NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Náčrtek

viz skica

Nadsázka

viz hyperbola

Narratio

viz řeč.

Nazály

(nosovky) skupina pulmonických souhlásek, které vznikají vytvořením okluze (závěru) v dutině ústní a uvolněním cesty vzduchu nosní dutinou poklesem měkkého patra. Vyznačují se šumem i tónem (sonoritou), který je formován rezonancí v ústní dutině (závislé na postavení artikulátorů a místě vytvoření okluze). Obvykle se jedná o souhlásky znělé. Na konci artikulace dochází k uvolnění okluze v ústní dutině, proto se též někdy přiřazují mezi okluzivy.

Nenia

(lat., j.č.), starobylý rituální pláč nad nebožtíkem, který v Římě provozovaly najaté plačky (tzv. praeficae). Účelem bylo patrně usmířit duši zemřelého.

Neohebné slovní druhy

  1. konjunktum

  2. partikulum

  3. interjekce

Nevětná výpověď

jednočlenná věta, někdy má blízko k elipse (Manželce a dceři Julii.)

  • věty jmenné

    • substantivní (Škoda. Oheň!)

    • adjektivní (Krásná. Nezvyklé.)

    • adverbilální (Dobře. Doleva.)

  • vokativní (Pepo! Ty nemáš rozum, holka.)

  • infinitivní (Mít tak křídla! Nekouřit!)

  • citoslovečné (Hybaj domů! Pšt!)

Novela

epický prozaický žánr středního nebo kratšího rozsahu. Základ tvoří poutavý příběh s výrazným zakončením (pointou, často překvapivou). Někdy se zaměňuje nebo ztotožňuje s povídkou; od povídky (a také románu) se však liší tím, že se soustřeďuje jen na jeden poutavý příběh, který je podaný dramaticky sevřeně, s potlačením popisných složek, epizodických dějů a digresí ve prospěch složky dějové a samotný děj probíhá zpravidla v omezeném časovém období.

Numeralium

(pl. numeralia), číslovka

Dělí se na určité a neurčité a to:

  • základní (označují počet, např. pět, sto, tisíc – několik, mnoho)

  • skupinové (desatero pravidel – několikero zásad)

  • řadové (první, pátý – několikátý)

  • druhové (dvojí, paterý – několikerý)

  • násobné (pětkrát – několikrát, mnohokrát)

  

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum ~ diskuse

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

 

© 2001-2018 Johanesville

TOPlist