<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Jaroslav Žák

CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
    1   >

 

ELEGICKÝ ÚVOD,
V NĚMŽ SE DOJATÝ AUTOR LOUČÍ SE ŠTUDÁCKÝM LIDEM

Badatelův život je naplněn věčným hledáním. A čím více věcí prozkoumá, tím větší hoře ho zachvátí, uvědomí-li si, co všechno ještě neprobádal.

Školní lid, jak známo, je jen nepatrnou částí ohromného celku pospolitě žijících tvorů, zvaných souhrnně lidstvo. Autor se domnívá, že o člověku školním řekl vše, co se o něm říci dalo a zbytek hodlá dopověděti v této knížečce. Má totiž před sebou ještě slušný kus práce, neboť i jiné odrůdy lidského živočicha lákají a vábí badatele. A je věru velmi mnoho druhů, polodruhů, a jemných odstínů například mezi takovým vrchním ministerským radou a lovcem kajčího prachu.

Až se zhostí tohoto úkolu, napíše autor pravděpodobně studii závěrečnou, nazvanou Člověk vůbec, ale to ještě nějaký čas potrvá. Přírodopis študáctva bylo téma krásné a povznášející. Není mou vinou, že knížka šla na dračku. S nemalými obavami jsem sledoval povážlivý zjev, jak ono neblahé dílko začíná dostihovat popularitou i slavné dívčí romány. Měl jsem původně v úmyslu obsáhnout život školního člověka v jakési trilogii, ale byl jsem čtenáři úkladně zaskočen. Snadno by totiž mohlo vzniknout podezření, že další svazečky jsou vyráběny z důvodů zištných.

Proto jsem zhustil ostatní své poznatky a zkušenosti do jediného, druhého, závěrečného a definitivně posledního dílu.

Netřeba se tedy strachovati. Študáci po deseti a ještě po dvaceti letech, Študáci dědečky a babičkami, Sága lidu študáckého, Vnukové kantorů, Do čtvrtého pokolení študáků, Študáci v ruském zajetí a podobná díla již nevyjdou. Čtenáře, který prahne po studentské literatuře a je ochoten konzumovati ji na kilogramy, upozorňuje autor vlídně na bohatou žeň písemnictví se studentskými náměty, jež má u nás dobrou tradici a které se zejména po vyjití Študáků a kantorů přímo rojí.

Jsou to především sbírky oněch půvabných anekdot, v nichž se vždy znovu dočtete, jak vyvolaný a nepřipravený žáček tvrdil, že Ladislav Pohrobek se narodil po smrti svých rodičů, že Svatopluk Čech stanul na Řípu a zvolal u vytržení: “Stůj, noho posvátná!”, nebo, že matkou Karla IV. byla Eliška Krásnohorská. Dále jsou to známé strhující romány o zpustlých orgiích na středních školách a posléze věčně krásné příběhy mladých srdcí o sextánkách milujících statné profesory a naopak, o profesorech starších i mladších, kteří vzplanuli láskou k sličné žákyni. Ani ctihodní páni ředitelé nejsou ušetřeni tohoto planutí. Chybí dosud román o zamilovaném zemském školním inspektoru, ale i to se zajisté časem poddá.

Není sice nikomu známo, proč jsou to romány studentské, neboť láskou může vzplanout například i ztepilý domovník k dcerušce pana domácího, ale vešlo už u nás v obyčej, že podle povolání zamilovaného mladého muže určuje se druh díla. Zahoří-li láskou mladý sportovec, vzniká román sportovní, zamilovaný důstojník tvoří vojenský film čili armádní dvojčata a analogicky i zamilovaný student postačí k vytvoření studentského románu.

Maje na paměti toto jednoduché, ale účinné rozlišování, přiznává se zahanbený autor, že dosud vlastně žádnou studentskou literaturu nevytvořil, nýbrž jen jakési dost nechutné hříčky knižní i scénické, bez děje, dramatického spádu, vznešených problémů a příběhů mladých srdcí.

Existuje sice jakýsi film s názvem Škola základ života, na němž dotyčný spolupracoval a v němž tu a tam hárá vřelý cit v mladých srdcích studující mládeže, ale za to autor na mou duši nemůže, neboť v tuhém mači, který se rozpoutal o to, má-li se poprvé v dějinách českého filmu natočit film kolektivní, či má-li láska hárat v srdcích až do happy endu, podlehl zoufale bojující spisovatel a jeho věrný druh režisér Frič skóre 10:2 proti filmovým veličinám, ač jsou oba dva dobří fightéři a všestranní sportovci. Tak či onak, bude zajisté nejlépe, odejde-li včas do ústraní, aspoň pokud se týče studentských námětů. Hrozí totiž nebezpečí, že na téma Škola, základ života vznikne ještě opera, symfonická báseň a cyklus obrazů na způsob slovanské epopeje.

Maje tedy na mysli jen a jen osobní blaho čtenářovo, předkládá mu autor na rozloučenou několik stručných, ale obvykle šťavnatých kapitolek a končí tímto útlým svazečkem svůj průzkum pestrého života študáků a jejich odvěkých nepřátel, kantorů.


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist