Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší stejně hodnotný obsah jako tyto stránky, ale v lepší podobě a s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub  i PDF .

POZOR!!! Při této příležitosti dáváme mimořádně k dispozici pro prvních 100 zájemců slevový kupón na -40% na e-knihy na novém LD (při objednávce alespoň za 100 Kč před slevou). Kód kupónu je: nld2023

Formáty elektronických knih

PalmDoc (.PDB)

Formát PalmDoc se někdy též zkráceně nazývá DOC formát. Jeho vnitřní struktura je založena na kompresi textu pro zařízení (PDA) s operačním systémem Palm OS, kterou vyvinul Rick Bram roku 1996. Práva na tuto technologii zakoupila roku 1997 společnost Aportis Technologies Corporation, která PalmDoc přejmenovala AportisDoc.

Ke konci roku 2002 společnost Aportis zanikla a AportisDoc není již dále podporován. Formát jako takový však přežil díky své otevřené specifikaci a vzhledem k tomu, že ho stále podporuje velká část software pro zařízení s Palm OS, PalmDoc je poměrně hojně využíván dodnes.

Soubory PalmDoc mohou obsahovat pouze holý komprimovaný text bez možnosti formátování a vkládání jiných prvků (např. obrázků). To umožňuje minimalizovat velikost souborů elektronických knih. Existuje však několik rozšíření tohoto formátu, která podporují formátování pomocí speciálních značek (podobně jako u HTML).

Nespornou výhodou tohoto formátu je podpora skoro na všech myslitelných zařízeních. Díky otevřené specifikaci a jednoduchosti formátu PalmDoc vznikla řada programů jak pro různé typy PDA zařízení a čteček e-knih, tak i pro počítače PC i Mac.

Nevýhodou tohoto formátu naopak je, že nepodporuje kódování Unicode, zůstává tedy omezen na starší typy kódování znakových sad (tedy např. pro češtinu zejména ISO-8859-2 a Windows-1250).

Mobipocket (.PRC, .MOB)

Formát Mobipocket (zkráceně též MOBI) vytvořila francouzská společnost Mobipocket.com SA v roku 2000. Tato společnost je autorem programu Mobipocket Reader, který je univerzální čtečkou e-knih na různých platformách - zařízeních PDA, Smartphone (se systémy (Symbian, Windows Mobile, Palm OS, BlackBerry a Psion), specializovaných e-book zařízeních i na PC. Kromě Mobipocket Readeru jsou k dispozici i publikační nástroje pro vytváření souborů MOBI a import z jiných formátů, např. HTML, PDF, OEB, CHM, TXT a Microsoft Office. Mobipocket.com koupila v roce 2005 společnost Amazon.com.

Soubory MOBI v sobě nesou kromě samotného textu i jeho formátování (nadpisy, kapitoly, typy a velikosti písem, podtrhávání a zvýrazňování atd.) a umožňují práci s metadaty, např. obsahy, záložkami, hypertextovými odkazy, kategoriemi, poznámkami a náčrty. Další z možností je ochrana obsahu (DRM). Mobipocket podporuje kromě starších typů kódování znakových sad i moderní Unicode. Za pomoci software pro MS Windows lze navíc vytvářet i specifické typy dokumentů, jako jsou kvízy, kalkulačky, slovníky, konvertovat RSS kanály a dokonce vytvářet i jakési primitivní databáze.

Nevýhodou formátu Mobipocket je závislost řady jeho pokročilých funkcí na platformě MS Windows, takže na jiných zařízeních jste o tyto funkce ochuzeni. Dostupnost různých funkcí tohoto formátu totiž záleží na konkrétním typu zobrazovacího zařízení a platformě. Při přenosu mezi různými zařízeními jsou pak ignorovány ty vlastnosti, kterými zdrojové zařízení nedisponuje (na vlastní obsah dokumentů to však vliv nemá). Dále pak lze za nevýhodu považovat, že navzdory otevřenosti specifikace formátu Mobipocket neexistuje žádná alternativní aplikace na jeho čtení a vytváření.

Portable Document Format (.PDF)

Formát PDF (Portable Document Format – formát pro přenositelné dokumenty) byl vyvinut firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávislých na software i hardware, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text, obrázky i metainformace. Libovolný PDF dokument by se na všech zařízeních měl zobrazit stejně. Pro PDF existují kromě oficiálního Adobe Reader i volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem (např. populární Foxit Reader, nebo open source prohlížeče Xpdf a KPDF). K tvorbě, editaci a konverzi PDF jsou k dispozici vedle oficiálního programu Adobe Acrobat i alternativní nástroje, např. PDF Creator, Rainbow PDF Server Based Converter, PDFedit, PDFTOHTML, CutePDF, Docudesk a další.

Vnitřně je formát PDF založen na jazyce PostScript, některé prvky tohoto jazyka jsou však ve formátu PDF implementovány mírně odlišně, jiné nejsou použity vůbec, přidána pak je schopnost vkládat do dokumentu použité fonty tak, aby byly k dispozici na libovolném jiném zařízení. Formát PDF také obsahuje systém pro uložení různých částí dokumentu do jediného souboru s použitím komprese (algoritmem LZW84).

Na kapesních zařízeních není formát PDF bohužel příliš podporován (mezi výjimky patří např. iRex iLiad a Sony Portable Reader), což je částečně dáno tím, že nebyl pro takové použití navržen a pro daný účel existují vhodnější formáty. Na osobních počítačích se však stal jedním z nejrozšířenějších formátů k přenosu dokumentů a je de facto standardem.

MS Reader (.LIT)

LIT je proprietárním formátem softwarové společnosti Microsoft. Vnitřně je založen na zkomprimovaném HTML ve formátu nápovědy Windows.

Nevýhodou je značná velikost LIT souborů ve srovnání s jinými formáty e-knih. Dále je omezující, že MS Reader je svázán s jedinou platformou, a to MS Windows. Existují verze pro Windows Mobile, Windows XP a Windows Vista. V zařízeních Pocket PC je tento program napevno nahrán v paměti ROM již od dob Windows CE 3.0.

Rich Text Format (.RTF)

Rich Text Format je Microsoftem vyvinutý, na platformě nezávislý formát souboru pro uložení textu, který obsahuje co největší množinu formátovacích příkazů. Vznikl v roce 1987. Pomocí tohoto formátu je obecně možné vyměňovat dokumenty mezi nejrůznějšími programy pro zpracování textu se zachováním vzhledu a formátu. RTF formát je stále vlastnictvím Microsoftu, ale díky své otevřenosti se tento formát dočkal podpory většinou textových editorů pod prakticky všemi operačními systémy.

Na rozdíl od většiny ostatních proprietárních formátů souborů textových editorů je RTF při znalosti syntaxe čitelný i v prosté textové podobě, tedy jeho obsah vypadá jako text ASCII s formátovacími značkami. Jde sice o osmibitový formát, ale RTF není omezeno pouze na znaky základní ASCII tabulky, nýbrž umožňuje kódování znaků i mimo tuto základní sadu pomocí tzv. escape sekvencí, a to jak založených na libovolné kódové stránce, tak na Unicode sadě.

HyperText Markup Language (.HTML)

HTML je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z hlavích jazyků pro vytváření stránek na Webu. Jazyk HTML je podmnožinou dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). Je charakterizován množinou značek a jejich atributů pro danou verzi definovaných. Kromě formátovacích značek, určujících význam a případně vzhled jednotlivých částí dokumentu může obsahovat i metadata.

Díky obrovské rozšířenosti tohoto formátu na Webu je v HTML dostupná velká spousta dokumentů. Někeré čtečky e-knih dokonce podporují stylování dokumentů pomocí kaskádových stylů (Cascading Style Sheets, CSS). HTML je naprosto univerzální ve smyslu kódování znakové sady, podporuje i Unicode.

eXtensible Hypertext Markup Language (.XHTML)

Speciální verze jazyka HTML, který byla vytvořena za účelem zavedení pevných pravidel XML do jeho struktury. Tvoří základ formátového standardu e-knih ePub, který definovalo mezinárodní fórum "Open eBook" organizace International Digital Publishing Forum (IDFP). Z hlediska možností se o XHTML dá říci prakticky totéž co o HTML.

eXtensible Markup Language (.XML)

XML je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat.

Jazyk XML je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. XML umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí. Prezentace dokumentu (vzhled) se potom definuje připojeným stylem. Další možností je pomocí různých stylů provést transformaci do jiného typu dokumentu, nebo do jiné struktury XML.

Hlavním popudem pro vznik poměrně obecného XML byla především složitost HTML, ke které došlo jeho postupným (a svévolným) rozšiřováním výrobci webových prohlížečů. Jazyk XML nemá žádné vlastní předdefinované značky a také jeho syntaxe je podstatně přísnější než HTML. Z toho plyne velká výhoda XML, kterou je jeho otevřenost a nezávislost na konkrétní platformě. Z XML se tak stal standardní formát pro výměnu informací, který je snadno strojově zpracovatelný.

V případě použití jako formátu elektronických knih je XML zpravidla zúžen na XHTML a zdroje RSS, ačkoliv souběžně s tím existuje několik dalších speciálních formátů e-knih založených na XML. Jednou z implementací XML je také DocBook, což je značkovací jazyk pro psaní dokumentací, knih, článků, tvorbu prezentací nebo přípravu celých webů.

FictionBook (.FB2)

FictionBook je otevřený formát e-knih založený na XML, pocházející z Ruska, kde také získal největší popularitu. Neurčuje vzhled dokumentu, ale jeho vnitřní logickou strukturu. Obsahuje sadu významových značek, např. pro nadpisy, citace, verše a epigrafy, dále metadata (autor, název dokumentu, informace o publikaci atd.) Z tohoto důvodu je FictionBook velmi vhodný pro automatizované zpracování dokumentů a jejich indexaci. Stejně tak se hodí pro snadnou konverzi do ostatních e-book formátů.

Tvorbu a editaci e-knih ve formátu FictionBook umožňuje program FB Writer. Mezi softwarové čtečky FictionBook pak patří open source program Haali Reader (dostupný pro Windows a Windows Mobile), FB Reader, Okular (Linux) a Cool Reader. Existuje i software pro přenosná zařízení se systémy PocketPC a Palm OS.

Další formáty:

Amazon (.AZW)
Proprietární formát Amazon.com používaný v současné době jejich čtečkou Kindle. Jde v podstatě o formát MOBI s přidanou DRM ochranou.
BroadBand eBook (BBeB)
Proprietární formát firmy Sony.
Comic Book Reader (.CBR/.CBZ)
Komprimovaný kontainer pro obrázky. CBR využívá komprese RAR, CBZ komprese ZIP. Vnitřní formát grafických dat může být libovolný běžně používaný. Ve čtečce se pak každý jednotlivý obrázek zobrazuje jako samostatná strana. Tento formát se proto hodí např. pro oscanované dokumenty. Význam zkratky CB je Comic Book Reader, což prozrazuje jednu z hlavních aplikací tohoto formátu, ale v praxi je využíván i u jiných typů knih.
CHM
Komprimovaný formát HTML, často používaný jako soubor nápovědy v operačním systému MS Windows. Postupem času se stal velmi populární k přenosu elektronických dokumentů na webu.
DJVU
Formát vytvořený firmou Lizardtech, který se dočkal širšího využití u vědeckých publikací. Jeho hlavní vlastností je v průměru 10 lepší komprese dat než u formátu PDF při téže kvalitě. V oblasti textu a černobílé grafiky nemá tento formát v současné době konkurenci.
ePUB standard
Otevřený formát definovaný mezinárodním fórem "Open eBook" organizace International Digital Publishing Forum (IDFP). Je založen na XHTML and XML. Neustále se vyvíjí, kompletní specifikace jsou veřejně dostupné a vydává je IDFP.
Franklin eBook (.FUB)
Proprietární formát výrobce čteček Franklin eBook.
IMP
Komprimovaný formát e-knih používaný zařízeními RCA REB-1100/REB-1200, eBook Technologies ETI-1/ETI-2, GemStar 1150 a EBookwise-1150. Některé programy jsou schopny převodu do tohoto formátu, ale není k dispozici žádný nástro pro export IMP do jiných formátů.
KML
Proprietární formát e-knih výrobce čtecích zařízení HieBook.
LRF
Vnitřně jde o proprietární formát BBeB od Sony. Podporujího ho čtečky Sony Librie a Sony Reader.
BBeB Xylog XML (.LRS)
Formát založený na BBeB, který slouží k převodu do LRF, který je pak čitelný na e-book zařízeních.
LRX
Chráněný dokument ve formátu BBeB. Je podporován zařízeními Sony Librie a Sony Reader, ale soubory z těchto dvou čteček jsou vzájemně nekompatibilní.
Open eBook (.OEB)
Starší verze formátu ePUB, používaná zařízeními EBookwise-1150, MobiPocket, and Microsoft Reader.
Rocket eBook Editions (.RB)
Formát Rocket eBook vytvořený pro čtecí zařízení Rocket eBook a Gemstar RCA REB 1100.
STAReBOOK (.STK)
Proprietární formát firmy STAReBOOK.
Tiny Ebook Reader (TeBR)
Formát zařízení Tiny Ebook Reader, který též používá Fictionwise.
Text (.TXT)
Prostý text bez jakýchkoliv možností formátování kromě odstavce a konce řádky, mezery a tabulátoru. Pro svou jednoduchost je podporován většinou čtecích zařízení.
Tome Raider (.TR)
Formát e-knih, který obsahuje podporu pro velmi rozsáhlé dokumenty, jakou jsou např. referenční knihy, encyklopedie a slovníky.
VitalSource (.VBK)
Formát e-knih od VitalSource, jehož součástí je i podpora grafiky.
XEB
Formát využívaný Apbi eBooks především na území Číny.
Wolf (.WOL, WOLF)
Proprietární formát používaný firmou HanLin v jejich čtečkách e-knih V2B, V3 a V8. Jeho součástí je ochrana obsahu pomocí DRM.

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist