom, zda lady Tithermitová snášela, nebo nesnášela moře," vysvětloval J. G. Reeder svému šéfovi. "Když je nesnášela, pak nebylo pravděpodobné, že by po pěti minutách plavby nezavolala stevardku. Ale stevardka ji vůbec neviděla, právě tak jako nikdo jiný na lodi, a to prostě proto, že ta paní na lodi vůbec nebyla. Sir James ji zavraždil už v zámku, ukryl tělo pod kamennou dlažbu u krbu ve staré vrátnici a pak teprve odjel vozem do Doveru. Svůj vlastní nástup na loď zařídil tak, aby splynul s návalem cestujících, kteří přijeli zvláštním vlakem, takže nikdo nepoznal, zda je sám nebo ještě s někým - ostatně se o to nikdo ani nestaral. Hospodář mu dal klíč od kabiny, a on tam uložil zavazadla, včetně klobouku své ženy, zaplatil nosiče a propustil ho. Oficiálně byla lady Tithermitová na palubě, protože Tithermite její lodní lístek při kontrole odevzdal a vybral i její vyloďovací průkaz. A potom najednou zjistil, že zmizela. Prohledali loď, ale nešťastnou paní ovšem nenašli. Jak jsem vám už říka

l ..."

"Já vím, máte zločinecký mozek," řekl veřejný žalobce přátelsky. "Pokračujte, Reedere."

"Právě proto, že mám tuhle podivnou a ošklivou vlastnost, bylo mi hned jasné, jak snadné by bylo vyvolat zdání, že paní na palubě je, a došel jsem k závěru, že jde-li o vraždu, muselo se to stát někde v blízkosti zámku. A pak mi místní zednický mistr prozradil, že dával siru Jamesovi malou lekci v míchání malty. A místní kovář mi řekl, že brána byla poškozená - patrně to udělal sir James vozem - viděl jsem ty přeražené tyče - a pak už jsem jen potřeboval vědět, v které době se ta oprava prováděla. Že ji pochoval pod podlahou ve vrátnici, tím jsem si byl jist. Ale bez zmocnění k prohlídce jsem nemohl svou teorii ani dokázat, ani vyvrátit, a ani jsem nemohl neoficiálně pátrat dál, abych nepoškodil reputaci našeho úřadu - mohu-li si dovolit říkat 'našeho'," dodal skromně.

Veřejný žalobce se zamyslel.

"Zřejmě jste nasugeroval tomu Kohlovi, aby kámen odklopil - předstíral jste, že tam máte schované peníze. To jste mu asi prozradil v tom notesu, co? Ale jak on si proboha mohl myslet, že máte nějaký skrytý poklad?"

Pan Reeder se smutně usmál.

"Zločinecký mozek je podivná věc," řekl s povzdechem. "Potrpí si na iluze a báchorky. Já naštěstí takový mozek chápu. Jak jsem vám několikrát říkal ..."

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist