Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Náčrtek

viz skica

Nadsázka

viz hyperbola

Narratio

viz řeč.

Nazály

(nosovky) skupina pulmonických souhlásek, které vznikají vytvořením okluze (závěru) v dutině ústní a uvolněním cesty vzduchu nosní dutinou poklesem měkkého patra. Vyznačují se šumem i tónem (sonoritou), který je formován rezonancí v ústní dutině (závislé na postavení artikulátorů a místě vytvoření okluze). Obvykle se jedná o souhlásky znělé. Na konci artikulace dochází k uvolnění okluze v ústní dutině, proto se též někdy přiřazují mezi okluzivy.

Nenia

(lat., j.č.), starobylý rituální pláč nad nebožtíkem, který v Římě provozovaly najaté plačky (tzv. praeficae). Účelem bylo patrně usmířit duši zemřelého.

Neohebné slovní druhy

 1. konjunktum

 2. partikulum

 3. interjekce

Nevětná výpověď

jednočlenná věta, někdy má blízko k elipse (Manželce a dceři Julii.)

 • věty jmenné

  • substantivní (Škoda. Oheň!)

  • adjektivní (Krásná. Nezvyklé.)

  • adverbilální (Dobře. Doleva.)

 • vokativní (Pepo! Ty nemáš rozum, holka.)

 • infinitivní (Mít tak křídla! Nekouřit!)

 • citoslovečné (Hybaj domů! Pšt!)

Novela

epický prozaický žánr středního nebo kratšího rozsahu. Základ tvoří poutavý příběh s výrazným zakončením (pointou, často překvapivou). Někdy se zaměňuje nebo ztotožňuje s povídkou; od povídky (a také románu) se však liší tím, že se soustřeďuje jen na jeden poutavý příběh, který je podaný dramaticky sevřeně, s potlačením popisných složek, epizodických dějů a digresí ve prospěch složky dějové a samotný děj probíhá zpravidla v omezeném časovém období.

Numeralium

(pl. numeralia), číslovka

Dělí se na určité a neurčité a to:

 • základní (označují počet, např. pět, sto, tisíc – několik, mnoho)

 • skupinové (desatero pravidel – několikero zásad)

 • řadové (první, pátý – několikátý)

 • druhové (dvojí, paterý – několikerý)

 • násobné (pětkrát – několikrát, mnohokrát)

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist