<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Lion Feuchtwanger
překlad: Bohuslav Rovenský

ŽID SÜSS
ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Kniha pátá – TEN DRUHÝ

Tam, kde splývá Východ se Západem, leží mizivě malá země Kanaan. A země na jihu, prastarý Mizraim, vyplazuje jazyk, olizuje toto rozmezí. Tam, kde se setkávají cesty Východu s cestami Západu, leží město Jeruzalém, hrad Sión. A když židé při západu a východu slunce vyznávají Boha izraelského, jediného, nadskutečného, Jahveho, stojí s nohama pevně přitisknutýma k sobě a hledí k městu Jeruzalému, k hradu Siónu, židé na západě hledí k východu, židé na východě k západu, všichni ve stejnou hodinu a všichni se obracejí k Jeruzalému.

Ze západu doráží na zemi Kanaan divá, věčná vlna: žízeň po životě, po osobnosti, vůle k činu, k rozkoši, moci. Uchvacovat, strhovat na sebe vědění, rozkoš, majetek, stále více rozkoše, stále více majetku, žít, bojovat, jednat. Tak to zaznívá od západu. Avšak na jihu pod špičatými horami leží v zlatě a vonném koření mrtví králové, jejichž těla majestátně vzdorují zkáze: jejich sochy, tvořící jakési obrovité aleje v poušti, posmívají se smrti. A od jihu doráží na zemi Kanaan divá, věčná vlna: vášnivé lpění na životě, mučivá touha nepozbýt tvaru, podoby a těla, nezajít. Avšak od východu tam zaznívá mírná moudrost – lépe je spát než bdít, smrt je lepší než život. Ničemu neodporovat, pohroužit se v nicotu, nic nedělat, odříkat se. A tato tichá, věčná vlna se valí do země Kanaan od východu.

Věčně zaplavují tyto tři vlny malou zemi a splývají spolu: jasná, šumící vlna vůle a činu, vřelá, žhoucí vlna vznešeného vzdoru proti smrti, tichá, ponurá vlna trpnosti a odříkání. Zemička Kanaan tiše a pozorně poslouchá a nebrání se, když ji tyto tři vlny zaplavují a mísí se spolu.

V zemičce sídlil národ izraelský, lid bystrých očí a uší. Hleděl k východu, naslouchal na západě, zkoumal jih. Je to tak malý národ a sedí mezi kolosy: Babel-Assurem, Mizraimem, římskou Sýrií. Musí se mít velmi na pozoru, nechce-li být těmito obry znenadání pohlcen nebo rozdrcen. A on nechce zahynout, chce žít, je to chytrý, statečný nárůdek, nepřeje si být rozdrcen. Tyto tři vlny přicházejí s věčnou pravidelností znova a znova. Ale nárůdek stojí pevně. Není hloupý, nebrání se, ví-li, že odpor je nemožný; sehne se, když se přižene příliš vysoká vlna, a nechá se klidně zaplavit až nad hlavu. Ale potom se zase vynoří, otřese a žije dál. Je houževnatý, ale nikoli hloupě tvrdošíjný. Vzdává se všem vlnám, žádné však docela. Vybere si z těchto tří přívalů, co považuje za vhodné, a přizpůsobí si to.

Neustálé nebezpečí nutí tento nárůdek, aby nepřehlédl sebemenší pohyb svých gigantických sousedů, aby byl stále na stráži, aby větřil, pozoroval, zkoumal. Pozorování, pořádání, poznávání světa se mu stává přirozeností. Vyrůstá v něm velká láska k prostředku tohoto poznání, k slovu. Náboženským zákonem dává do klatby analfabety, znalost písma se stává božským příkazem. Zaznamenává si, co mu přinášejí všechny tři vlny. Mění ve vlastní, svérázná slova jasnou, výbojnou nauku o činu, chmurnou, vášnivou nauku o vzdoru proti smrti, mírné, z dálky doznívající učení o blaženosti člověka, který v sobě potlačí vůli a činnost. A nárůdek napíše obě knihy, které nejvíce pozměnily tvářnost světa, velikou knihu o činu, Starý zákon, a velikou knihu o odříkání, Nový zákon. Ale vzdor proti zániku zůstává základním tónem celého jeho života a písemnictví.

Synové tohoto malého národa jdou do světa a žijí podle učení Západu. Jednají, zápasí, uchvacují. V činnosti se však necítí na pravém místě, jejich místo je uprostřed mezi činností a odříkáním. A stále se obracejí, hledí zpět k Siónu. Stává se často, že v dovršení vítězství, v poznání porážky, v nejprudším běhu se pojednou zděšeně zastaví a slyší ze změti tisícerých zvuků zcela tichý, z dálky zaznívající hlas: nic nechtít, nic nedělat, zříci se svého já.

A je mnoho takových, kteří vykonají celou tuto cestu: od šíleného víru činnosti, od moci, rozkoše, bohatství přes odpor proti zániku až k blahému vysvobození a oproštění, k potlačení vší vůle a odříkání.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist