Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Tercína

Druh strofy (sloky) sestávající ze tří deseti-, v případě tzv. ženského zakončení jedenáctislabičných veršů, pocházející z Itálie (poprvé se objevuje v Dantově Božské komedii) s důmyslným rýmovým schématem aba-bcb-cdc-ded.

Tetrastichon

(z řečtiny), viz čtyřverší

Text

 1. záznam jazykového projevu
 2. písmo o velikosti 20 bodů

Textualita

 1. zacházení s texty, způsob tvorby, komunikace a distribuce psaných děl

 2. zdroj významů

Tiráž

text na konci tiskoviny uvádějící technické údaje o tiskovině

Togata

(tj. fabula togata, divadelní kus v římské toze) komedie s římským námětem. Oproti komedii řecké (palliatě) nebývá v togatě postava mazaného otroka a postava hetéry je nahrazována římskou občankou. Viz také viz comoedia togata.

Topoi

konstanty procházející dějinami písemnictví; Jsou takto označována pevná klišé nebo myšlenková a výrazová schémata společná celé kult. oblasti, a to již celá staletí kořeny v antické lit. Viz také Literární topika

Tóra

(též torah, thora)

 1. svitek s hebrejským textem pěti knih Mojžíšových, z něhož se předčítá v synagoze

 2. pět knih Mojžíšových

Tractatio

viz řeč.

Tragédie

smutná hra s tragickým koncem

Translit

Neformální přepis azbukou psaného textu do latinky. Na rozdíl od transliterace nemá ustálená pravidla a může být různý u každého člověka. Např. ч→ch, я→ya (na anglický způsob), ч→č, я→ja (na český způsob) nebo i na základě vizuální podobnosti (ш→III nebo ш→w).

Transliterace

přepis každé litery jedné grafické soustavy literou jiné grafické soustavy

Travestie

Žánr humoristické literatury, který zpracovává vážné nebo vznešené téma zlehčujícím až karikujícím stylem. Travestie jako žánr vznikla za renesance a rozvinula se zejména v osvícenství.

Trilogie

rozsáhlé dílo o třech obsahově souvisejících částech

Triolet

lyrická forma básní duchaplného, epigramatického obsahu, skládající se z jediné strofy o osmi zpravidla osmislabičných verších spojených jen dvěma rýmy, přičemž první verš se opakuje celkem 3x druhý 2x a to podle veršového schématu AbaAabAB nebo ABbAabAB

Trochej

(z řeckého trochaios - rychlý, běžící) Dvouslabičná básnická stopa, sestávající z první slabiky krátké a druhé dlouhé, případně první nepřízvučné a druhé přízvučné (zápis: U—).

Tropy

obrazná pojmenování

 • metafora - přenesení významu mnohoznačného slova na základě vnější podobnosti (např. kapky rosy = slzy)

 • personifikace - zživotnění, je to druh metafory, znamená přenášení vlastností lidí na věci nebo na zvířata (hlavně schopnosti něco dělat - např. slunce se usmívá, ...)

 • metonymie - přenášení významu na základě vnitřních souvislostí dvou věcí

 • synekdocha - druh metonymie, záměna části za celek (např. nepřišla ani noha)

 • perifráze - opis, nepojmenováváme věc přímo, ale prostřednictvím pojmenování hlavních vlastností či vzhledu (např. přístroj Celsiův = teploměr)

 • epiteton - básnický přívlastek, pojmenovává vlastnost primárně obsaženou ve jménu, bývá zbytečný - zdůrazňuje onu vlastnost (bílý sníh, šedý vlk, ...)

 • přirovnání -

 • euferismus - zjemnění nepříjemné věci formou opisu (např. až odejdu = až umřu)

 • dysfemismus - záměrné zhrubění, neutrální věc řekneme hrubě až vulgárně (např. až chcípne = až umře)

 • oxymoron - záměrné nelogické spojení dvou slov, jejichž významy se vylučují, má zdůraznit vlastnost (např. živá mrtvola)

 • ironie - užití slova v opačném významu větné prostředky

Trubadúr

jihofrancouzský středověký autor a interpret milostných písní

Typografický bod

(zkráceně "." nebo "b") základní jednotka typometrického systému. Jeho velikost u kovové sazby je 0,376 065 mm při teplotě 20°C. Na 1 m tedy připadá 2660 b.

V současnosti je tradiční typografický bod nahrazován desktop publishing bodem (desktop publishing point), jehož velikost je 1/72 palce, což je přibližně 0,3528 mm.

V anglosaském měrném systému se někdy používá také jednotka pica.

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist