<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Jarmila Loukotková

PRO KOHO KREV
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze

Vše začíná na trhu, kde Lukullus z rozmaru kupuje otroka Athénióna, jež je velice podobný jeho bratru Licíniu. Athénión se zamiluje do otrokyně Manéy a má s ní dceru Idanu. Doba je velice zlá, velké množství otroků vyvolává nejen ne Sicílii, ale v celé Itálii nepokoje. Lidé, kteří nemají peníze o práci ani nezavadí a jsou odkázáni na pomoc státu. Místodržící Nerva má za úkol propustit na svobodu otroky, jež pocházejí ze svobodných rodin. Propuštěno je na tisíce otroků. Athénión se však obává ztráty rodiny.

Na pobřeží Sicílie se shromáždilo vojsko otroků, kteří hodlají porazit Římany a obsadit ostrov. Athénión prorokuje otrokům v Lukullově domě, získává je na svou stranu. Do města přijíždí Lukullův přítel, který zvrátí jejich názory. Licínius zmaří Nervovu snahu propustit otroky. Athénión prchá z Morgantiny za pomocí Nigera. Manéa a Idana se ukrývají. Athénión putuje do Lilybéa, kde vyhledává přítele Dióna, se kterým kdysi sloužil. Společně získají několik tisíc otroků a vydávají se na pomoc Salviovu vojsku. Ze Salvia, bývalého otroka se však stal velmi panovačný vůdce, který pohrdá jak Athéniónem, tak Diónem. Nakonec přecejenom najdou společnou řeč. Salvius zůstane králem a Athénión se stává vůdcem obrovského vojska. Nejprve poráží Římany a poté táhnou na Morgantinu, která po určitých obtížích taktéž padne. Athénión v rozvráceném městě objevuje Rosciuse, který proti němu kdysi tak tvrdě řečnil. Nyní ho pověřuje pronesením uvítací řeči k novému králi otroků. Přihlásil se zraněný Niger. Z jeho zamlklého chování Athénión pochopí, že Manéa sklidila za svého muže veškerou zášť, ale Idana je stále na živu.

V Římě nastoupil nový místodržící Licínius, ten který započal tuto válku. Poznal svou dceru. Vojsko táhne na Triokalu. Po cestě se bez boje otrokům vzdává město Herbess. V bitvách se otroci mstí svým bývalým pánům. Pověst o síle otrockých vojsk je taková, že se sicilská města sama podvolují vzbouřencům. Po dobytí Triokaly všichni bláhoví otroci oslavují, pouhý Athénión má čistou mysl. Ví, že dobytí tohoto města byl jejich vrchol a nyní musí nutně přijít porážka. Zrádný Salvius uvrhl Athénióna do vězení, cítí blízký konec.

Licínius v Římě nechal postavit ohromné vojsko, aby navždy potlačil povstání. Otroci se před hradbami Triokaly střetnou s římským vojskem. Zmateni a vystrašeni však prchají. V čele Římanů totiž spatřují Athéniónovi tak podobného Licínia. Athénión je propuštěn z vězení. Vyhublý Salvius se hodlá vzdát Římu. Athénión se však rozhodne jít do boje. Je těžce raněn. Otroci sice bitvu vyhrají. Athénión se rozhodne i přes svůj stav odplížit z bojiště a už nikdy se nevrátit do města, do spárů Salviových.

Řím vzkvétá. Salvius podlehl následkům války a novým místodržícím je jmenován Aquílius. Ten se dostává i do čela římského vojska. Z další bitvy vyjdou otroci najisto poraženi ( padl Missela, Žid Ellazar i Kartháginec Nuharbal ). Zbytky vojska otroků jsou nahnány do soutěsky, kde bez přičinění Římanů umírají hlady.

Takto skončil boj otroků za dobrou věc.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist