Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Daniel Adam z Veleslavína


[životopis] [dílo] [odkazy

 

Daniel Adam z Veleslavína - životopis

Daniel Adam z Veleslavína
[31.8.1546-18.10.1599]
Daniel Adam z Veleslavína - fotografie

Český humanitní vzdělanec Daniel Adam z Veleslavína se narodil roku 1546 v Praze, kde také žil i zemřel. Byl vydavatel historických děl a vícejazyčných slovníků, organizátor literárního života v Čechách, historik, knihtiskař a překladatel.

Pocházel z měšťanské mlynářské rodiny. Po studiích na pražské Karlově univerzitě (v roce 1568 se stal bakalářem a o rok později mu byl udělen titul Mistra) na ní nejprve působil jako profesor historie (1569-76), po sňatku s dcerou knihtiskaře Jiřího Melantricha z Aventina (1576) se věnoval práci tiskařské a vydavatelsko-organizátorské. Po smrti tchána v roce 1586 po něm Daniel Adam zdědil tiskárnu a převzal jeho činnost, získal také šlechtický titul a přídomek "z Veleslavína". Daniel Adam z Veleslavína byl tajným stoupencem Jednoty bratrské.

Adam z Veleslavína sám zpracoval Kalendář historický (1578), česky psané dílo s údaji z domácí i světové historie, a to v rozložení do kalendářního roku. Vytvořil okruh spolupracovníků, jejichž zásluhou byly přeloženy spisy o starších i soudobých dějinách, např. Kroniky dvě o založení země české, Kronika světa, Kronika nová o národu tureckém aj. Významné jsou jeho převzaté a upravené slovníkářské práce, například Nomenclator tribus linguis - věcně uspořádaný latinsko-česko-německý slovník nebo Silva quadrilinguis - česko-latinsko-řecko-německý slovník řazený abecedně. Velkou péči věnoval jazykové úpravě děl, psal předmluvy, komentáře, spolupracoval na překladech. Stal se významným představitelem české měšťanské literatury a humanistické kultury. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou.

Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech; zasloužil se o vydání 80 českých děl s výtečnou typografickou úpravou a tím výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Byl prvním vydavatelem notových tisků. Vynikající jazyková úroveň děl z produkce jeho tiskárny byla podnětným vzorem literatuře národního obrození, položila základ české knižní kultuře. Daniel Adam z Veleslavína se během svého života stal natolik uznávaným, že po jeho smrti přes 35 humanistických básníků složilo elegie na jeho počest.

Akce tohoto týdne:

Jules Verne: balíček 12 elektronických knih (PDF+ePub)     za 528  238 Kč (-55%)

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist