Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

A
Ab medias res, Abeceda, Absolutní poezie, Abstraktní poezie, Absurdní drama, Absurdní literatura, Actio, Adaptace, Adjektivum, Adverbium, Afereze, Aforismus, Akatalektika, Akronym, Akrostich, Akt, Aktovka, Aktualizace, Alba, Alegorie, Alexandrín, Alfabéta, Aliterace, Alkajské metrické útvary, Almanach, Aluze, Amfibrach, Anadiploze, Anafora, Anagram, Anakolut, Anakruze, Analisté, Anály, Analýza, Anapest, Anastrofa, Anekdota, Anglická abeceda, Annominace, Anonym, Antanaklasis, Antibakchej, Anticipace, Antická metrika, Antifráze, Antihrdina, Antiklimax, Antilabé, Antimetalepse, Antispast, Antistrofa, Antiteze, Antologie, Antonomázie, Antonyma, Apel, Apokalypsa, Apokopa, Apokryf, Apokryfní evangelium, Apologie, Aposiopese, Apostrofa, Apoteóza, Aproximanty, Arabeska, Archaismus, Archaizace, Archetyp, Archetypální kritika, Archisém, Argot, Argumentatio, Artefakt literární, Artefakt, Arze, ASCII art, Asociace, Asonance, Asteismus, Astrofie, Asyndeton, Atellana, Ateteze, Atethese, Atribuce textu, Atticizmus, Autobiografický román, Autobiografie, Autograf, Autokomunikace, Automatický text, Automatizace jazyková, Autor, Autorizace, Autorská řeč, Autostylizace, Axiologie literatury, Azbuka
B
Báchorka dramatická, Báchorka, Báje, Bajka, Bakchej, Balada francouzská, Balada villonská, Balada, Balata, Barbarismy, Báseň v próze, Báseň, Básnická povídka, Básnický přívlastek, Básník, Beletrie, Bestiář, Bezrozměrný verš, Biblické drama, Bibliografie, Biografická metoda, Biografický (životopisný) román, Biografie, Blankvers, Bohemikum, Brachylogie, Brak literární, Breviář, Brevíř, Bulvární literatura, Burleska, Bylina
C
Cantica, Carmen figuratum, Carmen, Časoměrný systém, Časování, Causerie, Cento, Cenzura, Černý humor, Černý román, Česká abeceda, Cestopis, Césura, Chronologické vypravování, Chronotop, Chucpe, Činohra, Čistá poezie, Citace, Citát, Článek, Členění horizontální a vertikální, Commedia dell'arte, Comoedia palliata, Comoedia togata, Controversia, Crepidata, Črta, Čtečka elektronických knih, Čtyřverší, Cyklus, Cyrilice
D
Daktyl, Daktylotrochej, Debut, Decima, Dedikace, Děj, Dekasylab, Deklamace, Deklamovánka, Deklinace, Deník, Denotace, Denotát, Depoetizace, Detektivka, Detektivní román, Deus ex machina, Diakritické znaménko, Diakritika, Dialektismy, Dialog, Dierese, Digital book, Digitální kniha, Digrese, Dílo literární, Dipodie, Dispositio, Distichon, Dithyramb, Divadelní hra, Dopis, Draft, Drama, Dramatik, Druhy literární, Du–forma
E
E-book reader, E-book, E-kniha, Edice, Editor, Ekloga, Electronic book, Elegické distichon, Elegie, Elektronická kniha, Elipsa, Elocutio, Emendace, Epanafora, Epanastrofa, Epicedion, Epicedium, Epické dílo, Epické drama, Epifora, Epigram, Epik, Epika, Epikedeion, Epilog, Epitaf, Epiteton, Epithalamion, Epitomé, Epizeuxis, Epizoda, Epóda, Epopej, Epos, Epyllion, Er–forma, Esej, Estopsychologie, Etymologie, Euchologion, Eufonie, Evangelista, Evangelium, Excerpta, Exegeze, Exempla, Exemplum, Exodos, Exonymum, Exordium, Explicit, Expozice, Extempore
F
Fablieaux, Fabule, Fantasy, Fasti, Fejeton, Fénické písmo, Fescennijské písně, Figura, Filipika, Forma literárního díla, Formalismus, Fraška, Fregeho trojúhelník, Frenetická literatura
G
Gazel, Genus dicendi, Ghazal, Glosa, Glosátor, Glosém, Glosematika, Glosovat, Gnóma, Gradace, Groteska
H
Hagiografie, Haiku, Hard science fiction, Heroické dvojverší, Hexametr, Hodnoty literárního díla, Hovorový styl, Hrdinská píseň, Hrdinská píseň, Humoreska, Hymnus, Hyperbola, Hyperlink, Hypertextový odkaz, Hypotéza
I
Ich–forma, Idea, Idyla, Incipit, Iniciála, Interjekce, Interpretace, Interpunkce, Interpunkční znaménka, Intertextualita, Interview, Intonace, Invektiva, Inventio, Ironie
J
Jamb, Jambický pentametr, Jinotaj
K
Kakofonie, Kanonické evangelium, Kenning, Kolace, Komedie, Komiks, Kompozice chronologická, Kompozice paralelní, Kompozice prstencovitá, Kompozice rámcová, Kompozice řetězová, Kompozice retrospektivní, Kompozice stupňovitá, Kompozice, Komunikát, Koncept, Konceptní, Konjugace, Konjunktum, Konkretizace, Konsonanta, Konspektování, Konstritivy, Kontaminace, Kontext, Korektura, Kreslený seriál, Kronika, Kryptogram, Kvartet, Kyberpunk
L
Latinka, Laudatio funebris, Laudatio, Legenda, Legendistika, Leitmotiv, Libretista, Libreto, List, Litanie, Litera, Literární topika, Literární žánry, Literatura, Locus communis, Lyrické dílo, Lyrický hrdina, Lyrický subjekt, Lyrik, Lyrika
M
Madrigal, Majuskule, Memoria, Menestrel, Metafikce, Metafora, Metatext, Mezinárodní abeceda, Military science fiction, Mimesis, Mímos, Minesang, Minesengr, Minstrel, Minuskule, Minusky, Modifikace syntaktických konstrukcí, Modus dicendi, Monolog, Móra, Motiv, Muckraking, Mýtus
N
Náčrtek, Nadsázka, Narratio, Nazály, Nenia, Neohebné slovní druhy, Nevětná výpověď, Novela, Numeralium
O
Óda, Odchylky od větné vazby, Ohebné slovní druhy, Okluzivy, Ostrakón, Oxymóron
P
Palliata, Panegyrik, Panegyrika, Pantomímos, pantun, Parafrázování, Paraineze, Paréneze, Parodie, Paronomázie, Partikulum, Pašije, Periferie, Perikopa, Periocha, Peroratio, Personifikace, Pica, Pleonasmus, Podobenství, Poéma, Poet, Poetika, Poezie, Pohádka, Pořekadlo, Pověst, Povídka, Praetexta, Praetextata, Pranostika, Předrážka, Prepozium, Přísloví, Prolog, Pronominum, Prooimion, Propemptikon, Propositio, Prostředky na výstavbu komunikátu, Próza, Prozaik, Průpověď, Publicistika
Q
R
Realistické dílo, Řeč, Řecká abeceda, Řecké písmo, Redakce, Redaktor, Redigovat, Refrén, Refutatio, Řemeslná komedie, Reportáž, Reportér, Retardace, Retrospektivní vypravování, Říkadlo, Rispet, Ritornel, Román dobrodružný, Román psychologický, Román, Romance, Romaneto, Romantické dílo, Rondel, Rondó, Ruská abeceda, Rým, Rýmová schémata, Rytmus
S
Samohláska, Samostatný větný člen, Sarkasmus, Satira, Scénář, Sci-fi, Science fiction, Sémantické gesto, Sémantické pole, Sémantický pleonasmus, Sémantika, Semiokluzivy, Sentence, Sestina, SF, Shrnutí, Sidžo, Skaz, Skeč, Skica, Skloňování, Skriptum, Sloh, Slohotvorní činitelé, Sloka, Sloupek, Slovní druhy, Soft science fiction, Sonet, Souhláska, Space opera, Spisy parainetické, Stance, Staroslověnština, Strip, Strofa, Stylistika, Suasoria, Substantivum, Synekdocha, Syntaktický pleonasmus, Syžet
T
Tercína, Tetrastichon, Text, Textualita, Tiráž, Togata, Topoi, Tóra, Tractatio, Tragédie, Translit, Transliterace, Travestie, Trilogie, Triolet, Trochej, Tropy, Trubadúr, Typografický bod
U
Upanišady
V
Verberanty, Verbum, Verš, Verzálky, Vesmírná opera, Vesperale, Věta eliptická, Věta neúplná, Vibranty, Vituperatio, Vnitřní monolog, Vokál, Vsuvka, Vyčleněný větný člen, Výpisek, Vypravěč, Vyprávění, Výpustka, Výtah, Vytčený větný člen, Význam
W
Western
X
Y
Z
Žalm, Žánr, Zeugma, Životopis, Znak, Zpráva, Zpravodajství, Žurnalistika, Zvukomalba, Zvukové prostředky

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist